Brakett 11199

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er benyttet brakett for festing av skiltet. Brakett benyttes gjerne for skiltpunkt som er festet på vegg, bru, m.m.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja 18493
Nei Nei 18494
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis Brakett i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
18493 Ja 1 ..1
18494 Nei 1 ..1