Tilleggsutstyr

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilket tilleggsutstyr det finnes i forbindelse med vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Trykknapp for fotgjengere Trykknapp for fotgjengere Trykknapp for fotgjengere
Akustisk signal Akustisk signal Akustisk signal
Trykknapp for fotgjengere og akustisk signal Trykknapp for fotgjengere og akustisk signal Trykknapp for fotgjengere og akustisk signal
Ikke tilleggsutstyr Ikke noe tilleggsutstyr. Bare aktuelt å angi denne verdien i tilfeller hvor det er relevant med tilleggsutstyr Ikke tilleggsutstyr
Verdi Navn Beskrivelse
Trykknapp for fotgjengere Trykknapp for fotgjengere
Akustisk signal Akustisk signal
Trykknapp for fotgjengere og akustisk signal Trykknapp for fotgjengere og akustisk signal
Ikke tilleggsutstyr Ikke noe tilleggsutstyr. Bare aktuelt å angi denne verdien i tilfeller hvor det er relevant med tilleggsutstyr
Name Description Code value
2989 2989
2990 2990
2991 2991
18308 18308

Vis Tilleggsutstyr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2989 Trykknapp for fotgjengere 1 ..1
2990 Akustisk signal 1 ..1
2991 Trykknapp for fotgjengere og akustisk signal 1 ..1
18308 Ikke tilleggsutstyr 1 ..1