Stoerrelse

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir størrelse av vegobjekt.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
100 100
200 200
300 300
Verdi Navn Beskrivelse
100
200
300
Name Description Code value
3011 3011
3929 3929
3014 3014

Vis Stoerrelse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1