Leverandoer

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir navn på firma som har levert vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Norskilt Norskilt 2839
Brødrene Dahl AS Brødrene Dahl AS 2840
Euroskilt AS Euroskilt AS 2842
Vik Verk Vik Verk 4035
Trafikk og Veimerking Trafikk og Veimerking 4036
Egenprodusert Egenprodusert 2841
Verdi Navn Beskrivelse
Norskilt Norskilt
Brødrene Dahl AS Brødrene Dahl AS
Euroskilt AS Euroskilt AS
Vik Verk Vik Verk
Trafikk og Veimerking Trafikk og Veimerking
Egenprodusert Egenprodusert
Name Description Code value
Norskilt
Brødrene Dahl AS
Euroskilt AS
Vik Verk
Trafikk og Veimerking
Egenprodusert

Vis Leverandoer i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2839 Norskilt 1 ..1
2840 Brødrene Dahl AS 1 ..1
2842 Euroskilt AS 1 ..1
4035 Vik Verk 1 ..1
4036 Trafikk og Veimerking 1 ..1
2841 Egenprodusert 1 ..1