FagmodellSignal

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 28 av 28Hode objekttype

Innfatning med ett eller flere lys/lamper som til sammen danner et trafikklyssignal.Koplingspunkt objekttype

Generelt koplingspunkt. Type punkt spesifisert gjennom attributten type.


Anlegg objekttype

System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs. rødblink i en ende av en tunnel er et annet signalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.
Punkt objekttype

Signalhoder inkludert stolpe etc. lokalisert til et punkt.


Vedlikeholdsansvarlig kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


Samkjoert kodeliste

Angir om signalanlegget er samkjørt med andre signalanlegg.


AntallLamper kodeliste

Angir hvor mange lyspærer det er knyttet til vegobjektet.


Bruksomraade kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.


StyringFraVTS kodeliste

Angir om det er mulig å styre anlegg fra VTS.


Omraadestyring kodeliste

Angir om signalanlegg er områdestyrt.


OvervaakingFraVTS kodeliste

Angir om signalanlegg kan overvåkes fra VTS.


Stoerrelse kodeliste

Angir størrelse av vegobjekt.


TypeKoplingspunkt kodeliste

Angir hvilken type koplingspunktet er.


Trafikkstyrt kodeliste

Angir om signalanlegg er trafikkstyrt eller ikke.


Energitilfoersel kodeliste

Angir hvilken energitilførsel det er til signalanlegget.


Tidsstyrt kodeliste

Angir om Signalanlegg er tidsstyrt eller ikke.


Eier kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


Oppsettingsutstyr kodeliste

Angir hvilken type oppsettingsutstyr vegobjektet er festet på.


Lysholder kodeliste

Angir hvilken type lyshoder som er benyttet.


TypeHode kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


Tilleggsutstyr kodeliste

Angir hvilket tilleggsutstyr det finnes i forbindelse med vegobjektet.


Retning kodeliste

Angir hvilken retning signalhodet peker relatert til metreringsretning.


Fundamentering kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er fundamentert.