KampanjePaagaaende

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir type kampanje som pågår i periode angitt under ET 10894 "Kampanjeperiode".
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bilbelte Punkt hvor det pågår bilbeltekampanje. 18173
Fart Punkt hvor det pågår fartskampanje. 18172
Del vegen Punkt hvor det pågår del vegen-kampanje. 18174
Ingen Punkt det er tilrettelagt for kampanje, men hvor det for tiden ikke pågår noen kampanje. 18171
Verdi Navn Beskrivelse
Bilbelte Punkt hvor det pågår bilbeltekampanje.
Fart Punkt hvor det pågår fartskampanje.
Del vegen Punkt hvor det pågår del vegen-kampanje.
Ingen Punkt det er tilrettelagt for kampanje, men hvor det for tiden ikke pågår noen kampanje.
Name Description Code value
Bilbelte
Fart
Del vegen
Ingen

Vis KampanjePaagaaende i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
18173 Bilbelte 1 ..1
18172 Fart 1 ..1
18174 Del vegen 1 ..1
18171 Ingen 1 ..1