TypeKoplingspunkt

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type koplingspunktet er.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Signalanlegg generell kode for å fange opp øvrige objekt innafor signal Signalanlegg
Apparatskap skap for signalapparat Apparatskap
Sveivskap Skap for oppbevaring av sveiver for sporveksler og sporsperrer Sveivskap
Samlelås Innretning for oppbevaring av kontrollåsnøkkel med sikkerhetslås eller sperremagnet som sperrer kontrollåsnøkkelen i samlelåsen Samlelås
Lokalstiller Utstyr for å manuelt stille en sporveksel Lokalstiller
Isolert skjøt Isolert skinneskjøt for å dele inn sporet i seksjoner for signalanlegg og returstrøm Isolert skjøt
Avsporingsindikator Utstyr i sporet som detekterer om tog har avsporede akslinger Avsporingsindikator
Sporsperre Utstyr for å hindre at rullende materiell kommer inn i middel til nabospor enten ved å stoppe materiellet før dette skjer, eller som siste utvei å avspore materiellet. Sporsperre
Drivmaskin Maskin for omlegging av sporveksel eller sporsperre. Drivmaskin
Balise Utstyr i sporet for punktvis overføring av informasjon til togsett Balise
Akselteller Utstyr for å detektere antall og retning på passerende hjulakslinger Akselteller
Spole Spole
Signalstyreapparat Signalstyreapparat
Verdi Navn Beskrivelse
Signalanlegg generell kode for å fange opp øvrige objekt innafor signal
Apparatskap skap for signalapparat
Sveivskap Skap for oppbevaring av sveiver for sporveksler og sporsperrer
Samlelås Innretning for oppbevaring av kontrollåsnøkkel med sikkerhetslås eller sperremagnet som sperrer kontrollåsnøkkelen i samlelåsen
Lokalstiller Utstyr for å manuelt stille en sporveksel
Isolert skjøt Isolert skinneskjøt for å dele inn sporet i seksjoner for signalanlegg og returstrøm
Avsporingsindikator Utstyr i sporet som detekterer om tog har avsporede akslinger
Sporsperre Utstyr for å hindre at rullende materiell kommer inn i middel til nabospor enten ved å stoppe materiellet før dette skjer, eller som siste utvei å avspore materiellet.
Drivmaskin Maskin for omlegging av sporveksel eller sporsperre.
Balise Utstyr i sporet for punktvis overføring av informasjon til togsett
Akselteller Utstyr for å detektere antall og retning på passerende hjulakslinger
Spole
Signalstyreapparat
Name Description Code value
Signalanlegg
Apparatskap
Sveivskap
Samlelås
Lokalstiller
Isolert skjøt
Avsporingsindikator
Sporsperre
Drivmaskin
Balise
Akselteller
Spole
Signalstyreapparat

Vis TypeKoplingspunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1