SkiltnummerEtterlysende

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir type etterlysende skilt.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Brannslukker brannslukker
Brannslange brannslange
Brannhydrant brannhydrant
Nødtelefon noedtelefon
Nødutgangsskilt pil ned for rømningsvei noedutgangsskiltPilNedForRoemningsvei
Nødutgangsskilt - retningspil noedutgangsskiltRetningspil
Nødutgangsskilt med pil opp for merking av rømningsvei noedutgangsskiltMedPilOppForMerkingAvRoemningsvei
Nødutgangsskilt med pil til venstre for merking av rømningsvei noedutgangsskiltMedPilTilVenstreForMerkingAvRoemningsvei
Nødutgangsskilt med pil til høyre for merking av rømningsvei noedutgangsskiltMedPilTilHoeyreForMerkingAvRoemningsvei
Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil venstre opp noedutgangsskiltForRoemningsveiMedPilVenstreOpp
Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil høyre opp noedutgangsskiltForRoemningsveiMedPilHoeyreOpp
Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil venstre ned noedutgangsskiltForRoemningsveiMedPilVenstreNed
Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil høyre ned noedutgangsskiltForRoemningsveiMedPilHoeyreNed
Verdi Navn Beskrivelse
Brannslukker
Brannslange
Brannhydrant
Nødtelefon
Nødutgangsskilt pil ned for rømningsvei
Nødutgangsskilt - retningspil
Nødutgangsskilt med pil opp for merking av rømningsvei
Nødutgangsskilt med pil til venstre for merking av rømningsvei
Nødutgangsskilt med pil til høyre for merking av rømningsvei
Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil venstre opp
Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil høyre opp
Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil venstre ned
Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil høyre ned
Name Description Code value
Brannslukker
Brannslange
Brannhydrant
Nødtelefon
Nødutgangsskilt pil ned for rømningsvei
Nødutgangsskilt - retningspil
Nødutgangsskilt med pil opp for merking av rømningsvei
Nødutgangsskilt med pil til venstre for merking av rømningsvei
Nødutgangsskilt med pil til høyre for merking av rømningsvei
Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil venstre opp
Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil høyre opp
Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil venstre ned
Nødutgangsskilt for rømningsvei med pil høyre ned

Vis SkiltnummerEtterlysende i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1