Eier

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen 10265
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier 18564
Fylkeskommune Fylkeskommune 10727
Kommune Kommune 10329
Privat Privat 10393
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). 17570
Verdi Navn Beskrivelse
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart

Vis Eier i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10265 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
18564 Stat, Nye Veier 1 ..1
10727 Fylkeskommune 1 ..1
10329 Kommune 1 ..1
10393 Privat 1 ..1
17570 Uavklart 1 ..1