Fundamentering 1671

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvordan vegobjektet er fundamentert.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ingen Ingen Ingen
I/på fjellfundament Skiltpunkt er fundamentert/montert på fjell eller massiv betongkonstruksjon (f.eks bru). Kan være påmontert stålfundament eller innfesting i borehull. I/på fjellfundament
I/på jordfundament Skiltpunkt er fundamentert/montert på jord/løsmasser/pukk. Kan være betongfundament eller jordstikk. I/på jordfundament
Verdi Navn Beskrivelse
Ingen Ingen
I/på fjellfundament Skiltpunkt er fundamentert/montert på fjell eller massiv betongkonstruksjon (f.eks bru). Kan være påmontert stålfundament eller innfesting i borehull.
I/på jordfundament Skiltpunkt er fundamentert/montert på jord/løsmasser/pukk. Kan være betongfundament eller jordstikk.
Name Description Code value
3474 3474
2430 2430
2435 2435

Vis Fundamentering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3474 Ingen 1 ..1
2430 I/på fjellfundament 1 ..1
2435 I/på jordfundament 1 ..1