Miljoe

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om vegobjektet er lokalisert til et område med kjemisk forurensning.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke kjemisk Ikke kjemisk 3509
Kjemisk forurensning Kjemisk forurensning 3510
Verdi Navn Beskrivelse
Ikke kjemisk Ikke kjemisk
Kjemisk forurensning Kjemisk forurensning
Name Description Code value
Ikke kjemisk
Kjemisk forurensning

Vis Miljoe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3509 Ikke kjemisk 1 ..1
3510 Kjemisk forurensning 1 ..1