FagmodellSkilt

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 33 av 33

Skiltform kodeliste

Angir hvilken form skiltplaten har.


FjernstyringVariabelt kodeliste

Angir om vegobjektet kan fjernstyres.


Avskjaeringsledd kodeliste

Angir om det er avskjæringsledd på skiltpunktets oppsettingsutstyr. Med avskjæringsledd vil stolpe/mast knekke eller bøyes i dette leddet ved påkjørsel.


Variasjon kodeliste

Angir hva som varierer på et variabelt skilt.


Bebyggelse kodeliste

Angir hvilken type bebyggelse vegobjektet er omgitt av.


Folieklasse kodeliste

Angir folieklasse på skiltplate.


Skiltholder kodeliste

Angir om skiltpunktet har skiltholder.


Brakett kodeliste

Angir om det er benyttet brakett for festing av skiltet. Brakett benyttes gjerne for skiltpunkt som er festet på vegg, bru, m.m.


Klima kodeliste

Angir hvilken type klima det er der vegobjektet er plassert.


Refleksleverandoer kodeliste

Angir navn på leverandør av refleks.


TypeVariabeltSkilt kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


BruksomraadePlate kodeliste

Angir bruksområde for skiltplate.


Boeyle kodeliste

Angir om skiltplaten(e) er festet inn i en metallbøyle (som igjen er festet på oppsettingsutstyret).


Skiltnummer kodeliste

Gir offisielt skiltnummer jfr. Håndbok N300 (050).


Belysning kodeliste

Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er.


Stoerrelse kodeliste

Angir størrelse av vegobjekt.


AnsiktssideRettetMot kodeliste

Angir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot.


KampanjeEgnet kodeliste

Angir type kampanje(r) som skiltpunktet er tilrettelagt for.


KampanjePaagaaende kodeliste

Angir type kampanje som pågår i periode angitt under ET 10894 "Kampanjeperiode".


Leverandoer kodeliste

Angir navn på firma som har levert vegobjektet.


Farge kodeliste

Angir hovedfarge til vegobjektet (bunnfarge).


Himmelretning kodeliste

Angir hvilken himmelretning vegobjektet er orientert mot. Gjelder skiltets ansiktsside.


Vedlikeholdsansvarlig kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


Miljoe kodeliste

Angir om vegobjektet er lokalisert til et område med kjemisk forurensning.


SkiltnummerOrdinaerVisning kodeliste

Angir skiltnumer på variabelt skilt i ordinær visningsmodus, dvs den visningen som er mest utbredt når skiltet ikke er avslått/blankt.


TosidigPlateMedUlikeMotiv kodeliste

Angir om skiltplaten er tosidig og det er ulike motiv på hver av sidene.


Eier kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


SkiltnummerEtterlysende kodeliste

Angir type etterlysende skilt.


SkiftingAvBudskap kodeliste

Angir hvordan symbol/budskap skiftes.


Klappskilt kodeliste

Angir om skiltplaten kan klappes/foldes sammen eller ikke.


ProduktnavnSkiltmast kodeliste

Angir produktnavn for ettergivende skiltmast. Verdier er hentet fra oversikt over godkjente produkttyper på vegvesen.no.


Fundamentering kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er fundamentert.


TekstSymbolhoeyde kodeliste

Angir størrelse på tekst/symbol.