Oppsettingsutstyr

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type oppsettingsutstyr vegobjektet er festet på.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Egen stolpe Festet til egen stolpe/mast Egen stolpe
Helportal Festet på helportal. En helportal har to innfestinger i bakken. Helportal
Halvportal Festet på halvportal. En halvportal har bare en innfesting i bakken. Halvportal
Wirestrekk Festet på wire som er strekt over vegen. Wire kan være festet til stolper, vegg/bygning eller annet Wirestrekk
Skiltbjelke/gitterdrager i tak Festet på skiltbjelke/gitermast. Skiltbjelke/gitermast benyttes hovedsakelig i tunnel eller i forbindelse med underganger og er festet i taket. Skiltbjelke/gitterdrager i tak
Henger i tak/kabelbro Festet direkte i tak eller i kabelbro. Aktuelt i forbindelse med tunneler og underganger Henger i tak/kabelbro
Vegg Festet til vegg/bygning Vegg
Lysmast Festet til lysmast Lysmast
Vegbom Festet på vegbom. F.eks Gulblink festet på bom Vegbom
Verdi Navn Beskrivelse
Egen stolpe Festet til egen stolpe/mast
Helportal Festet på helportal. En helportal har to innfestinger i bakken.
Halvportal Festet på halvportal. En halvportal har bare en innfesting i bakken.
Wirestrekk Festet på wire som er strekt over vegen. Wire kan være festet til stolper, vegg/bygning eller annet
Skiltbjelke/gitterdrager i tak Festet på skiltbjelke/gitermast. Skiltbjelke/gitermast benyttes hovedsakelig i tunnel eller i forbindelse med underganger og er festet i taket.
Henger i tak/kabelbro Festet direkte i tak eller i kabelbro. Aktuelt i forbindelse med tunneler og underganger
Vegg Festet til vegg/bygning
Lysmast Festet til lysmast
Vegbom Festet på vegbom. F.eks Gulblink festet på bom
Name Description Code value
2968 2968
2873 2873
2870 2870
2876 2876
18487 18487
2971 2971
2973 2973
2966 2966
16737 16737

Vis Oppsettingsutstyr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2968 Egen stolpe 1 ..1
2873 Helportal 1 ..1
2870 Halvportal 1 ..1
2876 Wirestrekk 1 ..1
18487 Skiltbjelke/gitterdrager i tak 1 ..1
2971 Henger i tak/kabelbro 1 ..1
2973 Vegg 1 ..1
2966 Lysmast 1 ..1
16737 Vegbom 1 ..1