Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_2FE3E241_1A51_40a7_A332_B8375F77D5A6;Signalutstyr;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_F70D2A7D_04D6_40c0_AEB6_E94BBB236424;Flytende sjømerker;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_BBA7EF56_1E94_4eb9_BE67_61C7221E3394;Faste sjømerker;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_56EBEB10_EDC7_477b_8A5E_CCF34FC970FF;Lyktefundament;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_FD52BC10_1B4C_4111_B2B3_F02238BBC902;Kodelister;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_4D886D7B_BBF0_45f2_8084_7B5C8D1D931A;Overett;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0KystogSjø-4.0 EAID_05202C0D_A743_4f95_9A0E_F6B1CA14F1FC;Overett;aggregert objekt som inneholder 2 navigasjonsinnretninger, en heltrukken overettlinje og en navigasjonslinje (hel og stiplet overettlinje) Merknad: Tilsvarer C_AGGR i S-57 -- Definition -- Aggregate object containing 2 navigation devices, a solid leading line and a navigation line (solid and dotted leading line) Note: Corresponds to C_AGGR in S-57;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_0674B670_E650_46ab_AACB_D93A9D5906DB;FlytendeMerke;;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_0ABD136B_F168_4a1f_8E27_EF0162E43084;FastSjømerke;bunnfaste sjømerker Eks.: varder, jernstenger etc. -- Definition -- Fixed (not floating) navigation marks (cairns, beacons, iron rods, etc.);objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_0CAB2EEB_AAE0_4b4e_8DAB_CB9167261EAC;Radio;(S-57 RDOSTA) -- Definition -- Note: S-57 RDOSTA;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_1227EC2B_8C68_49ad_8E3C_BCD0FB4D9523;IsolertFaremerke;Merknad: S-57 BCNISD -- Definition -- Note: S-57 BCNISD;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;Navigasjonsinstallasjon;objekt som hjelper sjøfarende å navigere på sjøen -- Definition -- object which helps mariners to navigate at sea;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_44A37555_1690_40e6_875F_E6DF4C3F1459;AndreFasteMerker;Merknad: S-57 BCNISD -- Definition -- Note: S-57 BCNISD;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_47E93954_C7E1_42a5_84A7_C3F829F6BA91;Lyssektor;(S-57 LIGHTS) -- Definition -- Note: S-57 LIGHTS;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_5B733FB3_3BB9_4afa_8503_4DED2969B9FF;Kardinalbøye;Merknad: S-57 BOYCAR -- Definition -- Note: S57 BOYCAR;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_5C6CF407_1786_4de8_997F_F47691CB14BA;Spesialmerke;;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_7D84C043_9803_42f8_ADFA_254475C51522;Sjømerke;merker som tjener til veiledning for navigering -- Definition -- marks which serves as a guide for navigation;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_7EBBA743_8986_4178_A80B_C6697EEFA004;Installasjonsbøye;;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_8A58635B_46F9_4a40_8979_2F4513AF5731;Radarstasjon;(S-57 RADSTA) -- Definition -- Note: S-57 RADSTA;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_93B1695D_AF2D_40e0_A53D_E26626338429;BygningPunkt;(S57 BUISGL);objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_99F09AD6_EE71_4f5d_96EF_B718434FE527;Signalutstyr;;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_9BD566FD_03B3_49ed_B1A4_F56FB089A593;Racon;(S-57 RTPBCN) -- Definition -- Note: S-57 RTPBCN;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_9E40E963_1BC6_4da9_9EC9_B15C5F56174A;Landemerke;Merknad: S-57 LNDMRK -- Definition -- Note: S-57 LNDMRK;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_C46BCD3B_A842_4ca7_8209_EB4A39DC4BF5;Lateralbøye;;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_C4BA3B35_C616_4480_9786_0C766693F84A;Pilar;Merknad: S-57 PILPNT -- Definition -- Note: S-57 PILPNT;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_D87EB7D4_B09F_4a17_BF5D_AC6B73ED1B59;Lateralmerke;;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_E253DD71_AC6B_4eb4_8795_8C6D7AB80178;IsolertFarebøye;flytende sjømerke forankret til farlig grunne av begrenset omfang, farbart utenom hindringen Merknad: S-57 BOYISD -- Definition -- buoyant navigation mark anchored to a dangerous shoal of modest scope, passable outside of the obstruction Note: S-57 BOYISD;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_E98114A4_C868_4ffc_83C2_DF732D7A383D;Senterledbøye;flytende sjømerke som brukes som midtmerke i farled og som landkjenningsmerke -- Definition -- floating navigation mark which is used as a mid channel mark in a fairway or as landfall buoy;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;Lys;(S-57 LIGHTS) -- Definition -- Note: S-57 LIGHTS;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_FDF5EE7F_4AA8_4f05_9EEA_1D8B1C7B9CDB;Lyktefundament;Merknad: Ikke-sjømerker -- Definition -- Note: Non-navigation marks;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_0B01F67A_3D78_499e_A97E_7976B8AD8D16;Navigasjonslyskarakter;lyskarakteristikk Merknad: S57 LITCHR -- Definition - - the category of the navigational light characteristic. Note: S-57 LITCHR;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_14E76D23_0605_4203_92CF_4B0E52C06E83;RaconResponsintervall;(ikke S57) -- Definition - - the Norwegian Coastal Administration's signal response interval as described in its Norwegian List of Lights publication. Note: not S-57;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_221E335D_D3EE_4335_9A1A_BEA4059F61B9;Pillarkategori;Merknad: S57 CATPLE -- Definition - - the category of the pile. Note: S-57 CATPLE;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_2E78D165_E234_423f_A180_CE23E93A60D5;Radarstasjonstype;Merknad: S57 CATRAS -- Definition - - the category of the radar station. Note: S-57 CATRAS;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_371E4055_0511_423b_BB2C_676EF353C166;RaconMorsetegn;Merknad: (ikke S-57 -- Definition - - The number of signals, the combination of signals or the morse character(s) within one period of full sequence. Implemented as one Morse code letter, but without brackets, so it is not equivalent to S-57's SIGGRP for racons.;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_387C9E98_B3F2_4570_B04D_7ADAEF43BF55;Bøyeform;angir bøyeform/fasong Merknad: (S57 BOYSHP) -- Definition - - the category of a buoy's shape. The principal shapes are those recommended in the International Association of Lighthouse Authorities - IALA System. Note: S-57 BOYSHP;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_3BDF7252_B05D_4132_87F8_10C1CD359253;DybdeMålemetode;Merknad: S57 TECSOU -- Definition - - the technique used for the sounding measurement. Note: S-57 TECSOU;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_3C2A164D_9BB6_4645_A54B_5A833DA2504A;RadiofyrModulasjon;(ikke S-57) -- Definition - - the Norwegian Coastal Administration's categories for modulation of the radio signal as described in its Norwegian List of Lights publication 2002 and 2004. Note: not S-57;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_445ABF86_0FF8_4952_BD0E_40CEFE391D77;Merkemønster;Merknad: S57 COLPAT -- Definition - - the category of the pattern of the colors. Note: S57 COLPAT;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_54C55311_E8EA_400d_9F40_74995047E293;Lateralmerketype;Merknad: S57 CATLAM -- Definition - - the category of the lateral mark. Note: S-57 CATLAM;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_55102D79_516C_49e8_9E50_609B2917115A;SjekketAvSKSK;Merknad: ikke S-57 -- Definition - - Note: not S-57;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_6946702A_C3F7_489d_AC01_D258E153DC71;KardinalmerkeType;Merknad: S57 CATLAM -- Definition - - the category of the cardinal mark. Note: S-57 CATCAM;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_6EAB4757_E545_4199_9862_0A0037D97DD9;RaconFrekvensbånd;Merknad: ikke S-57 -- Definition - - a categorization of a racon based on the distance between two successive peaks (or other points of identical phase) on an electromagnetic wave in the radar band of the electromagnetic spectrum. Note: related to S-57 RADWAL. Used by in the Norwegian List of Lights publication.;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_7391D20C_B1B3_4b1f_847B_6B132F744E33;Spesialmerketype;Merknad: S57 CATSPM -- Definition - - the category of the special purpose mark. Note: S-57 CATSPM;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_7C50E2D8_9C5E_4f4f_AFB7_E69A5C2002A9;Radiofyrtype;Merknad: S57 CATROS -- Definition - - the category of the radio station. Note: S-57 CATROS;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_8AFB1149_D8FD_416c_B61F_C34A0D28F5AA;Sjømerkesystem;Merknad: S-57 MARSYS -- Definition - - the system of the maritime buoyage and beaconage used for the object. Note: S-57 MARSYS;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_B329F8E5_6110_46e0_9C67_3F2059461A46;Nasjonaltoppmerketype;Merknad: (ikke S-57) -- Definition - - the category of the Norwegian topmarks. Note: not S-57's TOPSHP;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_BA02F931_4CE8_4636_9F61_F98045AD84D8;Landemerkekategori;Merknad: S57 CATLMK -- Definition - - the category of the landmark. Note: S-57 CATLMK;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_BD6F3C28_9654_431f_B6BC_2F70B01244B1;VisuellTydelighet;Merknad: S57 CONVIS -- Definition - - the category of the visual conspicuousness. Note: S-57 CONVIS;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_C7E2BE41_1A5E_4a75_92EC_C1BC3A3EF47A;InstallasjonsbøyeKategori;Merknad: S57 CATINB -- Definition - - the category of the installation buoy. Note: S57 CATINB;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_D0EF0F8F_DE0D_4838_B80F_638D68BC4720;Racontype;(ikke S57, KYVs) -- Definition - - the racon types as described in the Norwegian List of Lights publication. Note: not S-57;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_D48B5500_4F58_492f_AF54_29F164B60F8F;Merkeform;Merknad: S57 BCNSHP -- Definition - - the category of the characteristic geometric form of the beacon. Note: S57 BCNSHP;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_D687521E_D776_40a3_850C_658A11EE4493;CLEier;(ikke s-57) -- Definition - - (not S-57) Not a codelist in PDB or in S57;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_D9EE1833_B160_428a_9248_AEFFE29F9ABD;IMOToppmerketype;Merknad: S57 TOPSHP -- Definition - - the category of the IMO topmark / daymark shape. Note: S-57 TOPSHP;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_DBC22B63_370C_42b1_B88D_09F124556804;Sjømerkefarge;Merknad: S57 COLOUR -- Definition - - the category of the colour used on lights/marks which are used for navigation. Note: S-57 COLOUR;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_DDB24E4D_21B5_45d5_A40D_4A7FCB0C0658;Radarfyrtype;type radarinstallasjon Merknad: S57 CATRTB -- Definition - - the category of the radar transponder beacon. Note: S-57 CATRTB;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_E1E7959F_AE0E_41d6_A37F_D74BA9FD48F2;NavlysType;Merknad: S-57 CATLIT -- Definition - - the category of the light. Note: S-57 CATLIT;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_EB387DCD_E6CB_426d_BCF7_1C32130457DC;Kystverksdistrikt;Kystverkets distriktsinneling Merknad: ikke S-57 -- Definition - - the Norwegian Coastal Administration's district or region. Note: not S-57;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_F27CBAE6_B02C_4afd_96A0_F26FC2747272;Bygningsfunksjon;Merknad: S57 FUNCTN) -- Definition - - the category of the object's function. Note: S-57 FUNCTN;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker EAID_05202C0D_A743_4f95_9A0E_F6B1CA14F1FC;retningsverdi;verdien til en retning;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Overett EAID_05202C0D_A743_4f95_9A0E_F6B1CA14F1FC;navigasjonslinje;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Overett EAID_05202C0D_A743_4f95_9A0E_F6B1CA14F1FC;overrettlinje;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Overett EAID_0674B670_E650_46ab_AACB_D93A9D5906DB;bøyeform;angir bøyeform/fasong -- Definition -- the category of a buoy's shape. The principal shapes are those recommended in the ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\FlytendeMerke EAID_0ABD136B_F168_4a1f_8E27_EF0162E43084;merkeform;Merknad: S57 BCNSHP -- Definition -- the category of the characteristic geometric form of the beacon. Note: S57 BCNSHP;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\FastSjømerke EAID_0CAB2EEB_AAE0_4b4e_8DAB_CB9167261EAC;radiofyrtype;betegner type radiofyr Merknad: S57 CATROS -- Definition -- the category of the radio station. Note: S-57 CATROS ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Radio EAID_0CAB2EEB_AAE0_4b4e_8DAB_CB9167261EAC;kallSignal;stasjonens kall-signal -- Definition -- the designated call-sign of a radio station. Note: S-57 CALSGN;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Radio EAID_0CAB2EEB_AAE0_4b4e_8DAB_CB9167261EAC;kommunikasjonskanal;tilgjengelig VHF-kanal nummer;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Radio EAID_0CAB2EEB_AAE0_4b4e_8DAB_CB9167261EAC;nominellRekkevidde;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Radio EAID_0CAB2EEB_AAE0_4b4e_8DAB_CB9167261EAC;retning;linjestykke med lengde og retning -- Definition -- line segment with length and orientation. Note: from SOSI 4.0 chapter about General Types, slightly related to S-57 ORIENT: Orientation;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Radio EAID_0CAB2EEB_AAE0_4b4e_8DAB_CB9167261EAC;sjøsignalFrekvens;signalfrekvens i Hz -- Definition -- the frequency of a signal for use by maritime transportation. Note: S-57 SIGFRQ ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Radio EAID_0CAB2EEB_AAE0_4b4e_8DAB_CB9167261EAC;modulasjon;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Radio EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;måltPosisjon;innmåling med bedre nøyaktighet enn posisjon;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Navigasjonsinstallasjon EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;beliggenhet;detaljert beskrivelse i forhold til terrenget Eks.: på nordsiden av holmen -- Definition -- the detailed description of the location as used in the Norwegian List of Lights publication. Note: not BELIGG from SOSI 4.0 LEDN chapter about Ledningsnett ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Navigasjonsinstallasjon EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;sted;grov stedsangivelse Eks.: Oslofjorden -- Definition -- the name of the general area in which the object is located, as used in the Norwegian List of Lights publication. Note: not S-57 ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Navigasjonsinstallasjon EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;bygghøydeIMeter;angivelse av vertikal høyde på objektet -- Definition -- the value of the vertical distance to the highest point of the object. Note: S-57 HEIGHT ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Navigasjonsinstallasjon EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;navigasjonsinstallasjonseier;angivelse av hvem som eier installasjonen -- Definition -- specification of who owns the installation. Note: not S-57 ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Navigasjonsinstallasjon EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;fyrlistenummer;identifikasjonsnummeret til installasjonen i h h t Norsk fyrliste -- Definition -- the identification number of the installation used in the Norwegian List of Lights publication. ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Navigasjonsinstallasjon EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Navigasjonsinstallasjon EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;sjøstatus;objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition -- the status of the object used for maritime objects. Note: S-57 STATUS;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Navigasjonsinstallasjon EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;gyldigFra;start på periode der installasjonen er operativ -- Definition -- The start of the active period for a seasonal object (e.g. a buoy). Note: S-57 PERSTA ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Navigasjonsinstallasjon EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;navn;ord som noen eller noe kalles ved -- Definition -- the name of the object in the national language. Note: S-57 NOBJNM and also NAVN from the SOSI 4.0 chapter about General Types, and not S-57 OBJNAM which is the object's name in English;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Navigasjonsinstallasjon EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;gyldigTil;slutt på periode der installasjonen er operativ -- Definition -- The end of the active period for a seasonal object (e.g. a buoy). Note: S-57 PEREND ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Navigasjonsinstallasjon EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;kystverksdistrikt;Kystverkets distriktsinneling Merknad: Ikke S-57 -- Definition -- the Norwegian Coastal Administration's district or region. Note: not S-57 ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Navigasjonsinstallasjon EAID_14C0C2FF_2656_45d9_93A6_F86BACF43972;sjømerkesystem;angivelse av sjømerkeregion Merknad: S-57 MARSYS -- Definition -- the system of the maritime buoyage and beaconage used for the object. Note: S-57 MARSYS ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Navigasjonsinstallasjon EAID_47E93954_C7E1_42a5_84A7_C3F829F6BA91;lysfarge;generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR -- Definition -- the category of the colour used on lights/marks which are used for navigation. Note: S-57 COLOUR;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lyssektor EAID_47E93954_C7E1_42a5_84A7_C3F829F6BA91;sektortekst;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lyssektor EAID_47E93954_C7E1_42a5_84A7_C3F829F6BA91;retningSektorlinje1;S57 SECTR1 SOSI:Retninger gitt i grader, 0-360, med 0 mot sant nord. Angitt fra sjø mot fyr;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lyssektor EAID_47E93954_C7E1_42a5_84A7_C3F829F6BA91;lengdeSektorlinje1;Length, sector line 1 Lengde sektorbein, nautiske mil;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lyssektor EAID_47E93954_C7E1_42a5_84A7_C3F829F6BA91;retningSektorlinje2;S57 SECTR2 SOSI: Retninger gitt i grader, 0-360, med 0 mot sant nord. Angitt fra sjø mot fyr;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lyssektor EAID_47E93954_C7E1_42a5_84A7_C3F829F6BA91;lengdeSektorlinje2;Length, sector line 2 Lengde sektorbein, nautiske mil;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lyssektor EAID_5B733FB3_3BB9_4afa_8503_4DED2969B9FF;kardinalmerketype;Merknad: S57 CATLAM -- Definition -- the category of the cardinal mark. Note: S-57 CATCAM ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Kardinalbøye EAID_5C6CF407_1786_4de8_997F_F47691CB14BA;spesialmerketype;Merknad: S57 CATSPM -- Definition -- the category of the special purpose mark. Note: S-57 CATSPM ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Spesialmerke EAID_7D84C043_9803_42f8_ADFA_254475C51522;radarReflektor;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Sjømerke EAID_7D84C043_9803_42f8_ADFA_254475C51522;imoToppmerketype;Merknad: S57 TOPSHP -- Definition -- the category of the IMO topmark / daymark shape. Note: S-57 TOPSHP ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Sjømerke EAID_7D84C043_9803_42f8_ADFA_254475C51522;nasjonalToppmerketype;Merknad: ikke S-57 -- Definition -- the category of the Norwegian topmarks. Note: not S-57's TOPSHP ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Sjømerke EAID_7D84C043_9803_42f8_ADFA_254475C51522;merkelistenummer;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Sjømerke EAID_7D84C043_9803_42f8_ADFA_254475C51522;vanndybde;loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] -- Definition -- the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types?;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Sjømerke EAID_7D84C043_9803_42f8_ADFA_254475C51522;dybdeMålemetode;Merknad: S57 TECSOU -- Definition -- the technique used for the sounding measurement. Note: S-57 TECSOU;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Sjømerke EAID_7D84C043_9803_42f8_ADFA_254475C51522;farge1;generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Sjømerke EAID_7D84C043_9803_42f8_ADFA_254475C51522;farge2;generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Sjømerke EAID_7D84C043_9803_42f8_ADFA_254475C51522;farge3;generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Sjømerke EAID_7D84C043_9803_42f8_ADFA_254475C51522;fargemønster;Merknad: S57 COLPAT -- Definition -- the category of the colour pattern. Note: S-57 COLPAT;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Sjømerke EAID_7EBBA743_8986_4178_A80B_C6697EEFA004;installasjonsbøyekategori;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Installasjonsbøye EAID_8A58635B_46F9_4a40_8979_2F4513AF5731;type;betegner type radiofyr Merknad: (S-57 CATRAS) -- Definition -- the category of the radar station. Note: S-57 CATRAS;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Radarstasjon EAID_8A58635B_46F9_4a40_8979_2F4513AF5731;kommunikasjonskanal;tilgjengelig VHF-kanal nummer -- Definition -- a channel number assigned to a specific radio frequency, frequencies or frequency band. Note: S-57 COMCHA;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Radarstasjon EAID_8A58635B_46F9_4a40_8979_2F4513AF5731;antennehøyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] -- Definition -- The altitude of the ground level of an object, measured from a specified vertical datum. Note: S-57 ELEVAT ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Radarstasjon EAID_8A58635B_46F9_4a40_8979_2F4513AF5731;nominellRekkevidde;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Radarstasjon EAID_93B1695D_AF2D_40e0_A53D_E26626338429;status;angivelse av bygningspunktets status (fra S57);egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\BygningPunkt EAID_93B1695D_AF2D_40e0_A53D_E26626338429;bygningsfunksjon;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\BygningPunkt EAID_9BD566FD_03B3_49ed_B1A4_F56FB089A593;type;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Racon EAID_9BD566FD_03B3_49ed_B1A4_F56FB089A593;frekvensbånd;Merknad: ikke S57 -- Definition -- a categorization of a racon based on the distance between two successive peaks (or other points of identical phase) on an electromagnetic wave in the radar band of the electromagnetic spectrum. Note: related to S-57 RADWAL. Used by in the Norwegian List of Lights publication.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Racon EAID_9BD566FD_03B3_49ed_B1A4_F56FB089A593;morsetegn;Merknad: (ikke S-57 -- Definition -- The number of signals, the combination of signals or the morse character(s) within one period of full sequence. Implemented as one Morse code letter, but without brackets, so it is not equivalent to S-57's SIGGRP for racons.;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Racon EAID_9BD566FD_03B3_49ed_B1A4_F56FB089A593;responsintervall;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Racon EAID_9BD566FD_03B3_49ed_B1A4_F56FB089A593;raconhøyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H] -- Definition -- The altitude of the ground level of an object, measured from a specified vertical datum. Note: S-57 ELEVAT ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Racon EAID_9BD566FD_03B3_49ed_B1A4_F56FB089A593;maksimalRekkevidde;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Racon EAID_9BD566FD_03B3_49ed_B1A4_F56FB089A593;raconkarakter;angivelse av signalet for en gitt bokstav i morsealfabetet -- Definition -- the text used to describe the signature of a radar transponder beacon (racon) on Norwegian nautical charts, i.e., Racon (x) where x is the Morse code letter. Note: not S-57 ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Racon EAID_9BD566FD_03B3_49ed_B1A4_F56FB089A593;radarfyrType;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Racon EAID_9BD566FD_03B3_49ed_B1A4_F56FB089A593;retningSektorlinje1;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Racon EAID_9BD566FD_03B3_49ed_B1A4_F56FB089A593;retningSektorlinje2;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Racon EAID_9E40E963_1BC6_4da9_9EC9_B15C5F56174A;bygningsfunksjon;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Landemerke EAID_9E40E963_1BC6_4da9_9EC9_B15C5F56174A;landemerkekategori;Merknad: S57 CATLMK -- Definition -- the category of the landmark. Note: S-57 CATLMK;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Landemerke EAID_9E40E963_1BC6_4da9_9EC9_B15C5F56174A;visuellTydelighet;Merknad: S57 CONVIS -- Definition -- the category of the visual conspicuousness. Note: S-57 CONVIS ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Landemerke EAID_C46BCD3B_A842_4ca7_8209_EB4A39DC4BF5;lateralmerketype;Merknad: S-57 CATLAM -- Definition -- the category of the lateral mark. Note: S-57 CATLAM ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lateralbøye EAID_C4BA3B35_C616_4480_9786_0C766693F84A;pilarkategori;Merknad: S57 CATPLE;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Pilar EAID_D87EB7D4_B09F_4a17_BF5D_AC6B73ED1B59;lateralmerketype;Merknad: S57 CATLAM -- Definition -- the category of the lateral mark. Note: S-57 CATLAM ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lateralmerke EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;lystype;Merknad: S-57 CATLIT;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lys EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;fyrlisteKarakter;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lys EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;lyskarakter;lyskarakteristikk Merknad: S57 LITCHR -- Definition -- the category of the navigational light characteristic. Note: S-57 LITCHR ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lys EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;retningsvektor;linjestykke med lengde og retning -- Definition -- line segment with length and orientation. Note: from SOSI 4.0 chapter about General Types, slightly related to S-57 ORIENT: Orientation ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lys EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;signalgruppe;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lys EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;signalperiode;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lys EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;signalsekvens;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lys EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;lyshøyde;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lys EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;antallIdentiskeLys;S-57 MLTYLT -- Definition -- the number of lights of identical character that exist as a co-located group. Note: S-57 MLTYLT ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lys EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;rekkeviddeHvit;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lys EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;rekkeviddeRød;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lys EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;rekkeviddeGrønn;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lys EAID_F6672592_0096_4cb8_A685_C5E210B96577;rekkeviddeGul;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Lykter og merker;SOSI Generell objektkatalog\Kyst og sjø\KystogSjø-4.0\Lykter og merker\Lys