TypeHode 1147

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegobjektet er av.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Hovedsignal, 3 lys (1080) Standard kjøretøysignal. 3 lysåpninger. Rød, gul og gul. Signal 1080 i Håndbok N303 Hovedsignal, 3 lys (1080)
Pilsignal, 3 lys, venstre (1082.1) Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåpninger. Rød, gul og grønn venstrepil. Signal 1082.1 i Håndbok N303 Pilsignal, 3 lys, venstre (1082.1)
Pilsignal, 3 lys, rett fram (1082.2) Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåpninger. Rød, gul og grønn rett-frampil. Signal 1082.2 i Håndbok N303 Pilsignal, 3 lys, rett fram (1082.2)
Pilsignal, 3 lys, høyre (1082.3) Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåpninger. Rød, gul og grønn høyrepil. Signal 1082.3 i Håndbok N303 Pilsignal, 3 lys, høyre (1082.3)
Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, venstre (1082.1) Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Gul og grønn venstrepil. Variant av signal 1082.1 i Håndbok N303 Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, venstre (1082.1)
Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, rett fram(1082.2) Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Gul og grønn rett-frampil. Variant av signal 1082.2 i Håndbok N303 Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, rett fram(1082.2)
Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, høyre (1082.3) Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Gul og grønn høyrepil. Variant av signal 1082.3 i Håndbok N303 Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, høyre (1082.3)
Pilsignal, 2 lys, rød/gul, venstre (1082.1) Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Rød og gul venstrepil. Variant av signal 1082.1 i Håndbok N303 Pilsignal, 2 lys, rød/gul, venstre (1082.1)
Pilsignal, 2 lys, rød/gul, rett fram (1082.2) Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Rød og gul venstrepil. Variant av signal 1082.2 i Håndbok N303 Pilsignal, 2 lys, rød/gul, rett fram (1082.2)
Pilsignal, 2 lys, rød/gul, høyre (1082.3) Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Rød og gul høyrepil. Variant av signal 1082.3 i Håndbok N303 Pilsignal, 2 lys, rød/gul, høyre (1082.3)
Pilsignal, 1 lys, grønn venstre (1082.1) Kjøretøysignal. Pilsignal, 1 lysåpning. Grønn venstrepil. Variant av signal 1082.1 i Håndbok N303 Pilsignal, 1 lys, grønn venstre (1082.1)
Pilsignal, 1 lys, grønn rett framn (1082.2) Kjøretøysignal. Pilsignal, 1 lysåpning. Grønn venstrepil. Variant av signal 1082.2 i Håndbok N303 Pilsignal, 1 lys, grønn rett framn (1082.2)
Pilsignal, 1 lys, grønn høyre (1082.3) Kjøretøysignal. Pilsignal, 1 lysåpning. Grønn venstrepil. Variant av signal 1082.3 i Håndbok N303 Pilsignal, 1 lys, grønn høyre (1082.3)
Sykkelsignal (1084) Sykkelsignal gjelder for kjørende i sykkelfelt og sykkelkryssing. Signal 1084 i Håndbok N303 Sykkelsignal (1084)
Fotgjengersignal (1086) Signal rettet mot fotgjengere. Normalt rød og grønn mann. Kan være variant med dobbelt rød mann. Signal 1086 i Håndbok N303 Fotgjengersignal (1086)
Signal for kollektivtrafikk (1088) Standard kjøretøysignal for kollektivtrafikk. 3 lysåpninger. Nederste lysåpning kan være venstrepil, rettframpil eller høyrepil. Signal 1088 i Håndbok N303 Signal for kollektivtrafikk (1088)
Kjørefeltsignal (1090) Signaler i form av enten rødt kryss, grønn pil eller gul pil over kjørefelt. De benyttes i forbindelse med stengning eller reversering av kjørefelt i forbindelse med trafikkomlegginger ved vegarbeid, hendelser o.l. på flerfeltsveger og i tunneler der slike hendelser erfaringsmessig skjer forholdsvis hyppig. Signal 1090 i Håndbok N303 Kjørefeltsignal (1090)
Tolyssignal (1092) Tolyssignaler anvendes på bomstasjoner, fergeleier, parkeringsanlegg og andre offentlige steder åpne for allmenn ferdsel hvor formålet er å dirigere trafikk ved lave hastigheter. Signal 1092 i Håndbok N303 Tolyssignal (1092)
Rødt stoppblinksignal (1094) Rødt stoppblinksignal benyttes hvor trafikken må stoppes helt over en kortere eller lengre periode. Signal 1094 i Håndbok N303 Rødt stoppblinksignal (1094)
Blinkende signal foran jernbane (1096) Blinkende signal foran jernbane kan benyttes ved planoverganger der vegtrafikken må stoppes for sikker kryssing av skinnegang. Signal 1096 i Håndbok N303 Blinkende signal foran jernbane (1096)
Gult blinksignal (1098) Signalet angir at trafikantene må vise særlig aktpågivenhet og varsomhet. Signal 1098 i Håndbok N303 Gult blinksignal (1098)
Verdi Navn Beskrivelse
Hovedsignal, 3 lys (1080) Standard kjøretøysignal. 3 lysåpninger. Rød, gul og gul. Signal 1080 i Håndbok N303
Pilsignal, 3 lys, venstre (1082.1) Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåpninger. Rød, gul og grønn venstrepil. Signal 1082.1 i Håndbok N303
Pilsignal, 3 lys, rett fram (1082.2) Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåpninger. Rød, gul og grønn rett-frampil. Signal 1082.2 i Håndbok N303
Pilsignal, 3 lys, høyre (1082.3) Kjøretøysignal, pilsignal, 3 lysåpninger. Rød, gul og grønn høyrepil. Signal 1082.3 i Håndbok N303
Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, venstre (1082.1) Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Gul og grønn venstrepil. Variant av signal 1082.1 i Håndbok N303
Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, rett fram(1082.2) Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Gul og grønn rett-frampil. Variant av signal 1082.2 i Håndbok N303
Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, høyre (1082.3) Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Gul og grønn høyrepil. Variant av signal 1082.3 i Håndbok N303
Pilsignal, 2 lys, rød/gul, venstre (1082.1) Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Rød og gul venstrepil. Variant av signal 1082.1 i Håndbok N303
Pilsignal, 2 lys, rød/gul, rett fram (1082.2) Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Rød og gul venstrepil. Variant av signal 1082.2 i Håndbok N303
Pilsignal, 2 lys, rød/gul, høyre (1082.3) Kjøretøysignal. Pilsignal, 2 lysåpninger. Rød og gul høyrepil. Variant av signal 1082.3 i Håndbok N303
Pilsignal, 1 lys, grønn venstre (1082.1) Kjøretøysignal. Pilsignal, 1 lysåpning. Grønn venstrepil. Variant av signal 1082.1 i Håndbok N303
Pilsignal, 1 lys, grønn rett framn (1082.2) Kjøretøysignal. Pilsignal, 1 lysåpning. Grønn venstrepil. Variant av signal 1082.2 i Håndbok N303
Pilsignal, 1 lys, grønn høyre (1082.3) Kjøretøysignal. Pilsignal, 1 lysåpning. Grønn venstrepil. Variant av signal 1082.3 i Håndbok N303
Sykkelsignal (1084) Sykkelsignal gjelder for kjørende i sykkelfelt og sykkelkryssing. Signal 1084 i Håndbok N303
Fotgjengersignal (1086) Signal rettet mot fotgjengere. Normalt rød og grønn mann. Kan være variant med dobbelt rød mann. Signal 1086 i Håndbok N303
Signal for kollektivtrafikk (1088) Standard kjøretøysignal for kollektivtrafikk. 3 lysåpninger. Nederste lysåpning kan være venstrepil, rettframpil eller høyrepil. Signal 1088 i Håndbok N303
Kjørefeltsignal (1090) Signaler i form av enten rødt kryss, grønn pil eller gul pil over kjørefelt. De benyttes i forbindelse med stengning eller reversering av kjørefelt i forbindelse med trafikkomlegginger ved vegarbeid, hendelser o.l. på flerfeltsveger og i tunneler der slike hendelser erfaringsmessig skjer forholdsvis hyppig. Signal 1090 i Håndbok N303
Tolyssignal (1092) Tolyssignaler anvendes på bomstasjoner, fergeleier, parkeringsanlegg og andre offentlige steder åpne for allmenn ferdsel hvor formålet er å dirigere trafikk ved lave hastigheter. Signal 1092 i Håndbok N303
Rødt stoppblinksignal (1094) Rødt stoppblinksignal benyttes hvor trafikken må stoppes helt over en kortere eller lengre periode. Signal 1094 i Håndbok N303
Blinkende signal foran jernbane (1096) Blinkende signal foran jernbane kan benyttes ved planoverganger der vegtrafikken må stoppes for sikker kryssing av skinnegang. Signal 1096 i Håndbok N303
Gult blinksignal (1098) Signalet angir at trafikantene må vise særlig aktpågivenhet og varsomhet. Signal 1098 i Håndbok N303
Name Description Code value
2992 2992
2999 2999
3000 3000
3001 3001
2996 2996
18415 18415
18416 18416
2997 2997
18418 18418
18417 18417
2995 2995
18413 18413
18414 18414
3003 3003
3004 3004
3002 3002
3005 3005
3006 3006
3007 3007
3008 3008
3009 3009

Vis TypeHode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2992 Hovedsignal, 3 lys (1080) 1 ..1
2999 Pilsignal, 3 lys, venstre (1082.1) 1 ..1
3000 Pilsignal, 3 lys, rett fram (1082.2) 1 ..1
3001 Pilsignal, 3 lys, høyre (1082.3) 1 ..1
2996 Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, venstre (1082.1) 1 ..1
18415 Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, rett fram(1082.2) 1 ..1
18416 Pilsignal, 2 lys, gul/grønn, høyre (1082.3) 1 ..1
2997 Pilsignal, 2 lys, rød/gul, venstre (1082.1) 1 ..1
18418 Pilsignal, 2 lys, rød/gul, rett fram (1082.2) 1 ..1
18417 Pilsignal, 2 lys, rød/gul, høyre (1082.3) 1 ..1
2995 Pilsignal, 1 lys, grønn venstre (1082.1) 1 ..1
18413 Pilsignal, 1 lys, grønn rett framn (1082.2) 1 ..1
18414 Pilsignal, 1 lys, grønn høyre (1082.3) 1 ..1
3003 Sykkelsignal (1084) 1 ..1
3004 Fotgjengersignal (1086) 1 ..1
3002 Signal for kollektivtrafikk (1088) 1 ..1
3005 Kjørefeltsignal (1090) 1 ..1
3006 Tolyssignal (1092) 1 ..1
3007 Rødt stoppblinksignal (1094) 1 ..1
3008 Blinkende signal foran jernbane (1096) 1 ..1
3009 Gult blinksignal (1098) 1 ..1