Skiltholder

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om skiltpunktet har skiltholder.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja, rett Ja, rett 16935
Ja, buet Ja, buet 16936
Nei Nei 16937
Verdi Navn Beskrivelse
Ja, rett Ja, rett
Ja, buet Ja, buet
Nei Nei
Name Description Code value
Ja, rett
Ja, buet
Nei

Vis Skiltholder i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16935 Ja, rett 1 ..1
16936 Ja, buet 1 ..1
16937 Nei 1 ..1