Folieklasse

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir folieklasse på skiltplate.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ingen Ingen 3477
Klasse 1 Klasse 1 2848
Klasse 2 Klasse 2 2850
Klasse 3 Klasse 3 2849
Fluorescerende Fluorescerende 4160
Klistreskilt Skiltmotiv er klistret på skiltplate/vegg/etc. 19805
Ukjent Angis om informasjon om folieklasse ikke kan framskaffes. 18157
Verdi Navn Beskrivelse
Ingen Ingen
Klasse 1 Klasse 1
Klasse 2 Klasse 2
Klasse 3 Klasse 3
Fluorescerende Fluorescerende
Klistreskilt Skiltmotiv er klistret på skiltplate/vegg/etc.
Ukjent Angis om informasjon om folieklasse ikke kan framskaffes.
Name Description Code value
Ingen
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Fluorescerende
Klistreskilt
Ukjent

Vis Folieklasse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3477 Ingen 1 ..1
2848 Klasse 1 1 ..1
2850 Klasse 2 1 ..1
2849 Klasse 3 1 ..1
4160 Fluorescerende 1 ..1
19805 Klistreskilt 1 ..1
18157 Ukjent 1 ..1