FastSjømerke FixedNavigationMark

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

bunnfaste sjømerker Eks.: varder, jernstenger etc.
Fixed (not floating) navigation marks (cairns, beacons, iron rods, etc.)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
merkeform Merknad: S57 BCNSHP Merkeform (kodeliste) 1..1
Sjømerke
radarReflektor Boolean 0..1
imoToppmerketype Merknad: S57 TOPSHP IMOToppmerketype (kodeliste) 0..1
nasjonalToppmerketype Merknad: ikke S-57 Nasjonaltoppmerketype (kodeliste) 0..1
merkelistenummer Integer 0..1
vanndybde loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] Real 0..1
dybdeMålemetode Merknad: S57 TECSOU DybdeMålemetode (kodeliste) 0..1
farge1 generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
farge2 generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
farge3 generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
fargemønster Merknad: S57 COLPAT Merkemønster (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
RADARREFLEKTOR Boolean 0..1
IMOTOPPMERKETYPE IMOToppmerketype (kodeliste) 2 0..1
NASJONALTOPPMERKETYPE Nasjonaltoppmerketype (kodeliste) 1 0..1
MERKELISTENUMMER Integer 0..1
DYBDE Real 0..1
DybdeMålemetode (kodeliste) 0..1
Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
Sjømerkefarge (kodeliste) 1..1
MERKEMØNSTER Merkemønster (kodeliste) 0..1
MERKEFORM Merkeform 1 1..1
Name Type English Description
radarReflektor Boolean retroReflector
imoToppmerketype IMOToppmerketype (kodeliste) topmarkDaymarkShape the category of the IMO topmark / daymark shape. Note: S-57 TOPSHP
nasjonalToppmerketype Nasjonaltoppmerketype (kodeliste) nationalTopMarkType the category of the Norwegian topmarks. Note: not S-57's TOPSHP
merkelistenummer Integer navigationalMarkListNumber
vanndybde Real waterdepth the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types?
dybdeMålemetode DybdeMålemetode (kodeliste) techniqueOfSoundingMeasurement the technique used for the sounding measurement. Note: S-57 TECSOU
farge1 Sjømerkefarge (kodeliste)
farge2 Sjømerkefarge (kodeliste)
farge3 Sjømerkefarge (kodeliste)
fargemønster Merkemønster (kodeliste) colourPattern the category of the colour pattern. Note: S-57 COLPAT
merkeform Merkeform beaconShape the category of the characteristic geometric form of the beacon. Note: S57 BCNSHP

Vis FastSjømerke i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Merkeform 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Spesialmerke supertype FastSjømerke
arv subtype IsolertFaremerke supertype FastSjømerke
arv subtype Lateralmerke supertype FastSjømerke
arv subtype FastSjømerke supertype Sjømerke
arv subtype AndreFasteMerker supertype FastSjømerke
arv subtype Spesialmerke supertype FastSjømerke