Bebyggelse

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type bebyggelse vegobjektet er omgitt av.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Landlig Landlig 2860
Tettbebygd Tettbebygd 2861
By By 2862
Verdi Navn Beskrivelse
Landlig Landlig
Tettbebygd Tettbebygd
By By
Name Description Code value
Landlig
Tettbebygd
By

Vis Bebyggelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2860 Landlig 1 ..1
2861 Tettbebygd 1 ..1
2862 By 1 ..1