Vedlikeholdsansvarlig

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Statens vegvesen Statens vegvesen 10457
Nye Veier Nye Veier 18782
Fylkeskommune Fylkeskommune 19931
OPS OPS 18911
Kommune Kommune 10535
Privat Privat 10613
Uavklart Uavklart 17715
Verdi Navn Beskrivelse
Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Uavklart
Name Description Code value
Statens vegvesen
Nye Veier
Fylkeskommune
OPS
Kommune
Privat
Uavklart

Vis Vedlikeholdsansvarlig i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
10457 Statens vegvesen 1 ..1
18782 Nye Veier 1 ..1
19931 Fylkeskommune 1 ..1
18911 OPS 1 ..1
10535 Kommune 1 ..1
10613 Privat 1 ..1
17715 Uavklart 1 ..1