FagmodellSkilt

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 63 av 63


AnsiktssideRettetMot kodeliste

Angir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot.


Avskjaeringsledd kodeliste

Angir om det er avskjæringsledd på skiltpunktets oppsettingsutstyr. Med avskjæringsledd vil stolpe/mast knekke eller bøyes i dette leddet ved påkjørsel.


Bebyggelse kodeliste

Angir hvilken type bebyggelse vegobjektet er omgitt av.


Belysning kodeliste

Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er.


Boeyle kodeliste

Angir om skiltplaten(e) er festet inn i en metallbøyle (som igjen er festet på oppsettingsutstyret).Brakett kodeliste

Angir om det er benyttet brakett for festing av skiltet. Brakett benyttes gjerne for skiltpunkt som er festet på vegg, bru, m.m.BruksomraadePlate kodeliste

Angir bruksområde for skiltplate.


Eier kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Farge kodeliste

Angir hovedfarge til vegobjektet (bunnfarge).
FjernstyringVariabelt kodeliste

Angir om vegobjektet kan fjernstyres.


Folieklasse kodeliste

Angir folieklasse på skiltplate.Fundamentering kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er fundamentert.Himmelretning kodeliste

Angir hvilken himmelretning vegobjektet er orientert mot. Gjelder skiltets ansiktsside.


KampanjeEgnet kodeliste

Angir type kampanje(r) som skiltpunktet er tilrettelagt for.


KampanjePaagaaende kodeliste

Angir type kampanje som pågår i periode angitt under ET 10894 "Kampanjeperiode".


Klappskilt kodeliste

Angir om skiltplaten kan klappes/foldes sammen eller ikke.


Klima kodeliste

Angir hvilken type klima det er der vegobjektet er plassert.Leverandoer kodeliste

Angir navn på firma som har levert vegobjektet.


Miljoe kodeliste

Angir om vegobjektet er lokalisert til et område med kjemisk forurensning.Oppsettingsutstyr objekttype

Oppsettingsutstyr skiltplatene er festet på.


Plate objekttype

Plate med skiltmotiv.


Produkt-info pakke

kopiert fra fagområdestandard SOSI Ledning

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSkilt\Produkt-info

Ukjent

1.0


ProduktnavnSkiltmast kodeliste

Angir produktnavn for ettergivende skiltmast. Verdier er hentet fra oversikt over godkjente produkttyper på vegvesen.no.


Refleksleverandoer kodeliste

Angir navn på leverandør av refleks.


SkiftingAvBudskap kodeliste

Angir hvordan symbol/budskap skiftes.SkiltElement objekttype

Skiltpunkt er en sammensetning av skiltplater, stolper og stolpefundament m.m.


Skiltform kodeliste

Angir hvilken form skiltplaten har.


Skiltholder kodeliste

Angir om skiltpunktet har skiltholder.


Skiltnummer kodeliste

Gir offisielt skiltnummer jfr. Håndbok N300 (050).


SkiltnummerEtterlysende kodeliste

Angir type etterlysende skilt.


SkiltnummerOrdinaerVisning kodeliste

Angir skiltnumer på variabelt skilt i ordinær visningsmodus, dvs den visningen som er mest utbredt når skiltet ikke er avslått/blankt.
Stoerrelse kodeliste

Angir størrelse av vegobjekt.


TekstSymbolhoeyde kodeliste

Angir størrelse på tekst/symbol.


Terrengarbeid objekttype

terrengarbeid som trengs for skiltfundament


TosidigPlateMedUlikeMotiv kodeliste

Angir om skiltplaten er tosidig og det er ulike motiv på hver av sidene.


TypeVariabeltSkilt kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.
Variasjon kodeliste

Angir hva som varierer på et variabelt skilt.


Vedlikeholdsansvarlig kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.