KampanjeEgnet

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir type kampanje(r) som skiltpunktet er tilrettelagt for.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bilbelte Punkt forberedt og egent for bruk i bilbeltekampanje. 13357
Fart Punkt forberedt og egnet for bruk i fartskampanje. 13360
Del vegen Punkt forberedt og egnet for bruk i del vegen-kampanje. 17367
Bilbelte/Fart Punkt forberedt og egnet både for bruk i både bilbeltekampanje og fartskampanje. 13361
Stopp og sov (historisk) Punkt forberedt for stopp og sov kampanje. 2016: Kampanjen er utgått. Verdi er kun med for å kunne ta vare på historikk. 13358
Verdi Navn Beskrivelse
Bilbelte Punkt forberedt og egent for bruk i bilbeltekampanje.
Fart Punkt forberedt og egnet for bruk i fartskampanje.
Del vegen Punkt forberedt og egnet for bruk i del vegen-kampanje.
Bilbelte/Fart Punkt forberedt og egnet både for bruk i både bilbeltekampanje og fartskampanje.
Stopp og sov (historisk) Punkt forberedt for stopp og sov kampanje. 2016: Kampanjen er utgått. Verdi er kun med for å kunne ta vare på historikk.
Name Description Code value
Bilbelte
Fart
Del vegen
Bilbelte/Fart
Stopp og sov (historisk)

Vis KampanjeEgnet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13357 Bilbelte 1 ..1
13360 Fart 1 ..1
17367 Del vegen 1 ..1
13361 Bilbelte/Fart 1 ..1
13358 Stopp og sov (historisk) 1 ..1