Objektreferanse

union

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
ikkeRelevant ekstern referanse ikke relevant for dette oppsettingsutstyret. Forklaring på hvorfor. Character 0..1
mangler ekstern referanse er relevant, men informasjonen er ikke lagt inn (ennå). Forklaring på hvorfor. Character 0..1
objektreferanse Character 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Name Type English Description
ikkeRelevant Character
mangler Character
objektreferanse Character

Vis Objektreferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon festesPå Objektreferanse 0..* OppsettingsutstyrIkkeSelveid