TypeVariabeltSkilt

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegobjektet er av.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Mekanisk variabelt mekaniskVariabelt
Mekanisk variabelt og utvendig belyst mekaniskVariabeltOgUtvendigBelyst
Fullgrafisk RGB Lysdioder, med større fargespekter enn LED. fullgrafiskRGB
LED Lysdioder. led
To-posisjonskilt Innvendig belyst, f.eks Radio i tunnel. toPosisjonskilt
Rødblink roedblink
Gulblink Monteres på bomarmskilt eller over variable skilt. gulblink
Verdi Navn Beskrivelse
Mekanisk variabelt
Mekanisk variabelt og utvendig belyst
Fullgrafisk RGB Lysdioder, med større fargespekter enn LED.
LED Lysdioder.
To-posisjonskilt Innvendig belyst, f.eks Radio i tunnel.
Rødblink
Gulblink Monteres på bomarmskilt eller over variable skilt.
Name Description Code value
Mekanisk variabelt
Mekanisk variabelt og utvendig belyst
Fullgrafisk RGB
LED
To-posisjonskilt
Rødblink
Gulblink

Vis TypeVariabeltSkilt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1