Signal

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
eier Eier (kodeliste) 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
vedlikeholdsansvarlig Vedlikeholdsansvarlig (kodeliste) 0..1
signalElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
Eier 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Vedlikeholdsansvarlig 0..1
Name Type English Description
eier Eier
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
vedlikeholdsansvarlig Vedlikeholdsansvarlig

Vis Signal i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Eier 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Vedlikeholdsansvarlig 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Hode supertype Signal
arv subtype Signal supertype signalElement
arv subtype Anlegg supertype Signal
arv subtype Punkt supertype Signal