Skiltform

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken form skiltplaten har.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Plan Plan 2853
Bukket kant Bukket kant 2854
Buet Buet 2855
Profil Profil 2856
Verdi Navn Beskrivelse
Plan Plan
Bukket kant Bukket kant
Buet Buet
Profil Profil
Name Description Code value
Plan
Bukket kant
Buet
Profil

Vis Skiltform i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2853 Plan 1 ..1
2854 Bukket kant 1 ..1
2855 Buet 1 ..1
2856 Profil 1 ..1