Bruksomraade

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Vegkryss Signalanlegg for regulering av vegkryss. Kan bestå av kjøretøysignaler (trelyssignal, sykkelsignal og pilsignal), fotgjengersignal og kollektivsignal. Vegkryss
Gangfelt Signalanlegg for regulering av gangfelt utenfor signalregulerte vegkryss. Gangfelt
Skyttelsignalanlegg Signalanlegg for regulering av trafikken på steder utenfor vegkryss hvor bare én kjøreretning kan avvikles om gangen. Skyttelsignalanlegg
Signaler for rampekontroll Signalanlegg som benyttes for å styre tilførsel av trafikk fra rampe til hovedveg. Signalanlegget skal bare slippe én bil av gangen over på grønt lys. Signaler for rampekontroll
Kjørefeltsignal Benyttes for å angi retning på kjørefeltene. Kjørefeltsignal
Rødt stoppblinksignal, bru Signalanlegg for visning av trafikkretning for ett eller flere kjørefelt. Rødt stoppblinksignal, bru
Rødt stoppblinksignal, høgfjellsstrekning Rødt blinkanlegg for å markere stengning av høyfjellsstrekning. Rødt stoppblinksignal, høgfjellsstrekning
Rødt stoppblinksignal, tunnel Rødt blinkanlegg for å markere stengning av tunnel Rødt stoppblinksignal, tunnel
Rødt stoppblinksignal, lav høyde Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga at et kjøretøy er for høgt. Rødt stoppblinksignal, lav høyde
Rødt stoppblinksignal, skred/skredfare Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga skred eller fare for skred Rødt stoppblinksignal, skred/skredfare
Rødt stoppblinksignal, vind/uvær Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga sterk vind/uvær Rødt stoppblinksignal, vind/uvær
Rødt stoppblinksignal, utrykningsstasjon Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga utrykning fra brannstasjon, politistasjon, etc.tunnel Rødt stoppblinksignal, utrykningsstasjon
Rødt stoppblinksignal, annen fare Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga annen fare. Rødt stoppblinksignal, annen fare
Blinkende signal foran jernbane Signalanlegg i forbindelse med jernbanekryssing. Blinkende signal foran jernbane
Gult blinksignal Gult blinkanlegg for varsling av fare. Merknad: Kombinerte gult/rødt blink anlegg gis bruksområde "Rødt blink…" Gult blinksignal
Ferjekai Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med om bord- og i landkjøring på ferjeleier. Det benyttes normalt tolyssignaler. Ferjekai
Bomstasjon Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med bomstasjoner. Det benyttes normalt tolyssignaler. Bomstasjon
Parkering Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med parkeringsanlegg. Det benyttes normalt tolyssignaler. Parkering
Verdi Navn Beskrivelse
Vegkryss Signalanlegg for regulering av vegkryss. Kan bestå av kjøretøysignaler (trelyssignal, sykkelsignal og pilsignal), fotgjengersignal og kollektivsignal.
Gangfelt Signalanlegg for regulering av gangfelt utenfor signalregulerte vegkryss.
Skyttelsignalanlegg Signalanlegg for regulering av trafikken på steder utenfor vegkryss hvor bare én kjøreretning kan avvikles om gangen.
Signaler for rampekontroll Signalanlegg som benyttes for å styre tilførsel av trafikk fra rampe til hovedveg. Signalanlegget skal bare slippe én bil av gangen over på grønt lys.
Kjørefeltsignal Benyttes for å angi retning på kjørefeltene.
Rødt stoppblinksignal, bru Signalanlegg for visning av trafikkretning for ett eller flere kjørefelt.
Rødt stoppblinksignal, høgfjellsstrekning Rødt blinkanlegg for å markere stengning av høyfjellsstrekning.
Rødt stoppblinksignal, tunnel Rødt blinkanlegg for å markere stengning av tunnel
Rødt stoppblinksignal, lav høyde Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga at et kjøretøy er for høgt.
Rødt stoppblinksignal, skred/skredfare Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga skred eller fare for skred
Rødt stoppblinksignal, vind/uvær Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga sterk vind/uvær
Rødt stoppblinksignal, utrykningsstasjon Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga utrykning fra brannstasjon, politistasjon, etc.tunnel
Rødt stoppblinksignal, annen fare Rødt blinkanlegg for å markere stengning av veg pga annen fare.
Blinkende signal foran jernbane Signalanlegg i forbindelse med jernbanekryssing.
Gult blinksignal Gult blinkanlegg for varsling av fare. Merknad: Kombinerte gult/rødt blink anlegg gis bruksområde "Rødt blink…"
Ferjekai Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med om bord- og i landkjøring på ferjeleier. Det benyttes normalt tolyssignaler.
Bomstasjon Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med bomstasjoner. Det benyttes normalt tolyssignaler.
Parkering Signalanlegg for dirigering av trafikk i forbindelse med parkeringsanlegg. Det benyttes normalt tolyssignaler.
Name Description Code value
2974 2974
2975 2975
2977 2977
18277 18277
2979 2979
2978 2978
4870 4870
4876 4876
4875 4875
4871 4871
11719 11719
11720 11720
2980 2980
4874 4874
11721 11721
4872 4872
4873 4873
11718 11718

Vis Bruksomraade i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2974 Vegkryss 1 ..1
2975 Gangfelt 1 ..1
2977 Skyttelsignalanlegg 1 ..1
18277 Signaler for rampekontroll 1 ..1
2979 Kjørefeltsignal 1 ..1
2978 Rødt stoppblinksignal, bru 1 ..1
4870 Rødt stoppblinksignal, høgfjellsstrekning 1 ..1
4876 Rødt stoppblinksignal, tunnel 1 ..1
4875 Rødt stoppblinksignal, lav høyde 1 ..1
4871 Rødt stoppblinksignal, skred/skredfare 1 ..1
11719 Rødt stoppblinksignal, vind/uvær 1 ..1
11720 Rødt stoppblinksignal, utrykningsstasjon 1 ..1
2980 Rødt stoppblinksignal, annen fare 1 ..1
4874 Blinkende signal foran jernbane 1 ..1
11721 Gult blinksignal 1 ..1
4872 Ferjekai 1 ..1
4873 Bomstasjon 1 ..1
11718 Parkering 1 ..1