BruksomraadePlate

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir bruksområde for skiltplate.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Fareskilt fareskilt
Vikeplikt og forkjørsskilt vikepliktOgForkjoersskilt
Forbudsskilt forbudsskilt
Påbudsskilt paabudsskilt
Opplysningsskilt opplysningsskilt
Serviceskilt serviceskilt
Vegvisningsskilt vegvisningsskilt
Underskilt underskilt
Markeringsskilt markeringsskilt
Skilt for forvarsling av fjelloverganger skiltForForvarslingAvFjelloverganger
Fartsmålingstavle fartsmaalingstavle
Trafikantaktiverte skilt trafikantaktiverteSkilt
Reisetidsinformasjon reisetidsinformasjon
P-visningsskilt pVisningsskilt
Verdi Navn Beskrivelse
Fareskilt
Vikeplikt og forkjørsskilt
Forbudsskilt
Påbudsskilt
Opplysningsskilt
Serviceskilt
Vegvisningsskilt
Underskilt
Markeringsskilt
Skilt for forvarsling av fjelloverganger
Fartsmålingstavle
Trafikantaktiverte skilt
Reisetidsinformasjon
P-visningsskilt
Name Description Code value
Fareskilt
Vikeplikt og forkjørsskilt
Forbudsskilt
Påbudsskilt
Opplysningsskilt
Serviceskilt
Vegvisningsskilt
Underskilt
Markeringsskilt
Skilt for forvarsling av fjelloverganger
Fartsmålingstavle
Trafikantaktiverte skilt
Reisetidsinformasjon
P-visningsskilt

Vis BruksomraadePlate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1