Plate

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Plate med skiltmotiv.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksområde BruksomraadePlate (kodeliste) 0..1
arkivnummer Character 0..1
plasseringskode Character 0..1
ansiktssideRettetMot AnsiktssideRettetMot (kodeliste) 0..1
produktnavn Character 0..1
arkivreferanse Character 0..1
driftsmerking Character 0..1
leverandør Leverandoer (kodeliste) 0..1
produsent Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
tilleggsinformasjon Character 0..1
belysning Belysning (kodeliste) 0..1
vedtaksnummer Character 0..1
beskrivelse Character 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
BruksomraadePlate 0..1
Character 0..1
Character 0..1
AnsiktssideRettetMot 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Leverandoer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Belysning 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Name Type English Description
bruksområde BruksomraadePlate
arkivnummer Character
plasseringskode Character
ansiktssideRettetMot AnsiktssideRettetMot
produktnavn Character
arkivreferanse Character
driftsmerking Character
leverandør Leverandoer
produsent Character
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
tilleggsinformasjon Character
belysning Belysning
vedtaksnummer Character
beskrivelse Character

Vis Plate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
BruksomraadePlate 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
AnsiktssideRettetMot 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Leverandoer 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Belysning 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon plate Plate 1..* punkt SkiltElement
arv subtype FastSkilplate supertype Plate
arv subtype EtterlysendeSkiltplate supertype Plate
arv subtype VariabeltSkiltplate supertype Plate