Trafikkstyrt

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om signalanlegg er trafikkstyrt eller ikke.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja
Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja
Nei
Name Description Code value
11745 11745
11746 11746

Vis Trafikkstyrt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1