Belysning

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ingen Ingen 3476
Innvendig Innvendig 2863
Utvendig Utvendig 2864
Verdi Navn Beskrivelse
Ingen Ingen
Innvendig Innvendig
Utvendig Utvendig
Name Description Code value
Ingen
Innvendig
Utvendig

Vis Belysning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3476 Ingen 1 ..1
2863 Innvendig 1 ..1
2864 Utvendig 1 ..1