ProduktnavnSkiltmast

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir produktnavn for ettergivende skiltmast. Verdier er hentet fra oversikt over godkjente produkttyper på vegvesen.no.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
HIMAST H500 http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=509351&method=alle&produkttype=12623. 16852
HIMAST H1000 HIMAST H1000 16853
HIMAST H2000 HIMAST H2000 16854
HIMAST H3000 HIMAST H3000 16855
Jerol 114 Jerol 114 16856
Jerol 168 Jerol 168 16857
Jerol 219 Jerol 219 16858
Jerol 273 Jerol 273 16859
Lattix D4412 Lattix D4412 16860
Lattix 4420 Lattix 4420 16861
Lattix 4425 Lattix 4425 16862
Lattix 4438 Lattix 4438 16863
Norsafe NM 89 Norsafe NM 89 16864
Norsafe NM 120 Norsafe NM 120 16865
Norsafe NM 150 Norsafe NM 150 16866
Norsafe NM 190C Norsafe NM 190C 16867
Norsafe NM 190D Norsafe NM 190D 16868
Norsafe NM 290 Norsafe NM 290 16869
Opplandsmast toløper Opplandsmast toløper 16870
Opplandsmast treløper Opplandsmast treløper 16871
T&V T&V 16872
Verdi Navn Beskrivelse
HIMAST H500 http://www.vegvesen.no/Fag/Teknologi/Rekkverk+og+master/Sok+etter+godkjent+produkt/Vegutstyr?key=509351&method=alle&produkttype=12623.
HIMAST H1000 HIMAST H1000
HIMAST H2000 HIMAST H2000
HIMAST H3000 HIMAST H3000
Jerol 114 Jerol 114
Jerol 168 Jerol 168
Jerol 219 Jerol 219
Jerol 273 Jerol 273
Lattix D4412 Lattix D4412
Lattix 4420 Lattix 4420
Lattix 4425 Lattix 4425
Lattix 4438 Lattix 4438
Norsafe NM 89 Norsafe NM 89
Norsafe NM 120 Norsafe NM 120
Norsafe NM 150 Norsafe NM 150
Norsafe NM 190C Norsafe NM 190C
Norsafe NM 190D Norsafe NM 190D
Norsafe NM 290 Norsafe NM 290
Opplandsmast toløper Opplandsmast toløper
Opplandsmast treløper Opplandsmast treløper
T&V T&V
Name Description Code value
HIMAST H500
HIMAST H1000
HIMAST H2000
HIMAST H3000
Jerol 114
Jerol 168
Jerol 219
Jerol 273
Lattix D4412
Lattix 4420
Lattix 4425
Lattix 4438
Norsafe NM 89
Norsafe NM 120
Norsafe NM 150
Norsafe NM 190C
Norsafe NM 190D
Norsafe NM 290
Opplandsmast toløper
Opplandsmast treløper
T&V

Vis ProduktnavnSkiltmast i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16852 HIMAST H500 1 ..1
16853 HIMAST H1000 1 ..1
16854 HIMAST H2000 1 ..1
16855 HIMAST H3000 1 ..1
16856 Jerol 114 1 ..1
16857 Jerol 168 1 ..1
16858 Jerol 219 1 ..1
16859 Jerol 273 1 ..1
16860 Lattix D4412 1 ..1
16861 Lattix 4420 1 ..1
16862 Lattix 4425 1 ..1
16863 Lattix 4438 1 ..1
16864 Norsafe NM 89 1 ..1
16865 Norsafe NM 120 1 ..1
16866 Norsafe NM 150 1 ..1
16867 Norsafe NM 190C 1 ..1
16868 Norsafe NM 190D 1 ..1
16869 Norsafe NM 290 1 ..1
16870 Opplandsmast toløper 1 ..1
16871 Opplandsmast treløper 1 ..1
16872 T&V 1 ..1