Klima 1882

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type klima det er der vegobjektet er plassert.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Kystklima Kystklima 3469
Innland Skiltpunkt er plassert i innlandsklima. 3894
Innland, < 300 Skiltpunkt er plassert i innlandsklima lavere enn 300 moh. 2857
Innland, 300 til 600 Skiltpunkt er plassert i innlandsklima mellom 300 og 600 moh. 2858
Innland, > 600 Skiltpunkt er plassert i innlandsklima høyere enn 600 moh. 2859
Verdi Navn Beskrivelse
Kystklima Kystklima
Innland Skiltpunkt er plassert i innlandsklima.
Innland, < 300 Skiltpunkt er plassert i innlandsklima lavere enn 300 moh.
Innland, 300 til 600 Skiltpunkt er plassert i innlandsklima mellom 300 og 600 moh.
Innland, > 600 Skiltpunkt er plassert i innlandsklima høyere enn 600 moh.
Name Description Code value
Kystklima
Innland
Innland, < 300
Innland, 300 til 600
Innland, > 600

Vis Klima i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3469 Kystklima 1 ..1
3894 Innland 1 ..1
2857 Innland, < 300 1 ..1
2858 Innland, 300 til 600 1 ..1
2859 Innland, > 600 1 ..1