Merkemønster ColourPattern MERKEMØNSTER

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

Merknad: S57 COLPAT
the category of the pattern of the colors. Note: S57 COLPAT
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Vannrette bånd 1
Loddrette striper 2
Diagonale bånd 3
Ruter 4
Striper (ukjent retning) 5
Border stripe 6
Verdi Navn Beskrivelse
1 Vannrette bånd
2 Loddrette striper
3 Diagonale bånd
4 Ruter
5 Striper (ukjent retning)
6 Border stripe
Name Type Description Code value
Horizontal stripes <undefined> Horizontal stripes
Vertical stripes <undefined> Vertical stripes
Diagonal stripes <undefined> Diagonal stripes
Squared <undefined> Squared
Stripes (direction unknown) <undefined> Stripes (direction unknown)
Border stripe <undefined> Border stripe

Vis Merkemønster i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1