Himmelretning

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken himmelretning vegobjektet er orientert mot. Gjelder skiltets ansiktsside.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Nord Nord 3470
Sør Sør 3471
Øst Øst 3472
Vest Vest 3473
Verdi Navn Beskrivelse
Nord Nord
Sør Sør
Øst Øst
Vest Vest
Name Description Code value
Nord
Sør
Øst
Vest

Vis Himmelretning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3470 Nord 1 ..1
3471 Sør 1 ..1
3472 Øst 1 ..1
3473 Vest 1 ..1