AnsiktssideRettetMot

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Trafikk i metreringsretning Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg i metreringsretning på vegen skiltplate er registrert. 2714
Trafikk mot metreringsretning Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg mot metreringsretning på vegen skiltplate er registrert 2717
Parallelt mot veg Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt inn mot denne vegen.. 2837
Parallelt fra veg Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt ut fra denne vegen den, dvs kun synlig fra sideveger. 2838
Tosidig Skiltplate har motiv på begge sider. 3698
Verdi Navn Beskrivelse
Trafikk i metreringsretning Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg i metreringsretning på vegen skiltplate er registrert.
Trafikk mot metreringsretning Ansiktsside er rettet mot trafikanter som beveger seg mot metreringsretning på vegen skiltplate er registrert
Parallelt mot veg Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt inn mot denne vegen..
Parallelt fra veg Skiltplate er orientert parallelt med vegen den er registrert på. Ansiktsside er vendt ut fra denne vegen den, dvs kun synlig fra sideveger.
Tosidig Skiltplate har motiv på begge sider.
Name Description Code value
Trafikk i metreringsretning
Trafikk mot metreringsretning
Parallelt mot veg
Parallelt fra veg
Tosidig

Vis AnsiktssideRettetMot i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2714 Trafikk i metreringsretning 1 ..1
2717 Trafikk mot metreringsretning 1 ..1
2837 Parallelt mot veg 1 ..1
2838 Parallelt fra veg 1 ..1
3698 Tosidig 1 ..1