SkiftingAvBudskap

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvordan symbol/budskap skiftes.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Manuelt Manuelt 4735
Automatisert/elektrisk Automatisert/elektrisk 4734
Verdi Navn Beskrivelse
Manuelt Manuelt
Automatisert/elektrisk Automatisert/elektrisk
Name Description Code value
Manuelt
Automatisert/elektrisk

Vis SkiftingAvBudskap i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4735 Manuelt 1 ..1
4734 Automatisert/elektrisk 1 ..1