FjernstyringVariabelt

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om vegobjektet kan fjernstyres.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja 3518
Nei Nei 3556
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis FjernstyringVariabelt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3518 Ja 1 ..1
3556 Nei 1 ..1