Vedlikeholdsansvarlig

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS OPS
Kommune Kommune Kommune
Privat Privat Privat
Uavklart Uavklart Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Uavklart
Name Description Code value
20686 20686
20687 20687
20688 20688
20689 20689
20690 20690
20691 20691
20692 20692

Vis Vedlikeholdsansvarlig i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
20686 Statens vegvesen 1 ..1
20687 Nye Veier 1 ..1
20688 Fylkeskommune 1 ..1
20689 OPS 1 ..1
20690 Kommune 1 ..1
20691 Privat 1 ..1
20692 Uavklart 1 ..1