FastSkilplate

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
breddeMålt Real 0..1
farge Farge (kodeliste) 0..1
folieklasse Folieklasse (kodeliste) 0..1
himmelretning Himmelretning (kodeliste) 0..1
høydeEgen Real 0..1
klappskilt Klappskilt (kodeliste) 0..1
oppsettingsdato Integer 0..1
refleksleverandør Refleksleverandoer (kodeliste) 0..1
skiftetDato Integer 0..1
skiltform Skiltform (kodeliste) 0..1
skiltnummer Skiltnummer (kodeliste) 0..1
skiltutforming Character 0..1
tekst Character 0..1
skiltutformingXML Character 0..1
størrelse Stoerrelse (kodeliste) 0..1
tekstSymbolhøyde TekstSymbolhoeyde (kodeliste) 0..1
tosidigPlateMedUlikeMotiv TosidigPlateMedUlikeMotiv (kodeliste) 0..1
Plate
bruksområde BruksomraadePlate (kodeliste) 0..1
arkivnummer Character 0..1
plasseringskode Character 0..1
ansiktssideRettetMot AnsiktssideRettetMot (kodeliste) 0..1
produktnavn Character 0..1
arkivreferanse Character 0..1
driftsmerking Character 0..1
leverandør Leverandoer (kodeliste) 0..1
produsent Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
tilleggsinformasjon Character 0..1
belysning Belysning (kodeliste) 0..1
vedtaksnummer Character 0..1
beskrivelse Character 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BruksomraadePlate (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
AnsiktssideRettetMot (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Leverandoer (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Belysning (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Real 0..1
Farge 0..1
Folieklasse 0..1
Himmelretning 0..1
Real 0..1
Klappskilt 0..1
Integer 0..1
Refleksleverandoer 0..1
Integer 0..1
Skiltform 0..1
Skiltnummer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Stoerrelse 0..1
TekstSymbolhoeyde 0..1
TosidigPlateMedUlikeMotiv 0..1
Name Type English Description
bruksområde BruksomraadePlate (kodeliste)
arkivnummer Character
plasseringskode Character
ansiktssideRettetMot AnsiktssideRettetMot (kodeliste)
produktnavn Character
arkivreferanse Character
driftsmerking Character
leverandør Leverandoer (kodeliste)
produsent Character
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
tilleggsinformasjon Character
belysning Belysning (kodeliste)
vedtaksnummer Character
beskrivelse Character
breddeMålt Real
farge Farge
folieklasse Folieklasse
himmelretning Himmelretning
høydeEgen Real
klappskilt Klappskilt
oppsettingsdato Integer
refleksleverandør Refleksleverandoer
skiftetDato Integer
skiltform Skiltform
skiltnummer Skiltnummer
skiltutforming Character
tekst Character
skiltutformingXML Character
størrelse Stoerrelse
tekstSymbolhøyde TekstSymbolhoeyde
tosidigPlateMedUlikeMotiv TosidigPlateMedUlikeMotiv

Vis FastSkilplate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Farge 0 ..1
Folieklasse 0 ..1
Himmelretning 0 ..1
Real 0 ..1
Klappskilt 0 ..1
Integer 0 ..1
Refleksleverandoer 0 ..1
Integer 0 ..1
Skiltform 0 ..1
Skiltnummer 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Stoerrelse 0 ..1
TekstSymbolhoeyde 0 ..1
TosidigPlateMedUlikeMotiv 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype FastSkilplate supertype Plate