Variasjon

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva som varierer på et variabelt skilt.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Et motiv på/av Skiltet kan veksle mellom å vise et definerte motiv og å være avslått. 2827
Veksling mellom to motiv Skiltet kan veksle mellom å vise to fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg. 2828
Veksling mellom tre motiv Skiltet kan veksle mellom å vise tre fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg. 2829
Veksling mellom flere enn tre motiv Skiltet kan veksle mellom å vise 3 eller flere fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg. 17933
Fritt valgt fartsgrensevarsling Skiltet kan vise fritt valgt fartsgrense/fartsgrenseoppheving. 2830
Fritt valgt tekst Det kan vises fritt valgt teskt på skiltet 2831
Verdi Navn Beskrivelse
Et motiv på/av Skiltet kan veksle mellom å vise et definerte motiv og å være avslått.
Veksling mellom to motiv Skiltet kan veksle mellom å vise to fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg.
Veksling mellom tre motiv Skiltet kan veksle mellom å vise tre fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg.
Veksling mellom flere enn tre motiv Skiltet kan veksle mellom å vise 3 eller flere fast definerte motiv. Eventuell avslått posisjon kommer i tillegg.
Fritt valgt fartsgrensevarsling Skiltet kan vise fritt valgt fartsgrense/fartsgrenseoppheving.
Fritt valgt tekst Det kan vises fritt valgt teskt på skiltet
Name Description Code value
Et motiv på/av
Veksling mellom to motiv
Veksling mellom tre motiv
Veksling mellom flere enn tre motiv
Fritt valgt fartsgrensevarsling
Fritt valgt tekst

Vis Variasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2827 Et motiv på/av 1 ..1
2828 Veksling mellom to motiv 1 ..1
2829 Veksling mellom tre motiv 1 ..1
17933 Veksling mellom flere enn tre motiv 1 ..1
2830 Fritt valgt fartsgrensevarsling 1 ..1
2831 Fritt valgt tekst 1 ..1