Klappskilt

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om skiltplaten kan klappes/foldes sammen eller ikke.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja 11738
Nei Nei 11739
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis Klappskilt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11738 Ja 1 ..1
11739 Nei 1 ..1