Planum

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Vis Planum i NVDB Datakatalog