Fundament

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Vis Fundament i NVDB Datakatalog