Avskjaeringsledd

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er avskjæringsledd på skiltpunktets oppsettingsutstyr. Med avskjæringsledd vil stolpe/mast knekke eller bøyes i dette leddet ved påkjørsel.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja 11617
Nei 11618
Verdi Navn Beskrivelse
Ja
Nei
Name Description Code value
Ja
Nei

Vis Avskjaeringsledd i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1