Energitilfoersel

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken energitilførsel det er til signalanlegget.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Spenningsbånd I Spenningsbånd I
Spenningsbånd II Spenningsbånd II
Verdi Navn Beskrivelse
Spenningsbånd I
Spenningsbånd II
Name Description Code value
11735 11735
11736 11736

Vis Energitilfoersel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1