Skiltnummer

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Gir offisielt skiltnummer jfr. Håndbok N300 (050).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
100.1 - Farlig sving, til høyre Farlig sving, til høyre. 7601
100.2 - Farlig sving, til venstre Farlig sving, til venstre. 7602
102.1 - Farlige svinger, den første til høyre Farlige svinger, den første til høyre. 7603
102.2 - Farlige svinger, den første til venstre Farlige svinger, den første til venstre. 7604
104.1 - Bratt bakke, stigning Bratt bakke, stigning. 7605
104.2 - Bratt bakke, fall Bratt bakke, fall. 7606
106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider Smalere veg, Innsnevring på begge sider. 7607
106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side Smalere veg, Innsnevring på høyre side. 7608
106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side Smalere veg, Innsnevring på venstre side. 7609
108 - Ujevn veg Ujevn veg. 7610
109 - Fartshump Fartshump. 9146
110 - Vegarbeid Vegarbeid. 7611
112 - Steinsprut Steinsprut. 7612
114.1 - Rasfare, høyre side Rasfare, høyre side. 7613
114.2 - Rasfare, venstre side Rasfare, venstre side. 7614
116 - Glatt kjørebane Glatt kjørebane. 7615
117 - Farlig vegskulder Farlig vegskulder. 9147
118 - Bevegelig bru Bevegelig bru. 7616
120 - Kai, strand eller ferjeleie Kai, strand eller ferjeleie. 7617
122 - Tunnel. Tunnel. 7618
124 - Farlig vegkryss Farlig vegkryss. 7619
126 - Rundkjøring Rundkjøring. 7620
132 - Trafikklyssignal Trafikklyssignal. 7621
134 - Planovergang med bom Planovergang med bom. 9148
135 - Planovergang uten bom Planovergang uten bom. 9149
136.1h - Avstandsskilt Avstandsskilt. 7629
136.1v - Avstandsskilt Avstandsskilt. 7626
136.2h - Avstandsskilt Avstandsskilt. 7628
136.2v - Avstandsskilt Avstandsskilt. 7625
136.3h - Avstandsskilt Avstandsskilt. 7627
136.3v - Avstandsskilt Avstandsskilt. 7624
138.1 - Jernbanespor, enkeltsporet Jernbanespor, enkeltsporet. 7630
138.2 - Jernbanespor, flersporet Jernbanespor, flersporet. 7631
139 - Sporvogn Sporvogn. 9150
140 - Avstand til gangfelt Avstand til gangfelt. 7632
142 - Barn Barn. 7633
144 - Syklende Syklende. 7634
146.1 - Elg Elg. 8867
146.2 - Rein Rein. 8868
146.3 - Hjort Hjort. 8869
146.4 - Ku Ku. 8870
146.5 - Sau Sau. 8871
148 - Møtende trafikk Møtende trafikk. 7636
149 - Kø Kø. 9151
150 - Fly Fly. 7637
151 - Militær aktivitet Militær aktivitet. 21390
152 - Sidevind Sidevind. 7638
153 - Trafikkulykke Trafikkulykke. 13464
154 - Skiløpere Skiløpere. 7639
155 - Ridende Ridende. 7640
156 - Annen fare Annen fare. 7641
202 - Vikeplikt Vikeplikt. 7642
204 - Stopp Stopp. 7643
206 - Forkjørsveg Forkjørsveg. 7644
208 - Slutt på forkjørsveg Slutt på forkjørsveg. 7645
210 - Forkjørskryss Forkjørskryss. 7646
212 - Vikeplikt overfor møtende kjøretøy Vikeplikt overfor møtende kjøretøy. 7647
214 - Møtende kjørende har vikeplikt Møtende kjørende har vikeplikt. 7648
302 - Innkjøring forbudt Innkjøring forbudt. 7649
306.0 - Forbudt for alle kjøretøy Forbudt for alle kjøretøy. 7650
306.1 - Forbudt for motorvogn Forbudt for motorvogn. 7651
306.3 - Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t. 7652
306.4 - Forbudt for motorsykkel og moped Forbudt for motorsykkel og moped. 7653
306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil Forbudt for lastebil og trekkbil. 7654
306.6 - Forbudt for syklende Forbudt for syklende. 7655
306.7 - Forbudt for gående Forbudt for gående. 7656
306.8 - Forbudt for gående og syklende Forbudt for gående og syklende. 7657
306.9 - Forbudt for ridende Forbudt for ridende. 7658
306.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy Forbudt for små elektriske kjøretøy. 21391
308 - Forbudt for transport av farlig gods Forbudt for transport av farlig gods. 9152
310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt. 10079
312 - Breddegrense Breddegrense. 7659
314 - Høydegrense Høydegrense. 7660
316 - Lengdegrense Lengdegrense. 7661
318.1 - Totalvektgrense, for kjøretøy Totalvektgrense, for kjøretøy. 7662
318.2 - Totalvektgrense, for vogntog Totalvektgrense, for vogntog. 7663
320 - Aksellastgrense Aksellastgrense. 7664
322 - Boggilastgrense Boggilastgrense. 7665
U324 - Stopp for angitt formål Stopp for angitt formål. (Utgår som skiltnummer fom ver. 176). 9945
324.1 - Stopp for angitt formål, Kontroll Stopp for angitt formål, Kontroll. 7666
324.2 - Stopp for angitt formål, Avgift Stopp for angitt formål, Avgift. 9776
326 - Stopp for toll Stopp for toll. 7667
330.1 - Svingeforbud, til høyre Svingeforbud, til høyre. 7668
330.2 - Svingeforbud, til venstre Svingeforbud, til venstre. 7669
332 - Vendingsforbud Vendingsforbud. 7670
334 - Forbikjøringsforbud Forbikjøringsforbud. 7671
335 - Forbikjøringsforbud for lastebil Forbikjøringsforbud for lastebil. 9153
336 - Slutt på forbikjøringsforbud Slutt på forbikjøringsforbud. 7672
337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil. 9154
362.20 - Fartsgrense 20 km/t Fartsgrense 20 km/t. 11578
362.30 - Fartsgrense 30 km/t Fartsgrense 30 km/t. 8872
362.40 - Fartsgrense 40 km/t Fartsgrense 40 km/t. 8873
362.50 - Fartsgrense 50 km/t Fartsgrense 50 km/t. 8874
362.60 - Fartsgrense 60 km/t Fartsgrense 60 km/t. 8875
362.70 - Fartsgrense 70 km/t Fartsgrense 70 km/t. 8876
362.80 - Fartsgrense 80 km/t Fartsgrense 80 km/t. 8877
362.90 - Fartsgrense 90 km/t Fartsgrense 90 km/t. 8878
362.100 - Fartsgrense 100 km/t Fartsgrense 100 km/t. 8879
362.110 - Fartsgrense 110 km/t Fartsgrense 110 km/t. 11816
364.20 - Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t. 12146
364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t. 9155
364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t. 9156
364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t. 9157
364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t. 9158
364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t. 9159
366 - Fartsgrensesone Fartsgrensesone. 7675
367 - Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy. 21392
368 - Slutt på fartsgrensesone Slutt på fartsgrensesone. 7676
369 - Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy. 21393
370 - Stans forbudt Stans forbudt. 7677
372 - Parkering forbudt Parkering forbudt. 7678
376.1 - Parkeringssone Parkeringssone. 7679
376.2 - Parkeringssone Parkeringssone. 7680
377 - Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy. 21394
378.1 - Slutt på parkeringssone Slutt på parkeringssone. 7681
378.2 - Slutt på parkeringssone Slutt på parkeringssone. 7682
379 - Slut på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy Slutt på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy. 21395
380 - Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy. 21396
382 - Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy. 21397
402.1 - Påbudt kjøreretning, til høyre Påbudt kjøreretning, til høyre. 7683
402.2 - Påbudt kjøreretning, til venstre Påbudt kjøreretning, til venstre. 7684
402.3 - Påbudt kjøreretning, rett fram Påbudt kjøreretning, rett fram. 7685
402.4 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre Påbudt kjøreretning, sving til høyre. 7686
402.5 - Påbudt kjøreretning, sving til venstre Påbudt kjøreretning, sving til venstre. 7687
402.6 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre. 7688
402.7 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre. 7689
402.8 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre. 7690
404.1 - Påbudt kjørefelt, høyre Påbudt kjørefelt, høyre. 7691
404.2 - Påbudt kjørefelt, venstre Påbudt kjørefelt, venstre. 7692
406 - Påbudt rundkjøring Påbudt rundkjøring. 7693
408 - Påbudt kjøreretning i rundkjøring Påbudt kjøreretning i rundkjøring. 17312
502 - Motorveg Motorveg. 9160
503 - Motortrafikkveg Motortrafikkveg. 9161
504 - Slutt på motorveg Slutt på motorveg. 9162
505 - Slutt på motortrafikkveg Slutt på motortrafikkveg. 9163
506 - Tungtrafikkfelt Tungtrafikkfelt. 17313
507 - Slutt på tungtrafikkfelt Slutt på tungtrafikkfelt. 17314
508.1 - Kollektivfelt, for buss Kollektivfelt, for buss. 7699
508.2 - Kollektivfelt for buss og drosje Kollektivfelt for buss og drosje. 7700
509 - Sambruksfelt Sambruksfelt. 9164
510.1 - Slutt på kollektivfelt for buss Slutt på kollektivfelt for buss. 7701
510.2 - Slutt på kollektivfelt for buss og drosje Slutt på kollektivfelt for buss og drosje. 7702
511 - Slutt på sambruksfelt Slutt på sambruksfelt. 9165
512 - Holdeplass for buss Holdeplass for buss. 7703
513 - Holdeplass for sporvogn Holdeplass for sporvogn. 9166
514 - Holdeplass for drosje Holdeplass for drosje. 7704
516 - Gangfelt Gangfelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "516.H"). 7705
518 - Gangveg Gangveg. 7706
520 - Sykkelveg Sykkelveg. 7707
521 - Sykkelfelt Sykkelfelt. 9167
521.2 - Sykkelfelt, midtstilt Sykkelfelt, midtstilt. 13465
522 - Gang- og sykkelveg Gang- og sykkelveg. 7708
524 - Møteplass Møteplass. 7709
526.1 - Envegskjøring, plassert vinkelrett Envegskjøring, plassert vinkelrett. 7710
526.2 - Envegskjøring, plassert parallelt Envegskjøring, plassert parallelt. 7711
527.1 - Blindveg, vegen er fysisk stengt Blindveg, vegen er fysisk stengt. 9168
527.2 - Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt. 9169
527.3 - Blindveg, stengt for bil, men åpen for gående og syklende Blindveg, vegen er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. 9170
527.4 - Blindveg, kryssende veg stengt for bil, men åpen for gående og syklende Blindveg, kryssende veg er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. 9171
528 - Valgfritt kjørefelt Valgfritt kjørefelt. 7712
530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt. 7713
530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane. 7714
531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8899
531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 7715
531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 8900
531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. 8901
531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. 9390
531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. 9391
531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8902
531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 8904
531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 9392
531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8903
531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 8905
531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9393
531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8907
531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 7716
531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 8908
531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. 8909
531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. 9394
531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. 9395
531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8910
531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 8912
531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9396
531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8911
531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 8913
531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9397
532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. 7718
532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. 8915
532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. 8916
532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning. 8917
532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning. 9398
532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning. 9399
532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8918
532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. (Skiltnummer utgått fom ver. 176). 9400
532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9401
532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8919
532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. 9402
532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9403
532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. 7717
532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. 8921
532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. 8922
532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning. 8923
532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning. 9404
532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning. 9405
532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8924
532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. 9406
532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9407
532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8925
532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. 9408
532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9409
534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8933
534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 7720
534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 8934
534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. 8935
534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. 9410
534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. 9411
534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8936
534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 9412
534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9413
534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8937
534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 9803
534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9804
534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8927
534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 8928
534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 8929
534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. 8930
534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. 9414
534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. 9415
534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 7719
534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 9416
534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9417
534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8931
534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 9418
534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9419
536.101 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 7721
536.102 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 8939
536.103 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 8940
536.104 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. 8941
536.105 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. 9420
536.106 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. 9421
536.111 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8942
536.112 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 9422
536.113 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9423
536.121 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8943
536.122 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 9424
536.123 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9425
536.201 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 7722
536.202 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 8945
536.203 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 8946
536.204 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. 8947
536.205 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 5 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. 9426
536.206 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 6 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. 9427
536.211 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8948
536.212 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 9428
536.213 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9429
536.221 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8949
536.222 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 9430
536.223 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9431
538.02 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 8950
538.03 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 8951
538.04 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning. 8952
538.05 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning. 8953
538.06 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning. 9432
538.12 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 7723
538.13 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 8954
538.21 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning. 8955
538.22 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning. 8956
538.23 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning. 9433
538.M - Kjørefeltinndeling. Varsling av midtrekkverk Kjørefeltinndeling. Varsling av midtrekkverk. 12102
539.01 - Kjørefeltendring med motgående Kjørefeltendring med motgående. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.1"). 9935
539.02 - Kjørefeltendring med to felt Kjørefeltendring med to felt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.2"). 9936
540 - Gatetun Gatetun. 7724
542 - Slutt på gatetun Slutt på gatetun. 7725
U544 - Tettbygd strøk Tettbygd strøk. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7726
U546 - Slutt på tettbygd strøk Slutt på tettbygd strøk. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7727
548 - Gågate Gågate. 9173
550 - Slutt på gågate Slutt på gågate. 9174
552 - Parkering Parkering. 7728
555 - Havarilomme Havarilomme. 12101
556.1 - Automatisk trafikkontroll - punktmåling Automatisk trafikkontroll - punktmåling. 9946
556.2 - Automatisk trafikkontroll - strekningsmåling Automatisk trafikkontroll - strekningsmåling. 17315
558 - Videokontroll/-overvåking Videokontroll/-overvåking. 10080
560 - Opplysningstavle Opplysningstavle. 7729
560.1 - Generelle fartsgrenser Generelle fartsgrenser. 12103
U560.1 - Opplysningstavle, Variabelt skilt Opplysningstavle, Variabelt skilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9175
560.2 - Forbudt for gående og syklende på motorveg og motortrafikkveg Forbudt for gående og syklende på motorveg og motortrafikkveg. 12147
560.21 - Forvarsel bomstasjon Forvarsel bomstasjon. 16053
U560.2 - Opplysningstavle, Tunnel Opplysningstavle, Tunnel. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9176
560.23 - Taksttavle Taksttavle. 16054
560.25 - Informasjon bomstasjon Informasjon bomstasjon. 16055
560.27 - Forvarsel for servicestasjon Forvarsel for servicestasjon. 16056
560.29 - Forvarsel infotavle Forvarsel infotavle (kan bare brukes sammen med og under 560.21). 16057
U560.3 - Opplysningstavle, Bomstasjon Opplysningstavle, Bomstasjon. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9177
560.3 - Forvarsling om fartsmåling Forvarsling om fartsmåling. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "560.4"). 9178
565 - Feil kjøreretning Feil kjøreretning. 13466
570.1V - Nødutgangskilt for tunnel Nødutgangskilt for tunnel. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "n1"). 9551
570.1H - Nødutgangskilt for tunnel Nødutgangskilt for tunnel. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "n2"). 9552
570.2V - Nødutgangskilt for tunnel med avstand Nødutgangskilt for tunnel med avstand. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "n3"). 9553
570.2H - Nødutgangskilt for tunnel med avstand Nødutgangskilt for tunnel med avstand. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "n4"). 9554
590 - Kampanje Kampanjeskilt. 13016
600 - Serviceskilt Serviceskilt. 9179
601 - Lytt til radio Lytt til radio. 8880
602 - Førstehjelp Førstehjelp. 7730
U604 - Telefon Telefon. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7731
605 - Nødtelefon Nødtelefon. 8881
606 - Brannslokningsapparat Brannslokningsapparat. 7732
608 - Kjøretøyverksted Kjøretøyverksted. 7733
609 - Hurtiglading av motorvogn Hurtigladning av motorvogn. 17316
610 - Bensinstasjon Bensinstasjon. 7734
611 - Toalettømmeanlegg Toalettømmeanlegg. 8882
612 - Toalett Toalett. 7735
613.1 - Rasteplass Rasteplass. 9180
613.2 - Rasteplass/WC Rasteplass/WC. 9181
614 - Enklere servering Enklere servering. 7736
616 - Spisested Spisested. 7737
618 - Campingplass Campingplass. 7738
621 - Bobilplass Bobilplass. 8883
622 - Campinghytter Campinghytter. 7740
624 - Vandrerhjem Vandrerhjem. 7741
625 - Rom og frokost Rom og frokost. 13467
626 - Overnattingssted Overnattingssted. 7742
635 - Informasjon Informasjon. 9182
U636 - Informasjonstavle Informasjonstavle. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9879
637 - Turistkontor Turistkontor. 9183
640.10 - Severdighet Severdighet. 9184
640.12 - Museum/galleri Museum/galleri. 9185
640.20 - Utsiktspunkt Utsiktspunkt. 9186
640.101 - Verdensarv Verdensarv. 21398
640.30 - Naturvernområde Naturvernområde. 9187
640.102 - Nasjonale festningsverk Nasjonale festningsverk. 21399
650.10 - Badeplass Badeplass. 9188
650.11 - Fiskeplass Fiskeplass. 9189
650.20 - Tursti Tursti. 9190
650.21 - Skiløype Skiløype. 9191
650.22 - Sykkelløype Sykkelløype. 21400
650.41 - Olavsrosa Olavsrosa. 21401
650.40 - Gardsmat/Bygdeturisme Gardsmat/Bygdeturisme. 9192
U701 - Tabellorienteringstavle Tabellorienteringstavle (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.79, benytt 701.1 el. 701.2). 9193
701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss Tabellorienteringstavle for vanlig kryss. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.4"). 7760
701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg. 12105
U703 - Diagramorienteringstavle Diagramorienteringstavle. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9194
703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring Diagramorienteringstavle for rundkjøring. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.3"). 7759
703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming. 12107
705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle Avkjøringstavle. 1000-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.1"). 7757
705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle Avkjøringstavle. 500-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.2"). 7758
U707 - Kjørefeltorienteringstavle Kjørefeltorienteringstavle. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9196
707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål. 12110
707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål. 12111
707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon. 12112
707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie. 12113
U706 - Sideplassert kjørefeltskilt Sideplassert kjørefeltskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7750
709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt Portalorienteringstavle for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "709"). 9197
709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt Portalorienteringstavle for flere kjørefelt. 12115
709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger. 12116
709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon. 12117
709.5 - Portalorienteringstavle for ferjeleier og bomstasjoner Portalorienteringstavle for ferjeleier og bomstasjoner. 12148
711.R - Tabellvegviser, Rett fram Tabellvegviser, Rett fram. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "711"). 9198
711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader Tabellvegviser, Høyre, 90 grader. 12118
711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader Tabellvegviser, Venstre, 90 grader. 12120
711.H135 - Tabellvegviser, Høyre, 135 grader Tabellvegviser, Høyre, 135. 16052
711.V135 - Tabellvegviser, Venstre, 135 grader Tabellvegviser, Venstre, 135. 16049
711.H45 - Tabellvegviser, Høyre, 45 grader Tabellvegviser, Høyre, 45. 16051
711.V45 - Tabellvegviser, Venstre, 45 grader Tabellvegviser, Venstre, 45. 16048
711.U - Tabellvegviser, U, 180 grader Tabellvegviser, U, 180 grader. 16050
713.V - Vanlig vegviser, Venstre Vanlig vegviser, Venstre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "713"). 9199
713.H - Vanlig vegviser, Høyre Vanlig vegviser, Høyre. 12121
715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "715"). 9200
715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer. 12124
717 - Kjørefeltvegviser Kjørefeltvegviser. 9201
719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt Portalvegviser for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "719"). 9202
719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt Portalvegviser for flere kjørefelt. 12126
719.4 - Portalvegviser for avkjøring Portalvegviser for avkjøring. 12127
719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner. 12149
U720.5 - Orienteringstavle Orienteringstavle. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7761
U721.1 - Vegvisertavle for avkjøring Vegvisertavle for avkjøring. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7762
U721.2 - Vegvisertavle for vanlige vegkryss Vegvisertavle for vanlige vegkryss. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7763
U722.2 - Vegviser for vegkryss Vegviser for vegkryss. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7765
U722.3 - Vegviser for lokalvegvisning Vegviser for lokalvegvisning. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7766
U722.4 - Vegviser for gang og/eller sykkeltrafikk Vegviser for gang og/eller sykkeltrafikk. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7767
723.11 - Vegnummer for europaveg Vegnummer for europaveg. 9203
723.12 - Vegnummer for europaveg (leder til) Vegnummer for europaveg (leder til). 9204
723.13 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg. 9205
723.14 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg (leder til) Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg (leder til). 9206
723.15 - Vegnummer for nummerert fylkesveg Vegnummer for nummerert fylkesveg. 9207
723.16 - Vegnummer for nummerert fylkesveg (leder til) Vegnummer for nummerert fylkesveg (leder til). 9208
723.21 - Ringveg/ringrute Ringveg/ringrute. 9209
723.22 - Ringveg/ringrute (leder til) Ringveg/ringrute (leder til). 9210
723.31 - Nasjonal turistveg Nasjonal turistveg. 9211
723.41 - Omkjøringsrute for store kjøretøy Omkjøringsrute for store kjøretøy. 9212
723.51 - Rute for transport av farlig gods Rute for transport av farlig gods. 9213
723.61 - Andre omkjøringsruter (strek) Andre omkjøringsruter (strek). 9214
723.62 - Andre omkjøringsruter (fylt kvadrat) Andre omkjøringsruter (fylt kvadrat). 9215
723.63 - Andre omkjøringsruter (trekant) Andre omkjøringsruter (trekant). 9216
723.64 - Andre omkjøringsruter (hult kvadrat) Andre omkjøringsruter (hult kvadrat). 9217
723.65 - Andre omkjøringsruter (sirkel) Andre omkjøringsruter (sirkel). 9218
723.66 - Andre omkjøringsruter (pil) Andre omkjøringsruter (pil). 9219
723.71 - Kryssnummer for motorveg Kryssnummer for motorveg. 9220
723.72 - Kryssnummer for annen flerfeltsveg med planskilte kryss Kryssnummer for annen flerfeltsveg med planskilte kryss. 9221
723.73 - Kryssnummer for tofeltsveg med planskilte kryss Kryssnummer for tofeltsveg med planskilte kryss. 9222
U724.1h - Overhengende kjørefeltskilt, høyre Overhengende kjørefeltskilt, høyre. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9564
U724.1hr - Overhengende kjørefeltskilt, høyre og rett fram Overhengende kjørefeltskilt, høyre og rett fram. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9567
U724.1r - Overhengende kjørefeltskilt, rett fram Overhengende kjørefeltskilt, rett fram . (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9565
U724.1v - Overhengende kjørefeltskilt, venstre Overhengende kjørefeltskilt, venstre. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9563
U724.2 - Overhengende kjørefeltskilt Overhengende kjørefeltskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7769
U724.3 - Overhengende kjørefeltskilt Overhengende kjørefeltskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7770
U724.4 - Overhengende kjørefeltskilt Overhengende kjørefeltskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7771
U724.5 - Overhengende kjørefeltskilt Overhengende kjørefeltskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7772
725.1 - Avstandsskilt for vegrute uten kryssnummer Avstandsskilt for vegrute uten kryssnummer. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "725"). 9223
725.2 - Avstandsskilt for vegrute med kryssnummer Avstandsskilt for vegrute med kryssnummer. 12150
727.1 - Vanlig stedsnavnskilt Vanlig stedsnavnskilt. 7756
727.2 - Stedsnavnskilt med symbol Stedsnavnskilt med symbol. 10683
727.3F - Administrativ grense. Fylkesgrenseskilt Administrativ grense. Fylkesgrenseskilt. 12151
727.3K - Administrativ grense. Kommunegrenseskilt Administrativ grense. Kommunegrenseskilt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "727.3"). 9382
727.3R - Administrativ grense. Riksgrenseskilt Administrativ grense. Riksgrenseskilt. 12152
727.4 - Tunnelnavnskilt Tunnelnavnskilt. 10684
729 - Gate-/vegnavnskilt Gate-/vegnavnskilt. 9225
U730.03 - Kirke Kirke. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9937
U730.04 - Industriområde Industriområde. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9938
731 - Samleskilt for vegvisning Samleskilt for vegvisning. 9226
741 - Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper. 9227
743.1 - Midlertidig omkjøring. Uten tekst Midlertidig omkjøring. Uten tekst. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "743"). 9228
743.2 - Midlertidig omkjøring. Med tekst Midlertidig omkjøring. Med tekst. 12063
U744 - Omkjøringspil Omkjøringspil. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7775
745 - Slutt på midlertidig omkjøring Slutt på midlertidig omkjøring. 9229
749 - Vegviser for gangtrafikk Vegviser for gangtrafikk. 9230
751 - Vegviser for sykkelrute Vegviser for sykkelrute. 8887
753 - Tabellvegviser for sykkelrute Tabellvegviser for sykkelrute. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "753.1"). 8888
755 - Sykkelruteskilt Sykkelruteskilt. 8889
757 - Avstandsskilt for sykkelrute Avstandsskilt for sykkelrute. 8890
761 - Motorveg Motorveg. 9231
U762 - Gate/Vegnettskart Gate/Vegnettskart. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9948
763 - Motortrafikkveg Motortrafikkveg. 9232
765 - Bomveg/brukerbetaling på veg Bomveg/brukerbetaling på veg. 9994
U764 - Kryssorienteringsskilt Kryssorienteringsskilt (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.79). 7777
U766 - Gate-/vegnavnskilt Gate-/vegnavnskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7778
767 - Parkering Parkering. 9233
U768 - Kvartalsskilt Kvartalsskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7779
769 - Parkeringshus Parkeringshus. 9234
U770 - Husnummerskilt Husnummerskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7780
771 - Lufthavn/flyplass Lufthavn/flyplass. 9235
772 - Helikopterplass Helikopterplass. 9236
773 - Busstasjon/bussterminal Busstasjon/bussterminal. 9237
774 - Jernbanestasjon/togterminal Jernbanestasjon/togterminal. 9238
775 - Bilferje Bilferje. 9239
776 - Godshavn Godshavn. 17317
780 - Kjetting Kjetting. 16058
790.10 - Kirke Kirke. 9240
790.15 - Næringsområde Næringsområde. 9241
790.16 - Kjøpesenter Kjøpesenter. 21402
790.20 - Svømmehall Svømmehall. 9242
790.30 - Alpinanlegg Alpinanlegg. 9243
790.31 - Hoppbakke Hoppbakke. 9244
790.32 - Skistadion Skistadion. 9245
790.40 - Golfbane Golfbane. 9246
792.11 - Betaling med elektronisk brikke Betaling med elektronisk brikke. 9995
792.12 - Betaling til betjent Betaling til betjent. 9996
792.13 - Betaling med mynter til automat Betaling med mynter til automat. 9997
792.14 - Betaling med kort til automat Betaling med kort til automat. 9998
792.15 - Betaling med sedler til automat Betaling med sedler til automat. 9999
792.16 - Ta billett i et lukket betalingssystem Ta billett i et lukket betalingssystem. 10000
792.17 - Lever billett i et lukket betalingssystem Lever billett i et lukket betalingssystem. 10001
792.30 - Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse. 10002
792.31 - Betaling med AutoPASS Betaling med AutoPASS. 13206
802 - Avstand Avstand. 7781
804 - Utstrekning Utstrekning. 7782
806 - Tid Tid. 7783
807.1 - Symbol, personbil Symbol, personbil. 7784
807.2 - Symbol, varebil, lastebil og trekkbil Symbol, varebil, lastebil og trekkbil. 7785
807.3 - Symbol, buss Symbol, buss. 7786
807.4 - Symbol, vogntog Symbol, vogntog. 7787
807.5 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk, samt ev. trekkvogn Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk, samt ev. trekkvogn. 7788
807.6 - Symbol, sykkel Symbol, sykkel. 7789
807.7 - Symbol, motorsykkel og moped Symbol, motorsykkel og moped. 7790
807.8 - Symbol, forflytningshemmede med parkeringstillatelse Symbol, forflytningshemmede med parkeringstillatelse. 7791
807.9 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk ( bobil ) Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk ( bobil ). 9944
807.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy Små elektriske kjøretøy. 21403
U808 - Underskilt med variabel tekst Underskilt med variabel tekst. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9383
U808.9 - Tekst, blinde Tekst, blinde. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7800
U808.10 - Tekst, ved våt vegbane (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter Tekst, ved våt vegbane (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7801
U808.11 - Tekst, vegarbeidsområde (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter Tekst, vegarbeidsområde (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7802
U808.20 - Asfaltkant Asfaltkant. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9926
U808.21 - Trafikk-kontroll Trafikk-kontroll. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9927
U808.23 - Tekst, langsgående asfaltkant (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter Tekst, langsgående asfaltkant (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7804
U808.26 - Fare for kø Fare for kø. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9931
U808.50b - Tekst, forbudt for gående og syklende Tekst, forbudt for gående og syklende. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7812
U808.50n - Tekst, forbode for gåande og syklande Tekst, forbode for gåande og syklande. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9792
808.101 - Smal bru Smal bru. 12153
808.103 - Smal undergang Smal undergang. 12154
808.105 - Fartsdempere/Fartsdemparar Fartsdempere/Fartsdemparar. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.7"). 7798
808.111 - Is-svuller/ is-svullar Is-svuller/ is-svullar. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.1b"). 7792
808.113 - Teleskade Teleskade. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.2"). 7793
808.115 - Ferist Ferist. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.3"). 7794
808.121 - Opphøyd gangfelt/Heva gangfelt Opphøyd gangfelt/Heva gangfelt. 12053
808.123 - Opphøyde gangfelt/Heva gangfelt Opphøyde gangfelt/Heva gangfelt. 12078
808.131 - Fare for ising Fare for ising. 12064
808.133 - Ved våt veg Ved våt veg. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.8"). 7799
808.137 - Ved sterk nedbør Ved sterk nedbør. 12054
808.143 - Oljesøl Oljesøl. 12041
808.145 - Jord på vegen Jord på vegen. 12065
808.147 - Grus på vegen Grus på vegen. 12066
808.151 - Slutt på saltet veg/Slutt på salta veg Slutt på saltet veg/Slutt på salta veg. 12055
808.153 - Høg asfaltkant Høg asfaltkant. 12067
808.159 - I drift ved gult blink I drift ved gult blink. 12042
808.161 - Skole/Skule Skole/Skule. 12075
808.165 - Stor elgfare Stor elgfare. 12076
808.166 - Viltkryssing Viltkryssing. 12068
808.167 - Kryssing ved gult/blink/Kryssing ved gul blink Kryssing ved gult/blink/Kryssing ved gul blink. 12069
808.171 - Bakketopp Bakketopp. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.4"). 7795
808.172 - Flom/Flaum Flom/Flaum. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.5"). 7796
808.173 - Gårdstun/Gardstun Gårdstun/Gardstun. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.6"). 7797
808.174 - Grusveg Grusveg. 12056
808.175 - Dype spor/Djupe spor Dype spor/Djupe spor. 12070
808.176 - Utkjørsel Utkjørsel. 12071
808.177 - Utrykning/Utrykking Utrykning/Utrykking. 12045
808.178 - Ulykkesstrekning Ulykkesstrekning. 12057
808.179 - Vegbom Vegbom. 12058
808.180 - Møtende biler midt i vegen Møtende biler midt i vegen. 12043
808.301 - Gjelder gjennomkjøring/Gjeld gjennomkjøyring Gjelder gjennomkjøring/Gjeld gjennomkjøyring. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.30b"). 7805
808.303 - Gjelder gjennomkjøring til ( vegnavn )/Gjeld gjennomkøyring til Gjelder gjennomkjøring til ( vegnavn )/Gjeld gjennomkøyring til ( Verksemd eller adresse ). 12083
808.305 - Gjelder ikke kjøring til ( virksomhet eller adresse )/Gjeld ikkje køyring til Gjelder ikke kjøring til ( virksomhet eller adresse )/Gjeld ikkje køyring til ( verksemd eller adresse ). 12084
808.307 - Gjelder ikke varetransport Gjelder ikke varetransport. 16132
808.311 - Gjelder ikke moped/ Gjeld ikkje moped Gjelder ikke moped/ Gjeld ikkje moped. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.31b"). 7806
808.313 - Gjelder ikke buss/ gjeld ikkje buss Gjelder ikke buss/ gjeld ikkje buss. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.40b"). 7809
808.315 - Gjelder ikke taxi/ Gjeld ikkje taxi Gjelder ikke taxi/ Gjeld ikkje taxi. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.41b"). 7810
808.317 - Gjelder ikke buss og taxi / Gjeld ikkje buss og taxi Gjelder ikke buss og taxi / Gjeld ikkje buss og taxi. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.42b"). 7811
808.319 - Gjelder ikke ( motorvogntype )/ Gjeld ikkje ( motorvogntype ) Gjelder ikke ( motorvogntype )/ Gjeld ikkje ( motorvogntype ). 12072
808.321 - Gjelder/Gjeld ( motorvogntype ) Gjelder/Gjeld ( motorvogntype ). 12079
808.331 - Gjelder (bru, undergang) ved (sted)/Gjeld ( bru, undergang ) ved ( stad ) Gjelder (bru, undergang) ved (sted)/Gjeld ( bru, undergang ) ved ( stad ). 12077
808.333 - Gjelder i (by eller sted)/Gjeld i ( By eller stad ) Gjelder i (by eller sted)/Gjeld i ( By eller stad ). 12060
808.339 - Høgspenning Livsfare Høgspenning Livsfare. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.33"). 7808
808.341 - Angitt meterverdi ved sentrisk kjøring/kjøyring Angitt meterverdi ved sentrisk kjøring/kjøyring. 12061
808.343 - Minste kjøretøyavstand Minste kjøretøyavstand (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.32b"). 7807
808.351 - Gjelder/Gjeld ( snuplass, torg og lignende ) Gjelder/Gjeld ( snuplass, torg og lignende ). 12081
808.515 - Gjelder aktuelt felt/Gjeld aktuelt felt Gjelder aktuelt felt/Gjeld aktuelt felt. 12047
808.519 - Kjøring til eiendommene tillatt / Kjøyring til eigedomane tillete Kjøring til eiendommene tillatt / Kjøyring til eigedomane tillete. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.51b"). 7813
808.541 - Kjøring til ( adresse, virksomhet) tillatt/Kjøyring til ( adresse, verksemd ) tillete Kjøring til ( adresse, virksomhet) tillatt/Kjøyring til ( adresse, verksemd ) tillete. 12044
808.545 - Varetransport tillatt/tillete ( tidsrom ) Varetransport tillatt/tillete ( tidsrom ). 12082
808.551 - For ( Kjøretøy eller trafikantgruppe ) For ( Kjøretøy eller trafikantgruppe ). 12048
808.553 - Med særskilt tillatelse Med særskilt tillatelse. 12073
808.555 - Mot avgift Mot avgift. 12074
808.557 - Maks (tidsangivelse ) mot avgift Maks (tidsangivelse ) mot avgift. 12062
808.561 - El-motorvogn EL-motorvogn. 16133
808.611 - STOPP ved rødt blink Utrykning/Utrykking STOPP ved rødt blink Utrykning. 7814
808.612 - STOPP ved rødt blink Bruåpning/Bruopning STOPP ved rødt blink Bruåpning. 7815
808.613 - STOPP ved rødt blink Sterk vind STOPP ved rødt blink Sterk vind. 8894
808.614 - STOPP ved rødt blink Flytrafikk STOPP ved rødt blink Flytrafikk. 7816
808.615 - STOPP ved rødt blink Skredfare STOPP ved rødt blink Skredfare. 7817
808.616 - STOPP ved rødt blink Flom/Flaum STOPP ved rødt blink Flom. 7818
808.617 - STOPP ved rødt blink Høyt/Høgt CO-nivå STOPP ved rødt blink Høyt CO-nivå. 7819
808.618 - STOPP ved rødt blink Ulykke/Ulukke STOPP ved rødt blink Ulykke. 7820
808.619 - STOPP ved rødt blink Tunnelen stengt/stengd STOPP ved rødt blink Tunnel stengt. 8892
808.620 - STOPP ved rødt blink Sporvogn STOPP ved rødt blink Sporvogn. 8893
808.621 - STOPP ved rødt blink Buss STOPP ved rødt blink Buss. 13207
808.622 - STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk. 13209
808.623 - STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd. 13208
810.R - Svingpil, rett fram Svingpil, rett fram. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.0"). 7821
810.H45 - Svingepil, svakt høyre Svingepil, svakt høyre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.2H"). 9248
810.V45 - Svingepil, svakt venstre Svingepil, svakt venstre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.2V"). 9249
810.H90 - Svingepil, høyre Svingepil, høyre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.3H"). 9250
810.V90 - Svingepil, venstre Svingepil, venstre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.3V"). 9251
810.H135 - Svingepil, skarpt høyre Svingepil, skarpt høyre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.4H"). 9252
810.V135 - Svingepil, skarpt venstre Svingepil, skarpt venstre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.4V"). 9253
812 - Anbefalt fart Anbefalt fart. 7822
813.1 - Stigningsgrad Stigningsgrad. 8895
813.2 - Stigningsgrad (m undertekst "Low gear") Stigningsgrad (m undertekst "Low gear"). 9795
814 - Virkelig fri vegbredde Virkelig fri vegbredde. 7823
816 - Kryssende tømmertransport Kryssende tømmertransport. 7824
817.1 - Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "817"). 9254
817.2 - Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare. 12049
817.3 - Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare. 12050
817.4 - Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare. 12051
817.5 - Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare. 12052
U818 - Svak skulder Svak skulder. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 7825
822.1 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg. 7826
822.2 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg. 7827
822.3 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg. 7828
822.4 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg. 7829
822.5 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg. 7830
822.6 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg. 7831
822.7 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg. 7832
824 - Forvarsling av stopp Forvarsling av stopp. 7833
826 - Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger Sykkeltrafikk i begge retninger. 7834
828.1 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i begge kjøreretninger Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i begge kjøreretninger. 7835
828.2 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder mot kjøreretningen Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder mot kjøreretningen. 7836
828.3 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i kjøreretningen Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i kjøreretningen. 7837
829 - Oppstilling av parkert kjøretøy Oppstilling av parkert kjøretøy. 9255
U830 - Avgiftsparkering Avgiftsparkering (Utgår som skiltnummer fom. Ver. 1.79). 7838
831 - Parkeringsskive Parkeringsskive. 9256
834 - Kombinert regulering Kombinert regulering. 7839
U850 - Tekst Tekst. Benyttes om underskilt med ureglementer tekst. Tekst skal angis i ET "Tekst" (1910). 9949
902H - Bakgrunnsmarkering, Mot høyre Bakgrunnsmarkering, Mot høyre. 7840
902V - Bakgrunnsmarkering, Mot venstre Bakgrunnsmarkering, Mot venstre. 9796
904H - Retningsmarkering, Mot høyre Retningsmarkering, Mot høyre. 9797
904V - Retningsmarkering, Mot venstre Retningsmarkering, Mot venstre. 7841
906H - Hindermarkering, hinder til høyre Hindermarkering, hinder til høyre. 7843
906V - Hindermarkering, hinder til venstre Hindermarkering, hinder til venstre. 7842
906VH - Hindermarkering Hindermarkering. 7844
U906LH - Hindermarkering Hindermarkering. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9799
U906LV - Hindermarkering Hindermarkering. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9798
U906UH - Hindermarkering Hindermarkering. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9800
U906UV - Hindermarkering Hindermarkering. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9801
U906UVH - Hindermarkering Hindermarkering. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9802
U906.US - Samla med pil Samla med pil. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76). 9932
908 - Hindermarkering, høyde Hindermarkering, høyde. 7845
912 - Avkjøringsmarkering Avkjøringsmarkering. 7846
914H - Tunnelmarkering Tunnelmarkering. 7848
914V - Tunnelmarkering Tunnelmarkering. 7847
916 - Avstandsmarkering i tunnel Avstandsmarkering i tunnel. 9257
920VM - Kantstolpe, venstre side med midtdeler Kantstolpe, venstre side med midtdeler. 9258
920H - Kantstolpe, høyre side Kantstolpe, høyre side. 9259
920VE - Kantstolpe, Venstre side uten midtdeler. Kantstolpe, Venstre side uten midtdeler. 9260
930 - Sperremarkering Sperremarkering. 9261
940 - Trafikkjegle Trafikkjegle. 9262
942 - Trafikksylinder Trafikksylinder. 9263
U999 - (Utgår som skiltnummer fom ver. 176). 9358
EXIT - EXIT EXIT. 9933
Verdi Navn Beskrivelse
100.1 - Farlig sving, til høyre Farlig sving, til høyre.
100.2 - Farlig sving, til venstre Farlig sving, til venstre.
102.1 - Farlige svinger, den første til høyre Farlige svinger, den første til høyre.
102.2 - Farlige svinger, den første til venstre Farlige svinger, den første til venstre.
104.1 - Bratt bakke, stigning Bratt bakke, stigning.
104.2 - Bratt bakke, fall Bratt bakke, fall.
106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider Smalere veg, Innsnevring på begge sider.
106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side Smalere veg, Innsnevring på høyre side.
106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side Smalere veg, Innsnevring på venstre side.
108 - Ujevn veg Ujevn veg.
109 - Fartshump Fartshump.
110 - Vegarbeid Vegarbeid.
112 - Steinsprut Steinsprut.
114.1 - Rasfare, høyre side Rasfare, høyre side.
114.2 - Rasfare, venstre side Rasfare, venstre side.
116 - Glatt kjørebane Glatt kjørebane.
117 - Farlig vegskulder Farlig vegskulder.
118 - Bevegelig bru Bevegelig bru.
120 - Kai, strand eller ferjeleie Kai, strand eller ferjeleie.
122 - Tunnel. Tunnel.
124 - Farlig vegkryss Farlig vegkryss.
126 - Rundkjøring Rundkjøring.
132 - Trafikklyssignal Trafikklyssignal.
134 - Planovergang med bom Planovergang med bom.
135 - Planovergang uten bom Planovergang uten bom.
136.1h - Avstandsskilt Avstandsskilt.
136.1v - Avstandsskilt Avstandsskilt.
136.2h - Avstandsskilt Avstandsskilt.
136.2v - Avstandsskilt Avstandsskilt.
136.3h - Avstandsskilt Avstandsskilt.
136.3v - Avstandsskilt Avstandsskilt.
138.1 - Jernbanespor, enkeltsporet Jernbanespor, enkeltsporet.
138.2 - Jernbanespor, flersporet Jernbanespor, flersporet.
139 - Sporvogn Sporvogn.
140 - Avstand til gangfelt Avstand til gangfelt.
142 - Barn Barn.
144 - Syklende Syklende.
146.1 - Elg Elg.
146.2 - Rein Rein.
146.3 - Hjort Hjort.
146.4 - Ku Ku.
146.5 - Sau Sau.
148 - Møtende trafikk Møtende trafikk.
149 - Kø Kø.
150 - Fly Fly.
151 - Militær aktivitet Militær aktivitet.
152 - Sidevind Sidevind.
153 - Trafikkulykke Trafikkulykke.
154 - Skiløpere Skiløpere.
155 - Ridende Ridende.
156 - Annen fare Annen fare.
202 - Vikeplikt Vikeplikt.
204 - Stopp Stopp.
206 - Forkjørsveg Forkjørsveg.
208 - Slutt på forkjørsveg Slutt på forkjørsveg.
210 - Forkjørskryss Forkjørskryss.
212 - Vikeplikt overfor møtende kjøretøy Vikeplikt overfor møtende kjøretøy.
214 - Møtende kjørende har vikeplikt Møtende kjørende har vikeplikt.
302 - Innkjøring forbudt Innkjøring forbudt.
306.0 - Forbudt for alle kjøretøy Forbudt for alle kjøretøy.
306.1 - Forbudt for motorvogn Forbudt for motorvogn.
306.3 - Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t.
306.4 - Forbudt for motorsykkel og moped Forbudt for motorsykkel og moped.
306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil Forbudt for lastebil og trekkbil.
306.6 - Forbudt for syklende Forbudt for syklende.
306.7 - Forbudt for gående Forbudt for gående.
306.8 - Forbudt for gående og syklende Forbudt for gående og syklende.
306.9 - Forbudt for ridende Forbudt for ridende.
306.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy Forbudt for små elektriske kjøretøy.
308 - Forbudt for transport av farlig gods Forbudt for transport av farlig gods.
310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt.
312 - Breddegrense Breddegrense.
314 - Høydegrense Høydegrense.
316 - Lengdegrense Lengdegrense.
318.1 - Totalvektgrense, for kjøretøy Totalvektgrense, for kjøretøy.
318.2 - Totalvektgrense, for vogntog Totalvektgrense, for vogntog.
320 - Aksellastgrense Aksellastgrense.
322 - Boggilastgrense Boggilastgrense.
U324 - Stopp for angitt formål Stopp for angitt formål. (Utgår som skiltnummer fom ver. 176).
324.1 - Stopp for angitt formål, Kontroll Stopp for angitt formål, Kontroll.
324.2 - Stopp for angitt formål, Avgift Stopp for angitt formål, Avgift.
326 - Stopp for toll Stopp for toll.
330.1 - Svingeforbud, til høyre Svingeforbud, til høyre.
330.2 - Svingeforbud, til venstre Svingeforbud, til venstre.
332 - Vendingsforbud Vendingsforbud.
334 - Forbikjøringsforbud Forbikjøringsforbud.
335 - Forbikjøringsforbud for lastebil Forbikjøringsforbud for lastebil.
336 - Slutt på forbikjøringsforbud Slutt på forbikjøringsforbud.
337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil.
362.20 - Fartsgrense 20 km/t Fartsgrense 20 km/t.
362.30 - Fartsgrense 30 km/t Fartsgrense 30 km/t.
362.40 - Fartsgrense 40 km/t Fartsgrense 40 km/t.
362.50 - Fartsgrense 50 km/t Fartsgrense 50 km/t.
362.60 - Fartsgrense 60 km/t Fartsgrense 60 km/t.
362.70 - Fartsgrense 70 km/t Fartsgrense 70 km/t.
362.80 - Fartsgrense 80 km/t Fartsgrense 80 km/t.
362.90 - Fartsgrense 90 km/t Fartsgrense 90 km/t.
362.100 - Fartsgrense 100 km/t Fartsgrense 100 km/t.
362.110 - Fartsgrense 110 km/t Fartsgrense 110 km/t.
364.20 - Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t.
364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t.
364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t.
364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t.
364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t.
364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t.
366 - Fartsgrensesone Fartsgrensesone.
367 - Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy.
368 - Slutt på fartsgrensesone Slutt på fartsgrensesone.
369 - Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy.
370 - Stans forbudt Stans forbudt.
372 - Parkering forbudt Parkering forbudt.
376.1 - Parkeringssone Parkeringssone.
376.2 - Parkeringssone Parkeringssone.
377 - Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy.
378.1 - Slutt på parkeringssone Slutt på parkeringssone.
378.2 - Slutt på parkeringssone Slutt på parkeringssone.
379 - Slut på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy Slutt på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy.
380 - Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy.
382 - Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy.
402.1 - Påbudt kjøreretning, til høyre Påbudt kjøreretning, til høyre.
402.2 - Påbudt kjøreretning, til venstre Påbudt kjøreretning, til venstre.
402.3 - Påbudt kjøreretning, rett fram Påbudt kjøreretning, rett fram.
402.4 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre Påbudt kjøreretning, sving til høyre.
402.5 - Påbudt kjøreretning, sving til venstre Påbudt kjøreretning, sving til venstre.
402.6 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre.
402.7 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre.
402.8 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre.
404.1 - Påbudt kjørefelt, høyre Påbudt kjørefelt, høyre.
404.2 - Påbudt kjørefelt, venstre Påbudt kjørefelt, venstre.
406 - Påbudt rundkjøring Påbudt rundkjøring.
408 - Påbudt kjøreretning i rundkjøring Påbudt kjøreretning i rundkjøring.
502 - Motorveg Motorveg.
503 - Motortrafikkveg Motortrafikkveg.
504 - Slutt på motorveg Slutt på motorveg.
505 - Slutt på motortrafikkveg Slutt på motortrafikkveg.
506 - Tungtrafikkfelt Tungtrafikkfelt.
507 - Slutt på tungtrafikkfelt Slutt på tungtrafikkfelt.
508.1 - Kollektivfelt, for buss Kollektivfelt, for buss.
508.2 - Kollektivfelt for buss og drosje Kollektivfelt for buss og drosje.
509 - Sambruksfelt Sambruksfelt.
510.1 - Slutt på kollektivfelt for buss Slutt på kollektivfelt for buss.
510.2 - Slutt på kollektivfelt for buss og drosje Slutt på kollektivfelt for buss og drosje.
511 - Slutt på sambruksfelt Slutt på sambruksfelt.
512 - Holdeplass for buss Holdeplass for buss.
513 - Holdeplass for sporvogn Holdeplass for sporvogn.
514 - Holdeplass for drosje Holdeplass for drosje.
516 - Gangfelt Gangfelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "516.H").
518 - Gangveg Gangveg.
520 - Sykkelveg Sykkelveg.
521 - Sykkelfelt Sykkelfelt.
521.2 - Sykkelfelt, midtstilt Sykkelfelt, midtstilt.
522 - Gang- og sykkelveg Gang- og sykkelveg.
524 - Møteplass Møteplass.
526.1 - Envegskjøring, plassert vinkelrett Envegskjøring, plassert vinkelrett.
526.2 - Envegskjøring, plassert parallelt Envegskjøring, plassert parallelt.
527.1 - Blindveg, vegen er fysisk stengt Blindveg, vegen er fysisk stengt.
527.2 - Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt.
527.3 - Blindveg, stengt for bil, men åpen for gående og syklende Blindveg, vegen er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende.
527.4 - Blindveg, kryssende veg stengt for bil, men åpen for gående og syklende Blindveg, kryssende veg er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende.
528 - Valgfritt kjørefelt Valgfritt kjørefelt.
530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt.
530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane.
531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.
531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.
531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.
531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomgående veg, motgående trafikk atskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.
531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.
531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.
531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning.
532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning.
532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning.
532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning.
532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning.
532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, høyre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning.
532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning.
532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning. (Skiltnummer utgått fom ver. 176).
532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning.
532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning.
532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning.
532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning.
532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning.
532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning.
532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning.
532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 4 gjennomgående felt i fartsretning.
532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 5 gjennomgående felt i fartsretning.
532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, venstre side, motgående trafikk adskilt, reduksjon til 6 gjennomgående felt i fartsretning.
532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning.
532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning.
532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning.
532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjennomgående felt i fartsretning.
532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjennomgående felt i fartsretning.
532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjennomgående felt i fartsretning.
534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.
534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.
534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.
534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.
534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.
534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.
534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
536.101 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
536.102 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
536.103 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
536.104 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.
536.105 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.
536.106 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.
536.111 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
536.112 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
536.113 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
536.121 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
536.122 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
536.123 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
536.201 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
536.202 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
536.203 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
536.204 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.
536.205 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 5 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.
536.206 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 6 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.
536.211 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
536.212 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
536.213 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
536.221 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
536.222 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
536.223 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
538.02 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
538.03 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
538.04 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning.
538.05 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning.
538.06 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning.
538.12 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
538.13 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
538.21 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning.
538.22 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning.
538.23 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning.
538.M - Kjørefeltinndeling. Varsling av midtrekkverk Kjørefeltinndeling. Varsling av midtrekkverk.
539.01 - Kjørefeltendring med motgående Kjørefeltendring med motgående. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.1").
539.02 - Kjørefeltendring med to felt Kjørefeltendring med to felt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "539.2").
540 - Gatetun Gatetun.
542 - Slutt på gatetun Slutt på gatetun.
U544 - Tettbygd strøk Tettbygd strøk. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U546 - Slutt på tettbygd strøk Slutt på tettbygd strøk. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
548 - Gågate Gågate.
550 - Slutt på gågate Slutt på gågate.
552 - Parkering Parkering.
555 - Havarilomme Havarilomme.
556.1 - Automatisk trafikkontroll - punktmåling Automatisk trafikkontroll - punktmåling.
556.2 - Automatisk trafikkontroll - strekningsmåling Automatisk trafikkontroll - strekningsmåling.
558 - Videokontroll/-overvåking Videokontroll/-overvåking.
560 - Opplysningstavle Opplysningstavle.
560.1 - Generelle fartsgrenser Generelle fartsgrenser.
U560.1 - Opplysningstavle, Variabelt skilt Opplysningstavle, Variabelt skilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
560.2 - Forbudt for gående og syklende på motorveg og motortrafikkveg Forbudt for gående og syklende på motorveg og motortrafikkveg.
560.21 - Forvarsel bomstasjon Forvarsel bomstasjon.
U560.2 - Opplysningstavle, Tunnel Opplysningstavle, Tunnel. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
560.23 - Taksttavle Taksttavle.
560.25 - Informasjon bomstasjon Informasjon bomstasjon.
560.27 - Forvarsel for servicestasjon Forvarsel for servicestasjon.
560.29 - Forvarsel infotavle Forvarsel infotavle (kan bare brukes sammen med og under 560.21).
U560.3 - Opplysningstavle, Bomstasjon Opplysningstavle, Bomstasjon. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
560.3 - Forvarsling om fartsmåling Forvarsling om fartsmåling. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "560.4").
565 - Feil kjøreretning Feil kjøreretning.
570.1V - Nødutgangskilt for tunnel Nødutgangskilt for tunnel. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "n1").
570.1H - Nødutgangskilt for tunnel Nødutgangskilt for tunnel. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "n2").
570.2V - Nødutgangskilt for tunnel med avstand Nødutgangskilt for tunnel med avstand. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "n3").
570.2H - Nødutgangskilt for tunnel med avstand Nødutgangskilt for tunnel med avstand. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "n4").
590 - Kampanje Kampanjeskilt.
600 - Serviceskilt Serviceskilt.
601 - Lytt til radio Lytt til radio.
602 - Førstehjelp Førstehjelp.
U604 - Telefon Telefon. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
605 - Nødtelefon Nødtelefon.
606 - Brannslokningsapparat Brannslokningsapparat.
608 - Kjøretøyverksted Kjøretøyverksted.
609 - Hurtiglading av motorvogn Hurtigladning av motorvogn.
610 - Bensinstasjon Bensinstasjon.
611 - Toalettømmeanlegg Toalettømmeanlegg.
612 - Toalett Toalett.
613.1 - Rasteplass Rasteplass.
613.2 - Rasteplass/WC Rasteplass/WC.
614 - Enklere servering Enklere servering.
616 - Spisested Spisested.
618 - Campingplass Campingplass.
621 - Bobilplass Bobilplass.
622 - Campinghytter Campinghytter.
624 - Vandrerhjem Vandrerhjem.
625 - Rom og frokost Rom og frokost.
626 - Overnattingssted Overnattingssted.
635 - Informasjon Informasjon.
U636 - Informasjonstavle Informasjonstavle. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
637 - Turistkontor Turistkontor.
640.10 - Severdighet Severdighet.
640.12 - Museum/galleri Museum/galleri.
640.20 - Utsiktspunkt Utsiktspunkt.
640.101 - Verdensarv Verdensarv.
640.30 - Naturvernområde Naturvernområde.
640.102 - Nasjonale festningsverk Nasjonale festningsverk.
650.10 - Badeplass Badeplass.
650.11 - Fiskeplass Fiskeplass.
650.20 - Tursti Tursti.
650.21 - Skiløype Skiløype.
650.22 - Sykkelløype Sykkelløype.
650.41 - Olavsrosa Olavsrosa.
650.40 - Gardsmat/Bygdeturisme Gardsmat/Bygdeturisme.
U701 - Tabellorienteringstavle Tabellorienteringstavle (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.79, benytt 701.1 el. 701.2).
701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss Tabellorienteringstavle for vanlig kryss. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.4").
701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg.
U703 - Diagramorienteringstavle Diagramorienteringstavle. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring Diagramorienteringstavle for rundkjøring. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.3").
703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming.
705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle Avkjøringstavle. 1000-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.1").
705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle Avkjøringstavle. 500-m tavle. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "720.2").
U707 - Kjørefeltorienteringstavle Kjørefeltorienteringstavle. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål.
707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål.
707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon.
707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie.
U706 - Sideplassert kjørefeltskilt Sideplassert kjørefeltskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt Portalorienteringstavle for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "709").
709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt Portalorienteringstavle for flere kjørefelt.
709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger.
709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon.
709.5 - Portalorienteringstavle for ferjeleier og bomstasjoner Portalorienteringstavle for ferjeleier og bomstasjoner.
711.R - Tabellvegviser, Rett fram Tabellvegviser, Rett fram. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "711").
711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader Tabellvegviser, Høyre, 90 grader.
711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader Tabellvegviser, Venstre, 90 grader.
711.H135 - Tabellvegviser, Høyre, 135 grader Tabellvegviser, Høyre, 135.
711.V135 - Tabellvegviser, Venstre, 135 grader Tabellvegviser, Venstre, 135.
711.H45 - Tabellvegviser, Høyre, 45 grader Tabellvegviser, Høyre, 45.
711.V45 - Tabellvegviser, Venstre, 45 grader Tabellvegviser, Venstre, 45.
711.U - Tabellvegviser, U, 180 grader Tabellvegviser, U, 180 grader.
713.V - Vanlig vegviser, Venstre Vanlig vegviser, Venstre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "713").
713.H - Vanlig vegviser, Høyre Vanlig vegviser, Høyre.
715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "715").
715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer.
717 - Kjørefeltvegviser Kjørefeltvegviser.
719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt Portalvegviser for ett kjørefelt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "719").
719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt Portalvegviser for flere kjørefelt.
719.4 - Portalvegviser for avkjøring Portalvegviser for avkjøring.
719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner.
U720.5 - Orienteringstavle Orienteringstavle. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U721.1 - Vegvisertavle for avkjøring Vegvisertavle for avkjøring. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U721.2 - Vegvisertavle for vanlige vegkryss Vegvisertavle for vanlige vegkryss. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U722.2 - Vegviser for vegkryss Vegviser for vegkryss. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U722.3 - Vegviser for lokalvegvisning Vegviser for lokalvegvisning. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U722.4 - Vegviser for gang og/eller sykkeltrafikk Vegviser for gang og/eller sykkeltrafikk. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
723.11 - Vegnummer for europaveg Vegnummer for europaveg.
723.12 - Vegnummer for europaveg (leder til) Vegnummer for europaveg (leder til).
723.13 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg.
723.14 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg (leder til) Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg (leder til).
723.15 - Vegnummer for nummerert fylkesveg Vegnummer for nummerert fylkesveg.
723.16 - Vegnummer for nummerert fylkesveg (leder til) Vegnummer for nummerert fylkesveg (leder til).
723.21 - Ringveg/ringrute Ringveg/ringrute.
723.22 - Ringveg/ringrute (leder til) Ringveg/ringrute (leder til).
723.31 - Nasjonal turistveg Nasjonal turistveg.
723.41 - Omkjøringsrute for store kjøretøy Omkjøringsrute for store kjøretøy.
723.51 - Rute for transport av farlig gods Rute for transport av farlig gods.
723.61 - Andre omkjøringsruter (strek) Andre omkjøringsruter (strek).
723.62 - Andre omkjøringsruter (fylt kvadrat) Andre omkjøringsruter (fylt kvadrat).
723.63 - Andre omkjøringsruter (trekant) Andre omkjøringsruter (trekant).
723.64 - Andre omkjøringsruter (hult kvadrat) Andre omkjøringsruter (hult kvadrat).
723.65 - Andre omkjøringsruter (sirkel) Andre omkjøringsruter (sirkel).
723.66 - Andre omkjøringsruter (pil) Andre omkjøringsruter (pil).
723.71 - Kryssnummer for motorveg Kryssnummer for motorveg.
723.72 - Kryssnummer for annen flerfeltsveg med planskilte kryss Kryssnummer for annen flerfeltsveg med planskilte kryss.
723.73 - Kryssnummer for tofeltsveg med planskilte kryss Kryssnummer for tofeltsveg med planskilte kryss.
U724.1h - Overhengende kjørefeltskilt, høyre Overhengende kjørefeltskilt, høyre. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U724.1hr - Overhengende kjørefeltskilt, høyre og rett fram Overhengende kjørefeltskilt, høyre og rett fram. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U724.1r - Overhengende kjørefeltskilt, rett fram Overhengende kjørefeltskilt, rett fram . (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U724.1v - Overhengende kjørefeltskilt, venstre Overhengende kjørefeltskilt, venstre. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U724.2 - Overhengende kjørefeltskilt Overhengende kjørefeltskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U724.3 - Overhengende kjørefeltskilt Overhengende kjørefeltskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U724.4 - Overhengende kjørefeltskilt Overhengende kjørefeltskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U724.5 - Overhengende kjørefeltskilt Overhengende kjørefeltskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
725.1 - Avstandsskilt for vegrute uten kryssnummer Avstandsskilt for vegrute uten kryssnummer. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "725").
725.2 - Avstandsskilt for vegrute med kryssnummer Avstandsskilt for vegrute med kryssnummer.
727.1 - Vanlig stedsnavnskilt Vanlig stedsnavnskilt.
727.2 - Stedsnavnskilt med symbol Stedsnavnskilt med symbol.
727.3F - Administrativ grense. Fylkesgrenseskilt Administrativ grense. Fylkesgrenseskilt.
727.3K - Administrativ grense. Kommunegrenseskilt Administrativ grense. Kommunegrenseskilt. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "727.3").
727.3R - Administrativ grense. Riksgrenseskilt Administrativ grense. Riksgrenseskilt.
727.4 - Tunnelnavnskilt Tunnelnavnskilt.
729 - Gate-/vegnavnskilt Gate-/vegnavnskilt.
U730.03 - Kirke Kirke. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U730.04 - Industriområde Industriområde. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
731 - Samleskilt for vegvisning Samleskilt for vegvisning.
741 - Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper.
743.1 - Midlertidig omkjøring. Uten tekst Midlertidig omkjøring. Uten tekst. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "743").
743.2 - Midlertidig omkjøring. Med tekst Midlertidig omkjøring. Med tekst.
U744 - Omkjøringspil Omkjøringspil. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
745 - Slutt på midlertidig omkjøring Slutt på midlertidig omkjøring.
749 - Vegviser for gangtrafikk Vegviser for gangtrafikk.
751 - Vegviser for sykkelrute Vegviser for sykkelrute.
753 - Tabellvegviser for sykkelrute Tabellvegviser for sykkelrute. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "753.1").
755 - Sykkelruteskilt Sykkelruteskilt.
757 - Avstandsskilt for sykkelrute Avstandsskilt for sykkelrute.
761 - Motorveg Motorveg.
U762 - Gate/Vegnettskart Gate/Vegnettskart. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
763 - Motortrafikkveg Motortrafikkveg.
765 - Bomveg/brukerbetaling på veg Bomveg/brukerbetaling på veg.
U764 - Kryssorienteringsskilt Kryssorienteringsskilt (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.79).
U766 - Gate-/vegnavnskilt Gate-/vegnavnskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
767 - Parkering Parkering.
U768 - Kvartalsskilt Kvartalsskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
769 - Parkeringshus Parkeringshus.
U770 - Husnummerskilt Husnummerskilt. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
771 - Lufthavn/flyplass Lufthavn/flyplass.
772 - Helikopterplass Helikopterplass.
773 - Busstasjon/bussterminal Busstasjon/bussterminal.
774 - Jernbanestasjon/togterminal Jernbanestasjon/togterminal.
775 - Bilferje Bilferje.
776 - Godshavn Godshavn.
780 - Kjetting Kjetting.
790.10 - Kirke Kirke.
790.15 - Næringsområde Næringsområde.
790.16 - Kjøpesenter Kjøpesenter.
790.20 - Svømmehall Svømmehall.
790.30 - Alpinanlegg Alpinanlegg.
790.31 - Hoppbakke Hoppbakke.
790.32 - Skistadion Skistadion.
790.40 - Golfbane Golfbane.
792.11 - Betaling med elektronisk brikke Betaling med elektronisk brikke.
792.12 - Betaling til betjent Betaling til betjent.
792.13 - Betaling med mynter til automat Betaling med mynter til automat.
792.14 - Betaling med kort til automat Betaling med kort til automat.
792.15 - Betaling med sedler til automat Betaling med sedler til automat.
792.16 - Ta billett i et lukket betalingssystem Ta billett i et lukket betalingssystem.
792.17 - Lever billett i et lukket betalingssystem Lever billett i et lukket betalingssystem.
792.30 - Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse.
792.31 - Betaling med AutoPASS Betaling med AutoPASS.
802 - Avstand Avstand.
804 - Utstrekning Utstrekning.
806 - Tid Tid.
807.1 - Symbol, personbil Symbol, personbil.
807.2 - Symbol, varebil, lastebil og trekkbil Symbol, varebil, lastebil og trekkbil.
807.3 - Symbol, buss Symbol, buss.
807.4 - Symbol, vogntog Symbol, vogntog.
807.5 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk, samt ev. trekkvogn Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk, samt ev. trekkvogn.
807.6 - Symbol, sykkel Symbol, sykkel.
807.7 - Symbol, motorsykkel og moped Symbol, motorsykkel og moped.
807.8 - Symbol, forflytningshemmede med parkeringstillatelse Symbol, forflytningshemmede med parkeringstillatelse.
807.9 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk ( bobil ) Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk ( bobil ).
807.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy Små elektriske kjøretøy.
U808 - Underskilt med variabel tekst Underskilt med variabel tekst. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U808.9 - Tekst, blinde Tekst, blinde. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U808.10 - Tekst, ved våt vegbane (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter Tekst, ved våt vegbane (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U808.11 - Tekst, vegarbeidsområde (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter Tekst, vegarbeidsområde (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U808.20 - Asfaltkant Asfaltkant. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U808.21 - Trafikk-kontroll Trafikk-kontroll. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U808.23 - Tekst, langsgående asfaltkant (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter Tekst, langsgående asfaltkant (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U808.26 - Fare for kø Fare for kø. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U808.50b - Tekst, forbudt for gående og syklende Tekst, forbudt for gående og syklende. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U808.50n - Tekst, forbode for gåande og syklande Tekst, forbode for gåande og syklande. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
808.101 - Smal bru Smal bru.
808.103 - Smal undergang Smal undergang.
808.105 - Fartsdempere/Fartsdemparar Fartsdempere/Fartsdemparar. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.7").
808.111 - Is-svuller/ is-svullar Is-svuller/ is-svullar. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.1b").
808.113 - Teleskade Teleskade. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.2").
808.115 - Ferist Ferist. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.3").
808.121 - Opphøyd gangfelt/Heva gangfelt Opphøyd gangfelt/Heva gangfelt.
808.123 - Opphøyde gangfelt/Heva gangfelt Opphøyde gangfelt/Heva gangfelt.
808.131 - Fare for ising Fare for ising.
808.133 - Ved våt veg Ved våt veg. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.8").
808.137 - Ved sterk nedbør Ved sterk nedbør.
808.143 - Oljesøl Oljesøl.
808.145 - Jord på vegen Jord på vegen.
808.147 - Grus på vegen Grus på vegen.
808.151 - Slutt på saltet veg/Slutt på salta veg Slutt på saltet veg/Slutt på salta veg.
808.153 - Høg asfaltkant Høg asfaltkant.
808.159 - I drift ved gult blink I drift ved gult blink.
808.161 - Skole/Skule Skole/Skule.
808.165 - Stor elgfare Stor elgfare.
808.166 - Viltkryssing Viltkryssing.
808.167 - Kryssing ved gult/blink/Kryssing ved gul blink Kryssing ved gult/blink/Kryssing ved gul blink.
808.171 - Bakketopp Bakketopp. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.4").
808.172 - Flom/Flaum Flom/Flaum. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.5").
808.173 - Gårdstun/Gardstun Gårdstun/Gardstun. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.6").
808.174 - Grusveg Grusveg.
808.175 - Dype spor/Djupe spor Dype spor/Djupe spor.
808.176 - Utkjørsel Utkjørsel.
808.177 - Utrykning/Utrykking Utrykning/Utrykking.
808.178 - Ulykkesstrekning Ulykkesstrekning.
808.179 - Vegbom Vegbom.
808.180 - Møtende biler midt i vegen Møtende biler midt i vegen.
808.301 - Gjelder gjennomkjøring/Gjeld gjennomkjøyring Gjelder gjennomkjøring/Gjeld gjennomkjøyring. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.30b").
808.303 - Gjelder gjennomkjøring til ( vegnavn )/Gjeld gjennomkøyring til Gjelder gjennomkjøring til ( vegnavn )/Gjeld gjennomkøyring til ( Verksemd eller adresse ).
808.305 - Gjelder ikke kjøring til ( virksomhet eller adresse )/Gjeld ikkje køyring til Gjelder ikke kjøring til ( virksomhet eller adresse )/Gjeld ikkje køyring til ( verksemd eller adresse ).
808.307 - Gjelder ikke varetransport Gjelder ikke varetransport.
808.311 - Gjelder ikke moped/ Gjeld ikkje moped Gjelder ikke moped/ Gjeld ikkje moped. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.31b").
808.313 - Gjelder ikke buss/ gjeld ikkje buss Gjelder ikke buss/ gjeld ikkje buss. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.40b").
808.315 - Gjelder ikke taxi/ Gjeld ikkje taxi Gjelder ikke taxi/ Gjeld ikkje taxi. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.41b").
808.317 - Gjelder ikke buss og taxi / Gjeld ikkje buss og taxi Gjelder ikke buss og taxi / Gjeld ikkje buss og taxi. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.42b").
808.319 - Gjelder ikke ( motorvogntype )/ Gjeld ikkje ( motorvogntype ) Gjelder ikke ( motorvogntype )/ Gjeld ikkje ( motorvogntype ).
808.321 - Gjelder/Gjeld ( motorvogntype ) Gjelder/Gjeld ( motorvogntype ).
808.331 - Gjelder (bru, undergang) ved (sted)/Gjeld ( bru, undergang ) ved ( stad ) Gjelder (bru, undergang) ved (sted)/Gjeld ( bru, undergang ) ved ( stad ).
808.333 - Gjelder i (by eller sted)/Gjeld i ( By eller stad ) Gjelder i (by eller sted)/Gjeld i ( By eller stad ).
808.339 - Høgspenning Livsfare Høgspenning Livsfare. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.33").
808.341 - Angitt meterverdi ved sentrisk kjøring/kjøyring Angitt meterverdi ved sentrisk kjøring/kjøyring.
808.343 - Minste kjøretøyavstand Minste kjøretøyavstand (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.32b").
808.351 - Gjelder/Gjeld ( snuplass, torg og lignende ) Gjelder/Gjeld ( snuplass, torg og lignende ).
808.515 - Gjelder aktuelt felt/Gjeld aktuelt felt Gjelder aktuelt felt/Gjeld aktuelt felt.
808.519 - Kjøring til eiendommene tillatt / Kjøyring til eigedomane tillete Kjøring til eiendommene tillatt / Kjøyring til eigedomane tillete. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "808.51b").
808.541 - Kjøring til ( adresse, virksomhet) tillatt/Kjøyring til ( adresse, verksemd ) tillete Kjøring til ( adresse, virksomhet) tillatt/Kjøyring til ( adresse, verksemd ) tillete.
808.545 - Varetransport tillatt/tillete ( tidsrom ) Varetransport tillatt/tillete ( tidsrom ).
808.551 - For ( Kjøretøy eller trafikantgruppe ) For ( Kjøretøy eller trafikantgruppe ).
808.553 - Med særskilt tillatelse Med særskilt tillatelse.
808.555 - Mot avgift Mot avgift.
808.557 - Maks (tidsangivelse ) mot avgift Maks (tidsangivelse ) mot avgift.
808.561 - El-motorvogn EL-motorvogn.
808.611 - STOPP ved rødt blink Utrykning/Utrykking STOPP ved rødt blink Utrykning.
808.612 - STOPP ved rødt blink Bruåpning/Bruopning STOPP ved rødt blink Bruåpning.
808.613 - STOPP ved rødt blink Sterk vind STOPP ved rødt blink Sterk vind.
808.614 - STOPP ved rødt blink Flytrafikk STOPP ved rødt blink Flytrafikk.
808.615 - STOPP ved rødt blink Skredfare STOPP ved rødt blink Skredfare.
808.616 - STOPP ved rødt blink Flom/Flaum STOPP ved rødt blink Flom.
808.617 - STOPP ved rødt blink Høyt/Høgt CO-nivå STOPP ved rødt blink Høyt CO-nivå.
808.618 - STOPP ved rødt blink Ulykke/Ulukke STOPP ved rødt blink Ulykke.
808.619 - STOPP ved rødt blink Tunnelen stengt/stengd STOPP ved rødt blink Tunnel stengt.
808.620 - STOPP ved rødt blink Sporvogn STOPP ved rødt blink Sporvogn.
808.621 - STOPP ved rødt blink Buss STOPP ved rødt blink Buss.
808.622 - STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk.
808.623 - STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd.
810.R - Svingpil, rett fram Svingpil, rett fram. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.0").
810.H45 - Svingepil, svakt høyre Svingepil, svakt høyre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.2H").
810.V45 - Svingepil, svakt venstre Svingepil, svakt venstre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.2V").
810.H90 - Svingepil, høyre Svingepil, høyre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.3H").
810.V90 - Svingepil, venstre Svingepil, venstre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.3V").
810.H135 - Svingepil, skarpt høyre Svingepil, skarpt høyre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.4H").
810.V135 - Svingepil, skarpt venstre Svingepil, skarpt venstre. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "810.4V").
812 - Anbefalt fart Anbefalt fart.
813.1 - Stigningsgrad Stigningsgrad.
813.2 - Stigningsgrad (m undertekst "Low gear") Stigningsgrad (m undertekst "Low gear").
814 - Virkelig fri vegbredde Virkelig fri vegbredde.
816 - Kryssende tømmertransport Kryssende tømmertransport.
817.1 - Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare. (F.o.m. ver. 1.76: Skiltnummer endret fra "817").
817.2 - Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare.
817.3 - Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare.
817.4 - Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare.
817.5 - Særlig ulykkesfare Særlig ulykkesfare.
U818 - Svak skulder Svak skulder. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
822.1 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg.
822.2 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg.
822.3 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg.
822.4 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg.
822.5 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg.
822.6 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg.
822.7 - Forløp av forkjørsveg Forløp av forkjørsveg.
824 - Forvarsling av stopp Forvarsling av stopp.
826 - Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger Sykkeltrafikk i begge retninger.
828.1 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i begge kjøreretninger Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i begge kjøreretninger.
828.2 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder mot kjøreretningen Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder mot kjøreretningen.
828.3 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i kjøreretningen Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i kjøreretningen.
829 - Oppstilling av parkert kjøretøy Oppstilling av parkert kjøretøy.
U830 - Avgiftsparkering Avgiftsparkering (Utgår som skiltnummer fom. Ver. 1.79).
831 - Parkeringsskive Parkeringsskive.
834 - Kombinert regulering Kombinert regulering.
U850 - Tekst Tekst. Benyttes om underskilt med ureglementer tekst. Tekst skal angis i ET "Tekst" (1910).
902H - Bakgrunnsmarkering, Mot høyre Bakgrunnsmarkering, Mot høyre.
902V - Bakgrunnsmarkering, Mot venstre Bakgrunnsmarkering, Mot venstre.
904H - Retningsmarkering, Mot høyre Retningsmarkering, Mot høyre.
904V - Retningsmarkering, Mot venstre Retningsmarkering, Mot venstre.
906H - Hindermarkering, hinder til høyre Hindermarkering, hinder til høyre.
906V - Hindermarkering, hinder til venstre Hindermarkering, hinder til venstre.
906VH - Hindermarkering Hindermarkering.
U906LH - Hindermarkering Hindermarkering. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U906LV - Hindermarkering Hindermarkering. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U906UH - Hindermarkering Hindermarkering. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U906UV - Hindermarkering Hindermarkering. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U906UVH - Hindermarkering Hindermarkering. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
U906.US - Samla med pil Samla med pil. (Utgår som skiltnummer fom ver. 1.76).
908 - Hindermarkering, høyde Hindermarkering, høyde.
912 - Avkjøringsmarkering Avkjøringsmarkering.
914H - Tunnelmarkering Tunnelmarkering.
914V - Tunnelmarkering Tunnelmarkering.
916 - Avstandsmarkering i tunnel Avstandsmarkering i tunnel.
920VM - Kantstolpe, venstre side med midtdeler Kantstolpe, venstre side med midtdeler.
920H - Kantstolpe, høyre side Kantstolpe, høyre side.
920VE - Kantstolpe, Venstre side uten midtdeler. Kantstolpe, Venstre side uten midtdeler.
930 - Sperremarkering Sperremarkering.
940 - Trafikkjegle Trafikkjegle.
942 - Trafikksylinder Trafikksylinder.
U999 - (Utgår som skiltnummer fom ver. 176).
EXIT - EXIT EXIT.
Name Description Code value
100.1 - Farlig sving, til høyre
100.2 - Farlig sving, til venstre
102.1 - Farlige svinger, den første til høyre
102.2 - Farlige svinger, den første til venstre
104.1 - Bratt bakke, stigning
104.2 - Bratt bakke, fall
106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider
106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side
106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side
108 - Ujevn veg
109 - Fartshump
110 - Vegarbeid
112 - Steinsprut
114.1 - Rasfare, høyre side
114.2 - Rasfare, venstre side
116 - Glatt kjørebane
117 - Farlig vegskulder
118 - Bevegelig bru
120 - Kai, strand eller ferjeleie
122 - Tunnel.
124 - Farlig vegkryss
126 - Rundkjøring
132 - Trafikklyssignal
134 - Planovergang med bom
135 - Planovergang uten bom
136.1h - Avstandsskilt
136.1v - Avstandsskilt
136.2h - Avstandsskilt
136.2v - Avstandsskilt
136.3h - Avstandsskilt
136.3v - Avstandsskilt
138.1 - Jernbanespor, enkeltsporet
138.2 - Jernbanespor, flersporet
139 - Sporvogn
140 - Avstand til gangfelt
142 - Barn
144 - Syklende
146.1 - Elg
146.2 - Rein
146.3 - Hjort
146.4 - Ku
146.5 - Sau
148 - Møtende trafikk
149 - Kø
150 - Fly
151 - Militær aktivitet
152 - Sidevind
153 - Trafikkulykke
154 - Skiløpere
155 - Ridende
156 - Annen fare
202 - Vikeplikt
204 - Stopp
206 - Forkjørsveg
208 - Slutt på forkjørsveg
210 - Forkjørskryss
212 - Vikeplikt overfor møtende kjøretøy
214 - Møtende kjørende har vikeplikt
302 - Innkjøring forbudt
306.0 - Forbudt for alle kjøretøy
306.1 - Forbudt for motorvogn
306.3 - Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t
306.4 - Forbudt for motorsykkel og moped
306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil
306.6 - Forbudt for syklende
306.7 - Forbudt for gående
306.8 - Forbudt for gående og syklende
306.9 - Forbudt for ridende
306.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy
308 - Forbudt for transport av farlig gods
310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt
312 - Breddegrense
314 - Høydegrense
316 - Lengdegrense
318.1 - Totalvektgrense, for kjøretøy
318.2 - Totalvektgrense, for vogntog
320 - Aksellastgrense
322 - Boggilastgrense
U324 - Stopp for angitt formål
324.1 - Stopp for angitt formål, Kontroll
324.2 - Stopp for angitt formål, Avgift
326 - Stopp for toll
330.1 - Svingeforbud, til høyre
330.2 - Svingeforbud, til venstre
332 - Vendingsforbud
334 - Forbikjøringsforbud
335 - Forbikjøringsforbud for lastebil
336 - Slutt på forbikjøringsforbud
337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil
362.20 - Fartsgrense 20 km/t
362.30 - Fartsgrense 30 km/t
362.40 - Fartsgrense 40 km/t
362.50 - Fartsgrense 50 km/t
362.60 - Fartsgrense 60 km/t
362.70 - Fartsgrense 70 km/t
362.80 - Fartsgrense 80 km/t
362.90 - Fartsgrense 90 km/t
362.100 - Fartsgrense 100 km/t
362.110 - Fartsgrense 110 km/t
364.20 - Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t
364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t
364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t
364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t
364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t
364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t
366 - Fartsgrensesone
367 - Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy
368 - Slutt på fartsgrensesone
369 - Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy
370 - Stans forbudt
372 - Parkering forbudt
376.1 - Parkeringssone
376.2 - Parkeringssone
377 - Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy
378.1 - Slutt på parkeringssone
378.2 - Slutt på parkeringssone
379 - Slut på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy
380 - Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy
382 - Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy
402.1 - Påbudt kjøreretning, til høyre
402.2 - Påbudt kjøreretning, til venstre
402.3 - Påbudt kjøreretning, rett fram
402.4 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre
402.5 - Påbudt kjøreretning, sving til venstre
402.6 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre
402.7 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre
402.8 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre
404.1 - Påbudt kjørefelt, høyre
404.2 - Påbudt kjørefelt, venstre
406 - Påbudt rundkjøring
408 - Påbudt kjøreretning i rundkjøring
502 - Motorveg
503 - Motortrafikkveg
504 - Slutt på motorveg
505 - Slutt på motortrafikkveg
506 - Tungtrafikkfelt
507 - Slutt på tungtrafikkfelt
508.1 - Kollektivfelt, for buss
508.2 - Kollektivfelt for buss og drosje
509 - Sambruksfelt
510.1 - Slutt på kollektivfelt for buss
510.2 - Slutt på kollektivfelt for buss og drosje
511 - Slutt på sambruksfelt
512 - Holdeplass for buss
513 - Holdeplass for sporvogn
514 - Holdeplass for drosje
516 - Gangfelt
518 - Gangveg
520 - Sykkelveg
521 - Sykkelfelt
521.2 - Sykkelfelt, midtstilt
522 - Gang- og sykkelveg
524 - Møteplass
526.1 - Envegskjøring, plassert vinkelrett
526.2 - Envegskjøring, plassert parallelt
527.1 - Blindveg, vegen er fysisk stengt
527.2 - Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt
527.3 - Blindveg, stengt for bil, men åpen for gående og syklende
527.4 - Blindveg, kryssende veg stengt for bil, men åpen for gående og syklende
528 - Valgfritt kjørefelt
530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt
530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane
531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.
532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.
532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning
532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning
532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn.
532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn.
532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn.
532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning
532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning
532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn.
532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning
532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning
534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
536.101 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
536.102 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
536.103 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
536.104 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
536.105 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning
536.106 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning
536.111 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
536.112 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
536.113 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
536.121 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
536.122 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
536.123 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
536.201 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn.
536.202 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn.
536.203 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn.
536.204 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn.
536.205 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 5 gjg. felt i fartsretning
536.206 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 6 gjg. felt i fartsretning
536.211 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
536.212 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
536.213 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
536.221 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn.
536.222 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning
536.223 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning
538.02 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning
538.03 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning
538.04 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning
538.05 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning
538.06 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning
538.12 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
538.13 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
538.21 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning
538.22 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning
538.23 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning
538.M - Kjørefeltinndeling. Varsling av midtrekkverk
539.01 - Kjørefeltendring med motgående
539.02 - Kjørefeltendring med to felt
540 - Gatetun
542 - Slutt på gatetun
U544 - Tettbygd strøk
U546 - Slutt på tettbygd strøk
548 - Gågate
550 - Slutt på gågate
552 - Parkering
555 - Havarilomme
556.1 - Automatisk trafikkontroll - punktmåling
556.2 - Automatisk trafikkontroll - strekningsmåling
558 - Videokontroll/-overvåking
560 - Opplysningstavle
560.1 - Generelle fartsgrenser
U560.1 - Opplysningstavle, Variabelt skilt
560.2 - Forbudt for gående og syklende på motorveg og motortrafikkveg
560.21 - Forvarsel bomstasjon
U560.2 - Opplysningstavle, Tunnel
560.23 - Taksttavle
560.25 - Informasjon bomstasjon
560.27 - Forvarsel for servicestasjon
560.29 - Forvarsel infotavle
U560.3 - Opplysningstavle, Bomstasjon
560.3 - Forvarsling om fartsmåling
565 - Feil kjøreretning
570.1V - Nødutgangskilt for tunnel
570.1H - Nødutgangskilt for tunnel
570.2V - Nødutgangskilt for tunnel med avstand
570.2H - Nødutgangskilt for tunnel med avstand
590 - Kampanje
600 - Serviceskilt
601 - Lytt til radio
602 - Førstehjelp
U604 - Telefon
605 - Nødtelefon
606 - Brannslokningsapparat
608 - Kjøretøyverksted
609 - Hurtiglading av motorvogn
610 - Bensinstasjon
611 - Toalettømmeanlegg
612 - Toalett
613.1 - Rasteplass
613.2 - Rasteplass/WC
614 - Enklere servering
616 - Spisested
618 - Campingplass
621 - Bobilplass
622 - Campinghytter
624 - Vandrerhjem
625 - Rom og frokost
626 - Overnattingssted
635 - Informasjon
U636 - Informasjonstavle
637 - Turistkontor
640.10 - Severdighet
640.12 - Museum/galleri
640.20 - Utsiktspunkt
640.101 - Verdensarv
640.30 - Naturvernområde
640.102 - Nasjonale festningsverk
650.10 - Badeplass
650.11 - Fiskeplass
650.20 - Tursti
650.21 - Skiløype
650.22 - Sykkelløype
650.41 - Olavsrosa
650.40 - Gardsmat/Bygdeturisme
U701 - Tabellorienteringstavle
701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss
701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg
U703 - Diagramorienteringstavle
703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring
703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming
705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle
705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle
U707 - Kjørefeltorienteringstavle
707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål
707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål
707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon
707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie
U706 - Sideplassert kjørefeltskilt
709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt
709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt
709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger
709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon
709.5 - Portalorienteringstavle for ferjeleier og bomstasjoner
711.R - Tabellvegviser, Rett fram
711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader
711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader
711.H135 - Tabellvegviser, Høyre, 135 grader
711.V135 - Tabellvegviser, Venstre, 135 grader
711.H45 - Tabellvegviser, Høyre, 45 grader
711.V45 - Tabellvegviser, Venstre, 45 grader
711.U - Tabellvegviser, U, 180 grader
713.V - Vanlig vegviser, Venstre
713.H - Vanlig vegviser, Høyre
715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer
715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer
717 - Kjørefeltvegviser
719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt
719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt
719.4 - Portalvegviser for avkjøring
719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner
U720.5 - Orienteringstavle
U721.1 - Vegvisertavle for avkjøring
U721.2 - Vegvisertavle for vanlige vegkryss
U722.2 - Vegviser for vegkryss
U722.3 - Vegviser for lokalvegvisning
U722.4 - Vegviser for gang og/eller sykkeltrafikk
723.11 - Vegnummer for europaveg
723.12 - Vegnummer for europaveg (leder til)
723.13 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg
723.14 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg (leder til)
723.15 - Vegnummer for nummerert fylkesveg
723.16 - Vegnummer for nummerert fylkesveg (leder til)
723.21 - Ringveg/ringrute
723.22 - Ringveg/ringrute (leder til)
723.31 - Nasjonal turistveg
723.41 - Omkjøringsrute for store kjøretøy
723.51 - Rute for transport av farlig gods
723.61 - Andre omkjøringsruter (strek)
723.62 - Andre omkjøringsruter (fylt kvadrat)
723.63 - Andre omkjøringsruter (trekant)
723.64 - Andre omkjøringsruter (hult kvadrat)
723.65 - Andre omkjøringsruter (sirkel)
723.66 - Andre omkjøringsruter (pil)
723.71 - Kryssnummer for motorveg
723.72 - Kryssnummer for annen flerfeltsveg med planskilte kryss
723.73 - Kryssnummer for tofeltsveg med planskilte kryss
U724.1h - Overhengende kjørefeltskilt, høyre
U724.1hr - Overhengende kjørefeltskilt, høyre og rett fram
U724.1r - Overhengende kjørefeltskilt, rett fram
U724.1v - Overhengende kjørefeltskilt, venstre
U724.2 - Overhengende kjørefeltskilt
U724.3 - Overhengende kjørefeltskilt
U724.4 - Overhengende kjørefeltskilt
U724.5 - Overhengende kjørefeltskilt
725.1 - Avstandsskilt for vegrute uten kryssnummer
725.2 - Avstandsskilt for vegrute med kryssnummer
727.1 - Vanlig stedsnavnskilt
727.2 - Stedsnavnskilt med symbol
727.3F - Administrativ grense. Fylkesgrenseskilt
727.3K - Administrativ grense. Kommunegrenseskilt
727.3R - Administrativ grense. Riksgrenseskilt
727.4 - Tunnelnavnskilt
729 - Gate-/vegnavnskilt
U730.03 - Kirke
U730.04 - Industriområde
731 - Samleskilt for vegvisning
741 - Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper
743.1 - Midlertidig omkjøring. Uten tekst
743.2 - Midlertidig omkjøring. Med tekst
U744 - Omkjøringspil
745 - Slutt på midlertidig omkjøring
749 - Vegviser for gangtrafikk
751 - Vegviser for sykkelrute
753 - Tabellvegviser for sykkelrute
755 - Sykkelruteskilt
757 - Avstandsskilt for sykkelrute
761 - Motorveg
U762 - Gate/Vegnettskart
763 - Motortrafikkveg
765 - Bomveg/brukerbetaling på veg
U764 - Kryssorienteringsskilt
U766 - Gate-/vegnavnskilt
767 - Parkering
U768 - Kvartalsskilt
769 - Parkeringshus
U770 - Husnummerskilt
771 - Lufthavn/flyplass
772 - Helikopterplass
773 - Busstasjon/bussterminal
774 - Jernbanestasjon/togterminal
775 - Bilferje
776 - Godshavn
780 - Kjetting
790.10 - Kirke
790.15 - Næringsområde
790.16 - Kjøpesenter
790.20 - Svømmehall
790.30 - Alpinanlegg
790.31 - Hoppbakke
790.32 - Skistadion
790.40 - Golfbane
792.11 - Betaling med elektronisk brikke
792.12 - Betaling til betjent
792.13 - Betaling med mynter til automat
792.14 - Betaling med kort til automat
792.15 - Betaling med sedler til automat
792.16 - Ta billett i et lukket betalingssystem
792.17 - Lever billett i et lukket betalingssystem
792.30 - Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse
792.31 - Betaling med AutoPASS
802 - Avstand
804 - Utstrekning
806 - Tid
807.1 - Symbol, personbil
807.2 - Symbol, varebil, lastebil og trekkbil
807.3 - Symbol, buss
807.4 - Symbol, vogntog
807.5 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk, samt ev. trekkvogn
807.6 - Symbol, sykkel
807.7 - Symbol, motorsykkel og moped
807.8 - Symbol, forflytningshemmede med parkeringstillatelse
807.9 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk ( bobil )
807.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy
U808 - Underskilt med variabel tekst
U808.9 - Tekst, blinde
U808.10 - Tekst, ved våt vegbane (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
U808.11 - Tekst, vegarbeidsområde (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
U808.20 - Asfaltkant
U808.21 - Trafikk-kontroll
U808.23 - Tekst, langsgående asfaltkant (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter
U808.26 - Fare for kø
U808.50b - Tekst, forbudt for gående og syklende
U808.50n - Tekst, forbode for gåande og syklande
808.101 - Smal bru
808.103 - Smal undergang
808.105 - Fartsdempere/Fartsdemparar
808.111 - Is-svuller/ is-svullar
808.113 - Teleskade
808.115 - Ferist
808.121 - Opphøyd gangfelt/Heva gangfelt
808.123 - Opphøyde gangfelt/Heva gangfelt
808.131 - Fare for ising
808.133 - Ved våt veg
808.137 - Ved sterk nedbør
808.143 - Oljesøl
808.145 - Jord på vegen
808.147 - Grus på vegen
808.151 - Slutt på saltet veg/Slutt på salta veg
808.153 - Høg asfaltkant
808.159 - I drift ved gult blink
808.161 - Skole/Skule
808.165 - Stor elgfare
808.166 - Viltkryssing
808.167 - Kryssing ved gult/blink/Kryssing ved gul blink
808.171 - Bakketopp
808.172 - Flom/Flaum
808.173 - Gårdstun/Gardstun
808.174 - Grusveg
808.175 - Dype spor/Djupe spor
808.176 - Utkjørsel
808.177 - Utrykning/Utrykking
808.178 - Ulykkesstrekning
808.179 - Vegbom
808.180 - Møtende biler midt i vegen
808.301 - Gjelder gjennomkjøring/Gjeld gjennomkjøyring
808.303 - Gjelder gjennomkjøring til ( vegnavn )/Gjeld gjennomkøyring til
808.305 - Gjelder ikke kjøring til ( virksomhet eller adresse )/Gjeld ikkje køyring til
808.307 - Gjelder ikke varetransport
808.311 - Gjelder ikke moped/ Gjeld ikkje moped
808.313 - Gjelder ikke buss/ gjeld ikkje buss
808.315 - Gjelder ikke taxi/ Gjeld ikkje taxi
808.317 - Gjelder ikke buss og taxi / Gjeld ikkje buss og taxi
808.319 - Gjelder ikke ( motorvogntype )/ Gjeld ikkje ( motorvogntype )
808.321 - Gjelder/Gjeld ( motorvogntype )
808.331 - Gjelder (bru, undergang) ved (sted)/Gjeld ( bru, undergang ) ved ( stad )
808.333 - Gjelder i (by eller sted)/Gjeld i ( By eller stad )
808.339 - Høgspenning Livsfare
808.341 - Angitt meterverdi ved sentrisk kjøring/kjøyring
808.343 - Minste kjøretøyavstand
808.351 - Gjelder/Gjeld ( snuplass, torg og lignende )
808.515 - Gjelder aktuelt felt/Gjeld aktuelt felt
808.519 - Kjøring til eiendommene tillatt / Kjøyring til eigedomane tillete
808.541 - Kjøring til ( adresse, virksomhet) tillatt/Kjøyring til ( adresse, verksemd ) tillete
808.545 - Varetransport tillatt/tillete ( tidsrom )
808.551 - For ( Kjøretøy eller trafikantgruppe )
808.553 - Med særskilt tillatelse
808.555 - Mot avgift
808.557 - Maks (tidsangivelse ) mot avgift
808.561 - El-motorvogn
808.611 - STOPP ved rødt blink Utrykning/Utrykking
808.612 - STOPP ved rødt blink Bruåpning/Bruopning
808.613 - STOPP ved rødt blink Sterk vind
808.614 - STOPP ved rødt blink Flytrafikk
808.615 - STOPP ved rødt blink Skredfare
808.616 - STOPP ved rødt blink Flom/Flaum
808.617 - STOPP ved rødt blink Høyt/Høgt CO-nivå
808.618 - STOPP ved rødt blink Ulykke/Ulukke
808.619 - STOPP ved rødt blink Tunnelen stengt/stengd
808.620 - STOPP ved rødt blink Sporvogn
808.621 - STOPP ved rødt blink Buss
808.622 - STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk
808.623 - STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd
810.R - Svingpil, rett fram
810.H45 - Svingepil, svakt høyre
810.V45 - Svingepil, svakt venstre
810.H90 - Svingepil, høyre
810.V90 - Svingepil, venstre
810.H135 - Svingepil, skarpt høyre
810.V135 - Svingepil, skarpt venstre
812 - Anbefalt fart
813.1 - Stigningsgrad
813.2 - Stigningsgrad (m undertekst "Low gear")
814 - Virkelig fri vegbredde
816 - Kryssende tømmertransport
817.1 - Særlig ulykkesfare
817.2 - Særlig ulykkesfare
817.3 - Særlig ulykkesfare
817.4 - Særlig ulykkesfare
817.5 - Særlig ulykkesfare
U818 - Svak skulder
822.1 - Forløp av forkjørsveg
822.2 - Forløp av forkjørsveg
822.3 - Forløp av forkjørsveg
822.4 - Forløp av forkjørsveg
822.5 - Forløp av forkjørsveg
822.6 - Forløp av forkjørsveg
822.7 - Forløp av forkjørsveg
824 - Forvarsling av stopp
826 - Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger
828.1 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i begge kjøreretninger
828.2 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder mot kjøreretningen
828.3 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i kjøreretningen
829 - Oppstilling av parkert kjøretøy
U830 - Avgiftsparkering
831 - Parkeringsskive
834 - Kombinert regulering
U850 - Tekst
902H - Bakgrunnsmarkering, Mot høyre
902V - Bakgrunnsmarkering, Mot venstre
904H - Retningsmarkering, Mot høyre
904V - Retningsmarkering, Mot venstre
906H - Hindermarkering, hinder til høyre
906V - Hindermarkering, hinder til venstre
906VH - Hindermarkering
U906LH - Hindermarkering
U906LV - Hindermarkering
U906UH - Hindermarkering
U906UV - Hindermarkering
U906UVH - Hindermarkering
U906.US - Samla med pil
908 - Hindermarkering, høyde
912 - Avkjøringsmarkering
914H - Tunnelmarkering
914V - Tunnelmarkering
916 - Avstandsmarkering i tunnel
920VM - Kantstolpe, venstre side med midtdeler
920H - Kantstolpe, høyre side
920VE - Kantstolpe, Venstre side uten midtdeler.
930 - Sperremarkering
940 - Trafikkjegle
942 - Trafikksylinder
U999 -
EXIT - EXIT

Vis Skiltnummer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
7601 100.1 - Farlig sving, til høyre 1 ..1
7602 100.2 - Farlig sving, til venstre 1 ..1
7603 102.1 - Farlige svinger, den første til høyre 1 ..1
7604 102.2 - Farlige svinger, den første til venstre 1 ..1
7605 104.1 - Bratt bakke, stigning 1 ..1
7606 104.2 - Bratt bakke, fall 1 ..1
7607 106.1 - Smalere veg, Innsnevring på begge sider 1 ..1
7608 106.2 - Smalere veg, Innsnevring på høyre side 1 ..1
7609 106.3 - Smalere veg, Innsnevring på venstre side 1 ..1
7610 108 - Ujevn veg 1 ..1
9146 109 - Fartshump 1 ..1
7611 110 - Vegarbeid 1 ..1
7612 112 - Steinsprut 1 ..1
7613 114.1 - Rasfare, høyre side 1 ..1
7614 114.2 - Rasfare, venstre side 1 ..1
7615 116 - Glatt kjørebane 1 ..1
9147 117 - Farlig vegskulder 1 ..1
7616 118 - Bevegelig bru 1 ..1
7617 120 - Kai, strand eller ferjeleie 1 ..1
7618 122 - Tunnel. 1 ..1
7619 124 - Farlig vegkryss 1 ..1
7620 126 - Rundkjøring 1 ..1
7621 132 - Trafikklyssignal 1 ..1
9148 134 - Planovergang med bom 1 ..1
9149 135 - Planovergang uten bom 1 ..1
7629 136.1h - Avstandsskilt 1 ..1
7626 136.1v - Avstandsskilt 1 ..1
7628 136.2h - Avstandsskilt 1 ..1
7625 136.2v - Avstandsskilt 1 ..1
7627 136.3h - Avstandsskilt 1 ..1
7624 136.3v - Avstandsskilt 1 ..1
7630 138.1 - Jernbanespor, enkeltsporet 1 ..1
7631 138.2 - Jernbanespor, flersporet 1 ..1
9150 139 - Sporvogn 1 ..1
7632 140 - Avstand til gangfelt 1 ..1
7633 142 - Barn 1 ..1
7634 144 - Syklende 1 ..1
8867 146.1 - Elg 1 ..1
8868 146.2 - Rein 1 ..1
8869 146.3 - Hjort 1 ..1
8870 146.4 - Ku 1 ..1
8871 146.5 - Sau 1 ..1
7636 148 - Møtende trafikk 1 ..1
9151 149 - Kø 1 ..1
7637 150 - Fly 1 ..1
21390 151 - Militær aktivitet 1 ..1
7638 152 - Sidevind 1 ..1
13464 153 - Trafikkulykke 1 ..1
7639 154 - Skiløpere 1 ..1
7640 155 - Ridende 1 ..1
7641 156 - Annen fare 1 ..1
7642 202 - Vikeplikt 1 ..1
7643 204 - Stopp 1 ..1
7644 206 - Forkjørsveg 1 ..1
7645 208 - Slutt på forkjørsveg 1 ..1
7646 210 - Forkjørskryss 1 ..1
7647 212 - Vikeplikt overfor møtende kjøretøy 1 ..1
7648 214 - Møtende kjørende har vikeplikt 1 ..1
7649 302 - Innkjøring forbudt 1 ..1
7650 306.0 - Forbudt for alle kjøretøy 1 ..1
7651 306.1 - Forbudt for motorvogn 1 ..1
7652 306.3 - Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t 1 ..1
7653 306.4 - Forbudt for motorsykkel og moped 1 ..1
7654 306.5 - Forbudt for lastebil og trekkbil 1 ..1
7655 306.6 - Forbudt for syklende 1 ..1
7656 306.7 - Forbudt for gående 1 ..1
7657 306.8 - Forbudt for gående og syklende 1 ..1
7658 306.9 - Forbudt for ridende 1 ..1
21391 306.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy 1 ..1
9152 308 - Forbudt for transport av farlig gods 1 ..1
10079 310 - Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt 1 ..1
7659 312 - Breddegrense 1 ..1
7660 314 - Høydegrense 1 ..1
7661 316 - Lengdegrense 1 ..1
7662 318.1 - Totalvektgrense, for kjøretøy 1 ..1
7663 318.2 - Totalvektgrense, for vogntog 1 ..1
7664 320 - Aksellastgrense 1 ..1
7665 322 - Boggilastgrense 1 ..1
9945 U324 - Stopp for angitt formål 1 ..1
7666 324.1 - Stopp for angitt formål, Kontroll 1 ..1
9776 324.2 - Stopp for angitt formål, Avgift 1 ..1
7667 326 - Stopp for toll 1 ..1
7668 330.1 - Svingeforbud, til høyre 1 ..1
7669 330.2 - Svingeforbud, til venstre 1 ..1
7670 332 - Vendingsforbud 1 ..1
7671 334 - Forbikjøringsforbud 1 ..1
9153 335 - Forbikjøringsforbud for lastebil 1 ..1
7672 336 - Slutt på forbikjøringsforbud 1 ..1
9154 337 - Slutt på forbikjøringsforbud for lastebil 1 ..1
11578 362.20 - Fartsgrense 20 km/t 1 ..1
8872 362.30 - Fartsgrense 30 km/t 1 ..1
8873 362.40 - Fartsgrense 40 km/t 1 ..1
8874 362.50 - Fartsgrense 50 km/t 1 ..1
8875 362.60 - Fartsgrense 60 km/t 1 ..1
8876 362.70 - Fartsgrense 70 km/t 1 ..1
8877 362.80 - Fartsgrense 80 km/t 1 ..1
8878 362.90 - Fartsgrense 90 km/t 1 ..1
8879 362.100 - Fartsgrense 100 km/t 1 ..1
11816 362.110 - Fartsgrense 110 km/t 1 ..1
12146 364.20 - Slutt på særskilt fartsgrense 20 km/t 1 ..1
9155 364.30 - Slutt på særskilt fartsgrense 30 km/t 1 ..1
9156 364.40 - Slutt på særskilt fartsgrense 40 km/t 1 ..1
9157 364.50 - Slutt på særskilt fartsgrense 50 km/t 1 ..1
9158 364.60 - Slutt på særskilt fartsgrense 60 km/t 1 ..1
9159 364.70 - Slutt på særskilt fartsgrense 70 km/t 1 ..1
7675 366 - Fartsgrensesone 1 ..1
21392 367 - Fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy 1 ..1
7676 368 - Slutt på fartsgrensesone 1 ..1
21393 369 - Slutt på fartsgrensesone for små elektriske kjøretøy 1 ..1
7677 370 - Stans forbudt 1 ..1
7678 372 - Parkering forbudt 1 ..1
7679 376.1 - Parkeringssone 1 ..1
7680 376.2 - Parkeringssone 1 ..1
21394 377 - Sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy 1 ..1
7681 378.1 - Slutt på parkeringssone 1 ..1
7682 378.2 - Slutt på parkeringssone 1 ..1
21395 379 - Slut på sone med parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy 1 ..1
21396 380 - Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy 1 ..1
21397 382 - Slutt på sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy 1 ..1
7683 402.1 - Påbudt kjøreretning, til høyre 1 ..1
7684 402.2 - Påbudt kjøreretning, til venstre 1 ..1
7685 402.3 - Påbudt kjøreretning, rett fram 1 ..1
7686 402.4 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre 1 ..1
7687 402.5 - Påbudt kjøreretning, sving til venstre 1 ..1
7688 402.6 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til høyre 1 ..1
7689 402.7 - Påbudt kjøreretning, rett frem og sving til venstre 1 ..1
7690 402.8 - Påbudt kjøreretning, sving til høyre og venstre 1 ..1
7691 404.1 - Påbudt kjørefelt, høyre 1 ..1
7692 404.2 - Påbudt kjørefelt, venstre 1 ..1
7693 406 - Påbudt rundkjøring 1 ..1
17312 408 - Påbudt kjøreretning i rundkjøring 1 ..1
9160 502 - Motorveg 1 ..1
9161 503 - Motortrafikkveg 1 ..1
9162 504 - Slutt på motorveg 1 ..1
9163 505 - Slutt på motortrafikkveg 1 ..1
17313 506 - Tungtrafikkfelt 1 ..1
17314 507 - Slutt på tungtrafikkfelt 1 ..1
7699 508.1 - Kollektivfelt, for buss 1 ..1
7700 508.2 - Kollektivfelt for buss og drosje 1 ..1
9164 509 - Sambruksfelt 1 ..1
7701 510.1 - Slutt på kollektivfelt for buss 1 ..1
7702 510.2 - Slutt på kollektivfelt for buss og drosje 1 ..1
9165 511 - Slutt på sambruksfelt 1 ..1
7703 512 - Holdeplass for buss 1 ..1
9166 513 - Holdeplass for sporvogn 1 ..1
7704 514 - Holdeplass for drosje 1 ..1
7705 516 - Gangfelt 1 ..1
7706 518 - Gangveg 1 ..1
7707 520 - Sykkelveg 1 ..1
9167 521 - Sykkelfelt 1 ..1
13465 521.2 - Sykkelfelt, midtstilt 1 ..1
7708 522 - Gang- og sykkelveg 1 ..1
7709 524 - Møteplass 1 ..1
7710 526.1 - Envegskjøring, plassert vinkelrett 1 ..1
7711 526.2 - Envegskjøring, plassert parallelt 1 ..1
9168 527.1 - Blindveg, vegen er fysisk stengt 1 ..1
9169 527.2 - Blindveg, kryssende veg er fysisk stengt 1 ..1
9170 527.3 - Blindveg, stengt for bil, men åpen for gående og syklende 1 ..1
9171 527.4 - Blindveg, kryssende veg stengt for bil, men åpen for gående og syklende 1 ..1
7712 528 - Valgfritt kjørefelt 1 ..1
7713 530.01 - Sammenfletting til 1 felt, motgående trafikk adskilt 1 ..1
7714 530.11 - Sammenfeltting til 1 felt, motgående trafikk på samme kjørebane 1 ..1
8899 531.101 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
7715 531.102 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8900 531.103 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8901 531.104 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9390 531.105 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9391 531.106 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8902 531.111 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8904 531.112 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9392 531.113 - Felt for fartsøkning, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8903 531.121 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8905 531.122 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9393 531.123 - Felt for fartsøkning, gjennomg. veg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8907 531.201 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
7716 531.202 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8908 531.203 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8909 531.204 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9394 531.205 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9395 531.206 - Felt for fartsøkning, tilkj.veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8910 531.211 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8912 531.212 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9396 531.213 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8911 531.221 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8913 531.222 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9397 531.223 - Felt for fartsøkning, tilkjøringsveg, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
7718 532.H01 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8915 532.H02 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8916 532.H03 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8917 532.H04 - Kjf. slutter, høyre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9398 532.H05 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9399 532.H06 - Felt slutter, h. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8918 532.H11 - Kjf. slutter, høyre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9400 532.H12 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9401 532.H13 - Felt slutter, h. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8919 532.H21 - Kjf. slutter, høyre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9402 532.H22 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9403 532.H23 - Felt slutter, h. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
7717 532.V01 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8921 532.V02 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8922 532.V03 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8923 532.V04 - Kjf. slutter, venstre side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 4 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9404 532.V05 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 5 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9405 532.V06 - Felt slutter, v. side, motg. trafikk atskilt, reduksjon til 6 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8924 532.V11 - Kjf. slutter, venstre side, 1 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9406 532.V12 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9407 532.V13 - Felt slutter, v. side, 1 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8925 532.V21 - Kjf. slutter, venstre side, 2 felt mot, reduksjon til 1 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9408 532.V22 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 2 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9409 532.V23 - Felt slutter, v. side, 2 felt mot, reduksjon til 3 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8933 534.H01 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
7720 534.H02 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8934 534.H03 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8935 534.H04 - Kjf. beg., høyre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9410 534.H05 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9411 534.H06 - Felt begynner, h. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8936 534.H11 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9412 534.H12 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9413 534.H13 - Kjørefelt begynner, høyre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8937 534.H21 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9803 534.H22 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9804 534.H23 - Kjørefelt begynner, høyre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8927 534.V01 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8928 534.V02 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8929 534.V03 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8930 534.V04 - Kjf. beg., venstre side, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9414 534.V05 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9415 534.V06 - Felt begynner, v. side, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
7719 534.V11 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9416 534.V12 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9417 534.V13 - Kjørefelt begynner, venstre side, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8931 534.V21 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9418 534.V22 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9419 534.V23 - Kjørefelt begynner, venstre side, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
7721 536.101 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8939 536.102 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8940 536.103 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8941 536.104 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9420 536.105 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 5 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9421 536.106 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, motg. trafikk atskilt, 6 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8942 536.111 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9422 536.112 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9423 536.113 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8943 536.121 - Påkj. forts. i eget kjf., gjg. veg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9424 536.122 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9425 536.123 - Påkjøring forts. i eget felt, gjg. veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
7722 536.201 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 1 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8945 536.202 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 2 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8946 536.203 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 3 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
8947 536.204 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, motg. trafikk atskilt, 4 gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9426 536.205 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 5 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9427 536.206 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, motg. trafikk adsk., 6 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8948 536.211 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 1 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9428 536.212 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9429 536.213 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 1 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8949 536.221 - Påkj. forts. i eget kjf., tilkjøringsveg, 2 felt mot 1, gjg. felt i fartsretn. 1 ..1
9430 536.222 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 2 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
9431 536.223 - Påkjøring forts. i eget felt, tilkj.veg, 2 felt mot, 3 gjg. felt i fartsretning 1 ..1
8950 538.02 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 2 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8951 538.03 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 3 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8952 538.04 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 4 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8953 538.05 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 5 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9432 538.06 - Kjørefeltinndeling, motgående trafikk adskilt, 6 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
7723 538.12 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8954 538.13 - Kjørefeltinndeling, 1 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8955 538.21 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 1 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
8956 538.22 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 2 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
9433 538.23 - Kjørefeltinndeling, 2 felt mot, 3 gjennomgående felt i fartsretning 1 ..1
12102 538.M - Kjørefeltinndeling. Varsling av midtrekkverk 1 ..1
9935 539.01 - Kjørefeltendring med motgående 1 ..1
9936 539.02 - Kjørefeltendring med to felt 1 ..1
7724 540 - Gatetun 1 ..1
7725 542 - Slutt på gatetun 1 ..1
7726 U544 - Tettbygd strøk 1 ..1
7727 U546 - Slutt på tettbygd strøk 1 ..1
9173 548 - Gågate 1 ..1
9174 550 - Slutt på gågate 1 ..1
7728 552 - Parkering 1 ..1
12101 555 - Havarilomme 1 ..1
9946 556.1 - Automatisk trafikkontroll - punktmåling 1 ..1
17315 556.2 - Automatisk trafikkontroll - strekningsmåling 1 ..1
10080 558 - Videokontroll/-overvåking 1 ..1
7729 560 - Opplysningstavle 1 ..1
12103 560.1 - Generelle fartsgrenser 1 ..1
9175 U560.1 - Opplysningstavle, Variabelt skilt 1 ..1
12147 560.2 - Forbudt for gående og syklende på motorveg og motortrafikkveg 1 ..1
16053 560.21 - Forvarsel bomstasjon 1 ..1
9176 U560.2 - Opplysningstavle, Tunnel 1 ..1
16054 560.23 - Taksttavle 1 ..1
16055 560.25 - Informasjon bomstasjon 1 ..1
16056 560.27 - Forvarsel for servicestasjon 1 ..1
16057 560.29 - Forvarsel infotavle 1 ..1
9177 U560.3 - Opplysningstavle, Bomstasjon 1 ..1
9178 560.3 - Forvarsling om fartsmåling 1 ..1
13466 565 - Feil kjøreretning 1 ..1
9551 570.1V - Nødutgangskilt for tunnel 1 ..1
9552 570.1H - Nødutgangskilt for tunnel 1 ..1
9553 570.2V - Nødutgangskilt for tunnel med avstand 1 ..1
9554 570.2H - Nødutgangskilt for tunnel med avstand 1 ..1
13016 590 - Kampanje 1 ..1
9179 600 - Serviceskilt 1 ..1
8880 601 - Lytt til radio 1 ..1
7730 602 - Førstehjelp 1 ..1
7731 U604 - Telefon 1 ..1
8881 605 - Nødtelefon 1 ..1
7732 606 - Brannslokningsapparat 1 ..1
7733 608 - Kjøretøyverksted 1 ..1
17316 609 - Hurtiglading av motorvogn 1 ..1
7734 610 - Bensinstasjon 1 ..1
8882 611 - Toalettømmeanlegg 1 ..1
7735 612 - Toalett 1 ..1
9180 613.1 - Rasteplass 1 ..1
9181 613.2 - Rasteplass/WC 1 ..1
7736 614 - Enklere servering 1 ..1
7737 616 - Spisested 1 ..1
7738 618 - Campingplass 1 ..1
8883 621 - Bobilplass 1 ..1
7740 622 - Campinghytter 1 ..1
7741 624 - Vandrerhjem 1 ..1
13467 625 - Rom og frokost 1 ..1
7742 626 - Overnattingssted 1 ..1
9182 635 - Informasjon 1 ..1
9879 U636 - Informasjonstavle 1 ..1
9183 637 - Turistkontor 1 ..1
9184 640.10 - Severdighet 1 ..1
9185 640.12 - Museum/galleri 1 ..1
9186 640.20 - Utsiktspunkt 1 ..1
21398 640.101 - Verdensarv 1 ..1
9187 640.30 - Naturvernområde 1 ..1
21399 640.102 - Nasjonale festningsverk 1 ..1
9188 650.10 - Badeplass 1 ..1
9189 650.11 - Fiskeplass 1 ..1
9190 650.20 - Tursti 1 ..1
9191 650.21 - Skiløype 1 ..1
21400 650.22 - Sykkelløype 1 ..1
21401 650.41 - Olavsrosa 1 ..1
9192 650.40 - Gardsmat/Bygdeturisme 1 ..1
9193 U701 - Tabellorienteringstavle 1 ..1
7760 701.1 - Tabellorienteringstavle for vanlig kryss 1 ..1
12105 701.2 - Tabellorienteringstavle for planskilt kryss på to- og trefeltsveg 1 ..1
9194 U703 - Diagramorienteringstavle 1 ..1
7759 703.1 - Diagramorienteringstavle for rundkjøring 1 ..1
12107 703.2 - Diagramorienteringstavle for kryss med spesiell utforming 1 ..1
7757 705.1 - Avkjøringstavle. 1000-m tavle 1 ..1
7758 705.2 - Avkjøringstavle. 500-m tavle 1 ..1
9196 U707 - Kjørefeltorienteringstavle 1 ..1
12110 707.1 - Kjørefeltorienteringstavle uten visningsmål 1 ..1
12111 707.2 - Kjørefeltorienteringstavle med visningsmål 1 ..1
12112 707.3 - Kjørefeltorienteringstavle for feltsubtraksjon 1 ..1
12113 707.4 - Kjørefeltorienteringstavle for ferjeleie 1 ..1
7750 U706 - Sideplassert kjørefeltskilt 1 ..1
9197 709.1 - Portalorienteringstavle for ett kjørefelt 1 ..1
12115 709.2 - Portalorienteringstavle for flere kjørefelt 1 ..1
12116 709.3 - Portalorienteringstavle for flere kjøreretninger 1 ..1
12117 709.4 - Portalorienteringstavle for feltsubtraksjon 1 ..1
12148 709.5 - Portalorienteringstavle for ferjeleier og bomstasjoner 1 ..1
9198 711.R - Tabellvegviser, Rett fram 1 ..1
12118 711.H90 - Tabellvegviser, Høyre, 90 grader 1 ..1
12120 711.V90 - Tabellvegviser, Venstre, 90 grader 1 ..1
16052 711.H135 - Tabellvegviser, Høyre, 135 grader 1 ..1
16049 711.V135 - Tabellvegviser, Venstre, 135 grader 1 ..1
16051 711.H45 - Tabellvegviser, Høyre, 45 grader 1 ..1
16048 711.V45 - Tabellvegviser, Venstre, 45 grader 1 ..1
16050 711.U - Tabellvegviser, U, 180 grader 1 ..1
9199 713.V - Vanlig vegviser, Venstre 1 ..1
12121 713.H - Vanlig vegviser, Høyre 1 ..1
9200 715.1 - Avkjøringsvegviser for veg uten kryssnummer 1 ..1
12124 715.2 - Avkjøringsvegviser for veg med kryssnummer 1 ..1
9201 717 - Kjørefeltvegviser 1 ..1
9202 719.1 - Portalvegviser for ett kjørefelt 1 ..1
12126 719.2 - Portalvegviser for flere kjørefelt 1 ..1
12127 719.4 - Portalvegviser for avkjøring 1 ..1
12149 719.5 - Portalvegviser for ferjeleier og bomstasjoner 1 ..1
7761 U720.5 - Orienteringstavle 1 ..1
7762 U721.1 - Vegvisertavle for avkjøring 1 ..1
7763 U721.2 - Vegvisertavle for vanlige vegkryss 1 ..1
7765 U722.2 - Vegviser for vegkryss 1 ..1
7766 U722.3 - Vegviser for lokalvegvisning 1 ..1
7767 U722.4 - Vegviser for gang og/eller sykkeltrafikk 1 ..1
9203 723.11 - Vegnummer for europaveg 1 ..1
9204 723.12 - Vegnummer for europaveg (leder til) 1 ..1
9205 723.13 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg 1 ..1
9206 723.14 - Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg (leder til) 1 ..1
9207 723.15 - Vegnummer for nummerert fylkesveg 1 ..1
9208 723.16 - Vegnummer for nummerert fylkesveg (leder til) 1 ..1
9209 723.21 - Ringveg/ringrute 1 ..1
9210 723.22 - Ringveg/ringrute (leder til) 1 ..1
9211 723.31 - Nasjonal turistveg 1 ..1
9212 723.41 - Omkjøringsrute for store kjøretøy 1 ..1
9213 723.51 - Rute for transport av farlig gods 1 ..1
9214 723.61 - Andre omkjøringsruter (strek) 1 ..1
9215 723.62 - Andre omkjøringsruter (fylt kvadrat) 1 ..1
9216 723.63 - Andre omkjøringsruter (trekant) 1 ..1
9217 723.64 - Andre omkjøringsruter (hult kvadrat) 1 ..1
9218 723.65 - Andre omkjøringsruter (sirkel) 1 ..1
9219 723.66 - Andre omkjøringsruter (pil) 1 ..1
9220 723.71 - Kryssnummer for motorveg 1 ..1
9221 723.72 - Kryssnummer for annen flerfeltsveg med planskilte kryss 1 ..1
9222 723.73 - Kryssnummer for tofeltsveg med planskilte kryss 1 ..1
9564 U724.1h - Overhengende kjørefeltskilt, høyre 1 ..1
9567 U724.1hr - Overhengende kjørefeltskilt, høyre og rett fram 1 ..1
9565 U724.1r - Overhengende kjørefeltskilt, rett fram 1 ..1
9563 U724.1v - Overhengende kjørefeltskilt, venstre 1 ..1
7769 U724.2 - Overhengende kjørefeltskilt 1 ..1
7770 U724.3 - Overhengende kjørefeltskilt 1 ..1
7771 U724.4 - Overhengende kjørefeltskilt 1 ..1
7772 U724.5 - Overhengende kjørefeltskilt 1 ..1
9223 725.1 - Avstandsskilt for vegrute uten kryssnummer 1 ..1
12150 725.2 - Avstandsskilt for vegrute med kryssnummer 1 ..1
7756 727.1 - Vanlig stedsnavnskilt 1 ..1
10683 727.2 - Stedsnavnskilt med symbol 1 ..1
12151 727.3F - Administrativ grense. Fylkesgrenseskilt 1 ..1
9382 727.3K - Administrativ grense. Kommunegrenseskilt 1 ..1
12152 727.3R - Administrativ grense. Riksgrenseskilt 1 ..1
10684 727.4 - Tunnelnavnskilt 1 ..1
9225 729 - Gate-/vegnavnskilt 1 ..1
9937 U730.03 - Kirke 1 ..1
9938 U730.04 - Industriområde 1 ..1
9226 731 - Samleskilt for vegvisning 1 ..1
9227 741 - Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper 1 ..1
9228 743.1 - Midlertidig omkjøring. Uten tekst 1 ..1
12063 743.2 - Midlertidig omkjøring. Med tekst 1 ..1
7775 U744 - Omkjøringspil 1 ..1
9229 745 - Slutt på midlertidig omkjøring 1 ..1
9230 749 - Vegviser for gangtrafikk 1 ..1
8887 751 - Vegviser for sykkelrute 1 ..1
8888 753 - Tabellvegviser for sykkelrute 1 ..1
8889 755 - Sykkelruteskilt 1 ..1
8890 757 - Avstandsskilt for sykkelrute 1 ..1
9231 761 - Motorveg 1 ..1
9948 U762 - Gate/Vegnettskart 1 ..1
9232 763 - Motortrafikkveg 1 ..1
9994 765 - Bomveg/brukerbetaling på veg 1 ..1
7777 U764 - Kryssorienteringsskilt 1 ..1
7778 U766 - Gate-/vegnavnskilt 1 ..1
9233 767 - Parkering 1 ..1
7779 U768 - Kvartalsskilt 1 ..1
9234 769 - Parkeringshus 1 ..1
7780 U770 - Husnummerskilt 1 ..1
9235 771 - Lufthavn/flyplass 1 ..1
9236 772 - Helikopterplass 1 ..1
9237 773 - Busstasjon/bussterminal 1 ..1
9238 774 - Jernbanestasjon/togterminal 1 ..1
9239 775 - Bilferje 1 ..1
17317 776 - Godshavn 1 ..1
16058 780 - Kjetting 1 ..1
9240 790.10 - Kirke 1 ..1
9241 790.15 - Næringsområde 1 ..1
21402 790.16 - Kjøpesenter 1 ..1
9242 790.20 - Svømmehall 1 ..1
9243 790.30 - Alpinanlegg 1 ..1
9244 790.31 - Hoppbakke 1 ..1
9245 790.32 - Skistadion 1 ..1
9246 790.40 - Golfbane 1 ..1
9995 792.11 - Betaling med elektronisk brikke 1 ..1
9996 792.12 - Betaling til betjent 1 ..1
9997 792.13 - Betaling med mynter til automat 1 ..1
9998 792.14 - Betaling med kort til automat 1 ..1
9999 792.15 - Betaling med sedler til automat 1 ..1
10000 792.16 - Ta billett i et lukket betalingssystem 1 ..1
10001 792.17 - Lever billett i et lukket betalingssystem 1 ..1
10002 792.30 - Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse 1 ..1
13206 792.31 - Betaling med AutoPASS 1 ..1
7781 802 - Avstand 1 ..1
7782 804 - Utstrekning 1 ..1
7783 806 - Tid 1 ..1
7784 807.1 - Symbol, personbil 1 ..1
7785 807.2 - Symbol, varebil, lastebil og trekkbil 1 ..1
7786 807.3 - Symbol, buss 1 ..1
7787 807.4 - Symbol, vogntog 1 ..1
7788 807.5 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk, samt ev. trekkvogn 1 ..1
7789 807.6 - Symbol, sykkel 1 ..1
7790 807.7 - Symbol, motorsykkel og moped 1 ..1
7791 807.8 - Symbol, forflytningshemmede med parkeringstillatelse 1 ..1
9944 807.9 - Symbol, kjøretøy særskilt innredet til campingbruk ( bobil ) 1 ..1
21403 807.10 - Forbudt for små elektriske kjøretøy 1 ..1
9383 U808 - Underskilt med variabel tekst 1 ..1
7800 U808.9 - Tekst, blinde 1 ..1
7801 U808.10 - Tekst, ved våt vegbane (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter 1 ..1
7802 U808.11 - Tekst, vegarbeidsområde (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter 1 ..1
9926 U808.20 - Asfaltkant 1 ..1
9927 U808.21 - Trafikk-kontroll 1 ..1
7804 U808.23 - Tekst, langsgående asfaltkant (oransje). Kun til arb. varsling. Finnes flere varianter 1 ..1
9931 U808.26 - Fare for kø 1 ..1
7812 U808.50b - Tekst, forbudt for gående og syklende 1 ..1
9792 U808.50n - Tekst, forbode for gåande og syklande 1 ..1
12153 808.101 - Smal bru 1 ..1
12154 808.103 - Smal undergang 1 ..1
7798 808.105 - Fartsdempere/Fartsdemparar 1 ..1
7792 808.111 - Is-svuller/ is-svullar 1 ..1
7793 808.113 - Teleskade 1 ..1
7794 808.115 - Ferist 1 ..1
12053 808.121 - Opphøyd gangfelt/Heva gangfelt 1 ..1
12078 808.123 - Opphøyde gangfelt/Heva gangfelt 1 ..1
12064 808.131 - Fare for ising 1 ..1
7799 808.133 - Ved våt veg 1 ..1
12054 808.137 - Ved sterk nedbør 1 ..1
12041 808.143 - Oljesøl 1 ..1
12065 808.145 - Jord på vegen 1 ..1
12066 808.147 - Grus på vegen 1 ..1
12055 808.151 - Slutt på saltet veg/Slutt på salta veg 1 ..1
12067 808.153 - Høg asfaltkant 1 ..1
12042 808.159 - I drift ved gult blink 1 ..1
12075 808.161 - Skole/Skule 1 ..1
12076 808.165 - Stor elgfare 1 ..1
12068 808.166 - Viltkryssing 1 ..1
12069 808.167 - Kryssing ved gult/blink/Kryssing ved gul blink 1 ..1
7795 808.171 - Bakketopp 1 ..1
7796 808.172 - Flom/Flaum 1 ..1
7797 808.173 - Gårdstun/Gardstun 1 ..1
12056 808.174 - Grusveg 1 ..1
12070 808.175 - Dype spor/Djupe spor 1 ..1
12071 808.176 - Utkjørsel 1 ..1
12045 808.177 - Utrykning/Utrykking 1 ..1
12057 808.178 - Ulykkesstrekning 1 ..1
12058 808.179 - Vegbom 1 ..1
12043 808.180 - Møtende biler midt i vegen 1 ..1
7805 808.301 - Gjelder gjennomkjøring/Gjeld gjennomkjøyring 1 ..1
12083 808.303 - Gjelder gjennomkjøring til ( vegnavn )/Gjeld gjennomkøyring til 1 ..1
12084 808.305 - Gjelder ikke kjøring til ( virksomhet eller adresse )/Gjeld ikkje køyring til 1 ..1
16132 808.307 - Gjelder ikke varetransport 1 ..1
7806 808.311 - Gjelder ikke moped/ Gjeld ikkje moped 1 ..1
7809 808.313 - Gjelder ikke buss/ gjeld ikkje buss 1 ..1
7810 808.315 - Gjelder ikke taxi/ Gjeld ikkje taxi 1 ..1
7811 808.317 - Gjelder ikke buss og taxi / Gjeld ikkje buss og taxi 1 ..1
12072 808.319 - Gjelder ikke ( motorvogntype )/ Gjeld ikkje ( motorvogntype ) 1 ..1
12079 808.321 - Gjelder/Gjeld ( motorvogntype ) 1 ..1
12077 808.331 - Gjelder (bru, undergang) ved (sted)/Gjeld ( bru, undergang ) ved ( stad ) 1 ..1
12060 808.333 - Gjelder i (by eller sted)/Gjeld i ( By eller stad ) 1 ..1
7808 808.339 - Høgspenning Livsfare 1 ..1
12061 808.341 - Angitt meterverdi ved sentrisk kjøring/kjøyring 1 ..1
7807 808.343 - Minste kjøretøyavstand 1 ..1
12081 808.351 - Gjelder/Gjeld ( snuplass, torg og lignende ) 1 ..1
12047 808.515 - Gjelder aktuelt felt/Gjeld aktuelt felt 1 ..1
7813 808.519 - Kjøring til eiendommene tillatt / Kjøyring til eigedomane tillete 1 ..1
12044 808.541 - Kjøring til ( adresse, virksomhet) tillatt/Kjøyring til ( adresse, verksemd ) tillete 1 ..1
12082 808.545 - Varetransport tillatt/tillete ( tidsrom ) 1 ..1
12048 808.551 - For ( Kjøretøy eller trafikantgruppe ) 1 ..1
12073 808.553 - Med særskilt tillatelse 1 ..1
12074 808.555 - Mot avgift 1 ..1
12062 808.557 - Maks (tidsangivelse ) mot avgift 1 ..1
16133 808.561 - El-motorvogn 1 ..1
7814 808.611 - STOPP ved rødt blink Utrykning/Utrykking 1 ..1
7815 808.612 - STOPP ved rødt blink Bruåpning/Bruopning 1 ..1
8894 808.613 - STOPP ved rødt blink Sterk vind 1 ..1
7816 808.614 - STOPP ved rødt blink Flytrafikk 1 ..1
7817 808.615 - STOPP ved rødt blink Skredfare 1 ..1
7818 808.616 - STOPP ved rødt blink Flom/Flaum 1 ..1
7819 808.617 - STOPP ved rødt blink Høyt/Høgt CO-nivå 1 ..1
7820 808.618 - STOPP ved rødt blink Ulykke/Ulukke 1 ..1
8892 808.619 - STOPP ved rødt blink Tunnelen stengt/stengd 1 ..1
8893 808.620 - STOPP ved rødt blink Sporvogn 1 ..1
13207 808.621 - STOPP ved rødt blink Buss 1 ..1
13209 808.622 - STOPP ved rødt blink Kryssende/Kryssande trafikk 1 ..1
13208 808.623 - STOPP ved rødt blink Vegen stengt/stengd 1 ..1
7821 810.R - Svingpil, rett fram 1 ..1
9248 810.H45 - Svingepil, svakt høyre 1 ..1
9249 810.V45 - Svingepil, svakt venstre 1 ..1
9250 810.H90 - Svingepil, høyre 1 ..1
9251 810.V90 - Svingepil, venstre 1 ..1
9252 810.H135 - Svingepil, skarpt høyre 1 ..1
9253 810.V135 - Svingepil, skarpt venstre 1 ..1
7822 812 - Anbefalt fart 1 ..1
8895 813.1 - Stigningsgrad 1 ..1
9795 813.2 - Stigningsgrad (m undertekst "Low gear") 1 ..1
7823 814 - Virkelig fri vegbredde 1 ..1
7824 816 - Kryssende tømmertransport 1 ..1
9254 817.1 - Særlig ulykkesfare 1 ..1
12049 817.2 - Særlig ulykkesfare 1 ..1
12050 817.3 - Særlig ulykkesfare 1 ..1
12051 817.4 - Særlig ulykkesfare 1 ..1
12052 817.5 - Særlig ulykkesfare 1 ..1
7825 U818 - Svak skulder 1 ..1
7826 822.1 - Forløp av forkjørsveg 1 ..1
7827 822.2 - Forløp av forkjørsveg 1 ..1
7828 822.3 - Forløp av forkjørsveg 1 ..1
7829 822.4 - Forløp av forkjørsveg 1 ..1
7830 822.5 - Forløp av forkjørsveg 1 ..1
7831 822.6 - Forløp av forkjørsveg 1 ..1
7832 822.7 - Forløp av forkjørsveg 1 ..1
7833 824 - Forvarsling av stopp 1 ..1
7834 826 - Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger 1 ..1
7835 828.1 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i begge kjøreretninger 1 ..1
7836 828.2 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder mot kjøreretningen 1 ..1
7837 828.3 - Utstrekning av stans- og parkeringsregulering, gjelder i kjøreretningen 1 ..1
9255 829 - Oppstilling av parkert kjøretøy 1 ..1
7838 U830 - Avgiftsparkering 1 ..1
9256 831 - Parkeringsskive 1 ..1
7839 834 - Kombinert regulering 1 ..1
9949 U850 - Tekst 1 ..1
7840 902H - Bakgrunnsmarkering, Mot høyre 1 ..1
9796 902V - Bakgrunnsmarkering, Mot venstre 1 ..1
9797 904H - Retningsmarkering, Mot høyre 1 ..1
7841 904V - Retningsmarkering, Mot venstre 1 ..1
7843 906H - Hindermarkering, hinder til høyre 1 ..1
7842 906V - Hindermarkering, hinder til venstre 1 ..1
7844 906VH - Hindermarkering 1 ..1
9799 U906LH - Hindermarkering 1 ..1
9798 U906LV - Hindermarkering 1 ..1
9800 U906UH - Hindermarkering 1 ..1
9801 U906UV - Hindermarkering 1 ..1
9802 U906UVH - Hindermarkering 1 ..1
9932 U906.US - Samla med pil 1 ..1
7845 908 - Hindermarkering, høyde 1 ..1
7846 912 - Avkjøringsmarkering 1 ..1
7848 914H - Tunnelmarkering 1 ..1
7847 914V - Tunnelmarkering 1 ..1
9257 916 - Avstandsmarkering i tunnel 1 ..1
9258 920VM - Kantstolpe, venstre side med midtdeler 1 ..1
9259 920H - Kantstolpe, høyre side 1 ..1
9260 920VE - Kantstolpe, Venstre side uten midtdeler. 1 ..1
9261 930 - Sperremarkering 1 ..1
9262 940 - Trafikkjegle 1 ..1
9263 942 - Trafikksylinder 1 ..1
9358 U999 - 1 ..1
9933 EXIT - EXIT 1 ..1