Boeyle

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om skiltplaten(e) er festet inn i en metallbøyle (som igjen er festet på oppsettingsutstyret).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja 11619
Ja, toppmontert Ja, toppmontert 16848
Ja, sidemontert Ja, sidemontert 16849
Ja, midtmontert Ja, midtmontert 16850
Forgrening Skiltstolpe med forgrening. En eller flere av skiltplatene er festet på forgreningen. 17268
Nei Nei 11620
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Ja, toppmontert Ja, toppmontert
Ja, sidemontert Ja, sidemontert
Ja, midtmontert Ja, midtmontert
Forgrening Skiltstolpe med forgrening. En eller flere av skiltplatene er festet på forgreningen.
Nei Nei
Name Description Code value
Ja
Ja, toppmontert
Ja, sidemontert
Ja, midtmontert
Forgrening
Nei

Vis Boeyle i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11619 Ja 1 ..1
16848 Ja, toppmontert 1 ..1
16849 Ja, sidemontert 1 ..1
16850 Ja, midtmontert 1 ..1
17268 Forgrening 1 ..1
11620 Nei 1 ..1