VariabeltSkiltplate

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type TypeVariabeltSkilt (kodeliste) 0..1
variasjon Variasjon (kodeliste) 0..1
skiftingAvBudskap SkiftingAvBudskap (kodeliste) 0..1
skiltnummerOrdinaerVisning SkiltnummerOrdinaerVisning (kodeliste) 0..1
tekstOrdinaerVisning Character 0..1
fjernstyring FjernstyringVariabelt (kodeliste) 0..1
skiltutforming Character 0..1
tekstSekundærVisning Character 0..1
skiltnummerSekundærVisning SkiltnummerOrdinaerVisning (kodeliste) 0..*
etableringsår Integer 0..1
SCADAmerking Character 0..1
Plate
bruksområde BruksomraadePlate (kodeliste) 0..1
arkivnummer Character 0..1
plasseringskode Character 0..1
ansiktssideRettetMot AnsiktssideRettetMot (kodeliste) 0..1
produktnavn Character 0..1
arkivreferanse Character 0..1
driftsmerking Character 0..1
leverandør Leverandoer (kodeliste) 0..1
produsent Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
tilleggsinformasjon Character 0..1
belysning Belysning (kodeliste) 0..1
vedtaksnummer Character 0..1
beskrivelse Character 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BruksomraadePlate (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
AnsiktssideRettetMot (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Leverandoer (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Belysning (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
TypeVariabeltSkilt 0..1
Variasjon 0..1
SkiftingAvBudskap 0..1
SkiltnummerOrdinaerVisning 0..1
Character 0..1
FjernstyringVariabelt 0..1
Character 0..1
Character 0..1
SkiltnummerOrdinaerVisning 0..*
Integer 0..1
Character 0..1
Name Type English Description
bruksområde BruksomraadePlate (kodeliste)
arkivnummer Character
plasseringskode Character
ansiktssideRettetMot AnsiktssideRettetMot (kodeliste)
produktnavn Character
arkivreferanse Character
driftsmerking Character
leverandør Leverandoer (kodeliste)
produsent Character
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
tilleggsinformasjon Character
belysning Belysning (kodeliste)
vedtaksnummer Character
beskrivelse Character
type TypeVariabeltSkilt
variasjon Variasjon
skiftingAvBudskap SkiftingAvBudskap
skiltnummerOrdinaerVisning SkiltnummerOrdinaerVisning
tekstOrdinaerVisning Character
fjernstyring FjernstyringVariabelt
skiltutforming Character
tekstSekundærVisning Character
skiltnummerSekundærVisning SkiltnummerOrdinaerVisning
etableringsår Integer
SCADAmerking Character

Vis VariabeltSkiltplate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeVariabeltSkilt 0 ..1
Variasjon 0 ..1
SkiftingAvBudskap 0 ..1
SkiltnummerOrdinaerVisning 0 ..1
Character 0 ..1
FjernstyringVariabelt 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
SkiltnummerOrdinaerVisning 0 ..*
Integer 0 ..1
Character 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype VariabeltSkiltplate supertype Plate