Oppsettingsutstyr

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Oppsettingsutstyr skiltplatene er festet på.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
produktbetegnelse produktbetegnelse på oppsettingsutstyret som benyttes Character 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Character 0..1
Name Type English Description
produktbetegnelse Character

Vis Oppsettingsutstyr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Character 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon oppsettingsutstyr Oppsettingsutstyr 1..* punkt SkiltElement
arv subtype OppsettingsutstyrIkkeSelveid supertype Oppsettingsutstyr
arv subtype OppsettingsutstyrSelveid supertype Oppsettingsutstyr